January 31, 2015


DE WEEK IN RETRO…


January 31, 2015

MEMORABILIA. – Massa ging massaal. Ondanks de regen wist de VHP, tezamen met de partners verenigd in V7, een ongekende massa op de been te brengen. Geen moment werd er daarna geaarzeld, door onder meer Panka om te gaan schelden op alles wat los of vast zat. In het bijzonder Charles Pahlad en Noreen Cheung waren voor hem de gebeten…, en moesten het naargeestig ontgelden! Die Panka toch. Compleet in de war gebracht. – Medium. Een medium weet te melden, dat Edgar Q.M. reeds vanuit Trinidad & Tobago is overgebracht naar de US of A., om minstens te worden gedagvaard en ook te getuigen in het strafproces tegen kompaan Dino B. – Kwa kwa. In de ‘visie’ en ‘kwa kwa vijvers’ ging Bouterse vissen tot grote ergernis, van zijn liefdevolle en hondstrouwe partner Ronnie Brunswijk. Die vond het echt niet zo geslaagd, dat hij naar De Nationale Aassemblee moest om een reeds weggesmolten coalitie op te houden en wat Paracetamol toe te dienen, terwijl ‘bigi bigi bigi man’ Bouta, aan de Lawa, Boven Tapanahony en Oelemarie mooi weer aan het spelen was. Over mooi weer gesproken. ‘Takru fisi witti aleng, nakki Sranan bun strak…, joh!’. – Someros Summarum. Die is knap nijdig op alles wat adviseur heet. Hij moet met z’n hele ‘tai tai’ van onder de brug verdwijnen. Zo sommeert en ordonneert de rechter in civiel…, geheel in het voordeel van Havenbeheer N.V. Ook zal Pahladsing moeten verdwijnen van onder de brug en het leenterrein van Ballast Nedam moeten ontruimen. Hoger beroep? Men mag van alles proberen. Nu moeten Trailblazers, Pertjaja Luhur en SDSM van Pahladsing wegwezen. Naar de week in Retro. – Verkiezingsbelofte. “Als jij het niet doet of mag doen, dan wil ik nog het allerbeste voor je doen…, bij de permanente sluiting en resolute overdracht van Guantanamo aan het volk van Cuba…”, was getekend Raul Castro. – ‘Somo e steiger’. Overheid moet investering terug betalen? Grapje of zo!? Somo heeft toch zoveel getalenteerde juristen en adviseurs in de partij? Schreeuwt dat toch ook zo hard mogelijk van de rode daken? Sloeg toch waarschuwingen in de wind, dat die Jong Tjien Fa geen rechten kon ontlenen aan zijn marginale posities en gekalligrafeerde stichtingen? Of uit de goed gevulde emmerwater van “El Vene” die al lichtelijk overstroomde? Dan ook nog terreinen van een N.V. aan de SU-rivier, over kon/kan hevelen naar Trailblazer c.s.? Maar goed…, de zaak is nu bij de rechter en het lijkt wel zo wijs, dat Somo met de juiste juristen en adviseurs in de rode hangmat klimt om de zaak verder te doen ‘beoordelen’. Hoger Beroep vanuit de hangmat. Geen enkel probleem. Geldt overigens ook voor de occupatie van een uitgeleend terrein aan ‘Ballast Nedam’, voor en tijdens de bouw ener hoge brug. Maar straks is ook die ‘bigi broki’, door dan wel middels ‘natrekking’, in de eigendom van de N.V. Havenbeheer gevallen. http://www.nrc.nl/nieuws/2014/02/06/ook-omkoping-door-ballast-nedam-voor-bouwprojecten-suriname/ Wat een land, wat een leuke dinges en juridisch rijkelijk onderlegde mensjes. – Ambassade. Het ziet ernaar uit, dat ondanks de terugtrekking van Harvey en zijn hinderlijk beperkte/geëvaporeerde reisarmslag, omdat verdachten van de 08 December 1982 – moorden niet langer via Nederland mochten/mogen reizen (…), de nonsensvestiging in Parijs opnieuw zal worden bijgetankt. Ene Reggy Nelson mag nu de honneurs namens de Republiek Suriname, hopelijk zonder verder aan te sturen schandalen en kleerscheuren, waarnemen tot de definitiever sluiting van dat verspilobject, dat door Lackin maatloos werd gepromoot en toch nog opengesteld. – 08 December 1982 proces. Het strafproces, dat zich richt tegen moordenaars die op 08 December 1982 vijftien ongewapende ingezetenen, burgers en militairen om het leven brachten (…), zal op maandag 02 Februari 2015 worden hervat. – Jeugdparlement. Er gaan geruchten, dat willige elementen uit het Jeugdparlement zijn aangezet, zich tegen Noreen Cheung’s besluiten af te zetten om de vigerende NDP-fractie in De Nationale Assemblee ‘vaarwel’ te zeggen. Het zou eerder kies zijn, indien het Jeugdparlement en zijn leden als collectiviteit, zich eerstens lieten inlichten, waarom Noreen Cheung de woelige NDP – fractie verliet en wat haar heeft bewogen om nog steeds summier te vertellen, wat haar zo heeft benauwd tussen de gewraakte NDP-coryfeeën. Misschien dat men dan geheel anders wenst te piepen vanuit het Jeugdparlement. Ondertussen, zou het Jeugdparlement goed moeten kijken en luisteren (…), welke navrante uitspraken er gradueel uit de schuif van Doekhie, Panka en Misiekaba komen, ter zake het spoedvertrek van Noreen Cheung cq. Charles Pahlad uit NDP-verbanden en dan pas daarover een publiekoordeel vormen. Daar kan men in de samenleving dan wel wat mee. – Studenten. Het is studenten, boeren, stagiaires, ook buitenlui die in het buitenland studeren/verkeren respectievelijk passagieren en de vele anderen die af en aan reizen wel degelijk geraden, goed op te letten, dat hun beltegoeden bij de telecommunicatieconcessionarissen zodanig zijn geregeld…, er geen schade wordt ondervonden of opgelopen. Het kan best zo blijken, dat men US$.100,— (honderd US-dollars), voor vertrek uit Suriname heeft getankt aan beltegoed en dat bij terugkomst er niets maar dan ook niets van over is. Simpel vanwege een schamelbekendgemaakte verkorting van de geldigheid voor het gestorte/ingebrachte beltegoed. Was het recentelijk nog een jaar geldig en met rust gelaten…, nu iets heel anders! In het verleden was er al geprotesteerd bij Tele-G (Telesur), dat cliënten die negen tot tien maanden wegbleven, hun beltegoed plotsklaps kwijtwaren. Telesur nam toen de rijkelijke en hartverruimende beslissing om beltegoed een jaar onaangeroerd te laten. Wel wel wel…, het is daarmee nu weer afgelopen. Juridisch natuurlijk aanvechtbaar! Men gaat nu uit van de oudste tankdatum op een GSM – prepaidnummer en geeft dan een aantal maanden en dus niet langer een heel jaar, relatieve rust aan het beltegoed. Kijk dus goed uit, dat men niet begin Januari 2015 bij vertrek voltankt en dan denkt, dat wanneer men in December 2015 terugkomt voor de Kerstvakantie…, het beltegoed allemaal nog ter beschikking staat. ‘Dem man nyan na tori kande strak, yere…!’. “Juridisch aanvechtbaar…, tap na dek fu dem verrassing, yere…”. Eenzijdige beslissing/besluitvorming over eerder, genoegzaam beklonken, eigenlijk vigerende en ruiterlijk ervaren GSM-overeenkomst. Er is dus meer veranderd dan enkel die SRD3.30 naar SRD 3.35 voor US$.1,—. Overigens met het bijslepen, van de Centrale Bank wisselkoersen. “Check a tori bun, yere!”. En dan als je beltegoed hebt, wat geldig is tot bijvoorbeeld November 2015 en men gaat in op de bonusaanbieding van het heden…, wat er dan wel/niet gebeurt met de uiterste geldigheidsdatum van je beltegoed(-en) tot die voornoemde: ‘November 2015’. Of ook dat niet met maanden is verschrompeld, verdampt of in tijd gekort! ‘Check it all out…, beja!’. – ‘India chopper’. De bouwpakketten voor helikopters uit India zijn vorige week aangekomen. Technici uit Suriname en van de fabrikant Hindustan Aeronautics Limited, http://www.hal-india.com/ http://en.wikipedia.org/wiki/Hindustan_Aeronautics_Limited zijn belast met deze samenstellende constructieoperaties. – Opgeblazen kul. Negentien jarige student treedt NOS/NPO – studio binnen, met nepwapen in de hand. Massahysterie neemt gelijk over. Charlie Hebdo scenario’s en opgeklopte trauma’s razen door de breinen van de meest ‘lichte geesten’. Jinek compleet in de war, met een ‘tig aantal’ mensen en pseudospecialisten op de bank. Het kan niet op. Wat een heldenland! Prrrrrrt! NU.nl: ‘Dat donderdagavond een man met een nepwapen de studio’s van de NOS binnendrong was ‘’een ernstig incident’’ en een ‘’bizarre en angstaanjagende gebeurtenis’’. Premier Mark Rutte zei dat vrijdag na de wekelijkse ministerraad. Rutte zei dat de mensen bij de omroep angstige momenten moeten hebben meegemaakt. De beelden hadden bij de premier en naar hij vermoedt ook bij andere tv-kijkers impact. Door alert optreden van medewerkers van de NOS, beveiligers en de politie was de situatie snel onder controle. ‘’Het was knap te zien hoe een ieder zijn of haar kalmte heeft weten te bewaren’’. Volgens Rutte blijkt uit het incident dat we alert en waakzaam moeten blijven. Rutte had donderdagavond na het incident meteen overleg met minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof. Schoof zal ook overleg voeren met de burgemeesters van Amsterdam en Hilversum, waar veel media gevestigd zijn. Ook de journalistenvakbond NVJ zal daarbij aanwezig zijn.’. Voor de infantiel aandoende beelden: www.nos.nl – Sebrenica. Ook in hoger beroep hebben twee sleutelfiguren van de massamoord op moslimmannen na de val van de Bosnische enclave Sebrenica in juli 1995 levenslange gevangenisstraf gekregen. De Kamer van Beroep van het Joegoslavië-Tribunaal veroordeelde vrijdag de Bosnisch-Servische kolonels Ljubisa Beara en Vujadin Popovic tot de hoogst mogelijke straf die het VN-hof kan opleggen. De twee werden in 2010 in eerste aanleg onder meer schuldig bevonden aan volkerenmoord, moord en uitroeiing na de val van de enclave die Nederlandse blauwhelmen niet hadden kunnen beschermen. Beara en Popovic wisten vanaf het begin wat de bedoeling was. Beara was “de drijvende kracht achter de moordoperatie”, die meer dan 7.000 moslimmannen en -jongens het leven kostte, stelden de rechters toen vast. Popovic was een organisator die “ferm deelnam” aan de organisatie van de moordpartijen, aldus het vonnis in 2010. – Olie moni. Volgens de Saudische prins Alwaleed bin Talal is een olieprijs van $100 of meer verleden tijd. Dat zei de prins, die geschat wordt op een vermogen van $20 tot $30 miljard, in een exclusief interview met USA Today. Hij zei dat de olieprijs de afgelopen jaren kunstmatig hoog werd gehouden en dat die prijs niet marktconform is. Onder de huidige omstandigheden acht de prins een olieprijs van meer dan $100 ondenkbaar. Toen de olieproducerende landen eind november besloten de olieproductie niet te verlagen werd een ongekende prijsdaling in gang gezet die de prijs deed halveren tot minder dan $50 per vat. Deze prijsdaling werd al min of meer aangekondigd tijdens de G20 top, waar zowel Rusland als Saoedi-Arabië zeiden dat olie en gas niet gebruikt zullen worden als politiek instrument. De theorie dat de Verenigde Staten een daling van de olieprijs in gang hebben gezet om Rusland onder druk te zetten is volgens de Saoedische prins complete onzin. Dat zou niet in het belang van Saoedi-Arabië zijn. Sterker nog, Saoedi-Arabië en Rusland zitten volgens hem in hetzelfde schuitje. Wie wel en wie niet, in deze geopolitiek aan en in elkaar verweven economisch actieve aardbol. “US$ 100,— per barrel crude oil…? Never again…!”, says a billion dollar oil prince. – NOB. In samenspraak met de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB), wordt nadrukkelijker gekeken naar verruimingsmogelijkheden van studiefinanciering voor studenten. – Overmoed. Met een vonnis in eerste aanleg als spil, laat Sasur naast de SRS ook initiële dreigberichten uitgaan naar andere mediabedrijven. Moet men vooral doen. – Lekkers. Uit het persoonlijk vermogen van ‘Tigri Barba’, wordt er naar aanleiding van opgelopen traumatische ervaringen enzo, een additioneel bedrag afgegeven aan een aantal agenten, onder-officieren en officieren van het Korps Politie Suriname. Valt in de categorie ‘paternalisme’. “Tek dya bigin hori…, collega”. – Roof. In de afgelopen weken zijn verschillende gezinsleden en partners door roofbendes aangevallen. Nu ook weer scholieren die van hun mobieltjes met geweld werden ontdaan. Als klap op de vuurpijl, een invalide in een rolstoel aan de Fajadjan-Flora. Heb hart voor “Veilig Sranan”! – Ontbossing. Is de ontbossingsgraad van Suriname gestegen of niet? Natuurlijk is die sterk gestegen door de goud- en houtindustrie. Nationale en internationale grapjassen, zijn daar weinig gecontroleerd mee bezig. Vervuiling, ontbossing, Sodom en Gomorra. Wat SBB als ambtelijk orgaan neerpent, bevestigt alle klachten en observaties. Maar het is de wijze waarop het door Palu aangedreven instituut, de zaken tracht over te brengen en rijkelijk camoufleert. Ontbossing…, “ja”. ‘Maar niet zo erg als in andere landen!’. Volgens de gekunstelde statistiek en daarnaast ook Frans Guyana meegenomen, waar een ‘zero tolerance’ heerst. Ter ondersteuning van een kulverhaal. Bij de Fransen geen geintjes. In Suriname een conglomeraat aan verslaafde statistische poppenblazers. Tot het te laat is. – ‘Stretching a platform’. Naar aanleiding van het feit, dat Santokhi niet het ambt van president ‘poli poli verbaal’ heeft aangetast of aangesproken, met zijn priemende opmerkingen ter zake het (vermeend-)gruwelverleden van Bouterse (…), is men overgegaan tot onder meer het verruimen van de aanklachtnorm ‘in civiel’. Als Santokhi dus nu niet gepakt kan worden voor wat hij ‘in politicis’ beweert, dan maar de Verenigde Hervormingspartij grijpen? Dat hele ding begint te lijken op een smakeloos linzensoepje, welk brouwsel nu met veel meer “adjinomoto”, “fietsing”, knoflook, kruidenboter en een dot glijmiddel, moet worden opgepept. Aller-heetst hangijzer vormt nog steeds het feit, dat er zaken zijn gezegd over ‘contacten’ met soortgebonden kartels en ook afschrikwekkende transnationaal opererende terreurgroepen. Een medium weet te melden, dat er zeer interessante video- en dvd-beelden aan de rechter zijn of zullen worden vertoond, dan wel voorgehouden. Ook de raadsvrouwe van Bouterse toont meer dan gewone aandacht, voor wat de verdediging aan getuigen en ontlastende elementen opwerpt. Intussen heeft de raadsman van Santokhi een tegenvordering ingesteld, ter zake de weer minder smakelijke uitspraken van Bouterse, ‘in persoon geuit’ op politieke podia. Interessante jurisprudentie(-s) in de maak dan wel ‘in wording’. – Telecom-Oost. In het oosten van het land, hebben telecommunicatiebedrijven niets aan het toeval overgelaten. Dure masten en energiebestendige onderdelen zijn daarbij aangebracht, zodat de burgerij en gewapende machten met elkaar in verbinding kunnen staan. Echter loopt het allemaal in de duizenden SRD’s en buitenlandse valuta, doordat onverlaten grote schade toebrengen aan de equipment van telecommunicatieconcessionarissen. Is het niet dat kabels uit de grond worden gehaald en worden verduisterd, werden batterijen van het zonnecelsysteem door dieven meegenomen. Vandaag de dag heeft men ook de brandstoftanks van ‘back up generators’ leeggehaald. Wat wil men eigenlijk met dergelijke misdaadterreur in dit land? – Brand. Weer zijn enorme handelsgebouwen in Nickerie door brand verwoest. De grootte van schade lijkt mede veroorzaakt te zijn, door ernstiger tekortkomingen van/bij de lokale brandweer, de falende bluswatervoorziening en de incapabele energiebedrijven. Zien wat Belfor c.s. daarover in samenspraak met het hoofd van de bestuursdiensten te zeggen heeft. – Olie-tori. “Iedereen vraagt zich af: hoelang blijft de olieprijs zo laag?”. Antwoord? Oké daar gaat ie dan! Net zolang als het de ‘US of A’ met schaliegas en olie behaagt. De Nederlandse pers: ‘Doordat Shell en andere oliemaatschappijen hun investeringen terugschroeven, lopen toeleveranciers veel opdrachten mis’. Shell meldde donderdag de komende drie jaar 15 miljard dollar minder te zullen investeren vanwege de lage olieprijs. Ook Offshore Ship Designers, dat schepen ontwerpt voor de olie-industrie, ziet projecten niet doorgaan. “Wij zijn voor een heel groot deel afhankelijk van opdrachten uit de olie- en gasindustrie”, zegt directeur Michiel Wijsmuller. “We merken nu ook al dat een aantal projecten op de lange baan is geschoven. Het hangt af van de olieprijs wanneer die projecten weer doorgaan”. De beslissing van Shell kwam voor Wijsmuller niet als een verrassing. “Dit hadden we wel verwacht met zo’n lage olieprijs. De vraag die wij hebben is: hoelang gaat dit duren?”. Volgens Wijsmuller grijpen sommige opdrachtgevers de malaise ook aan om lagere prijzen te bedingen. “Dan wordt iets eerst uitgesteld, onderhandelt men vervolgens over de prijs en wordt de opdracht alsnog gegeven. Dit kost vooral de werven die de schepen bouwen geld”. Offshore Ship Designers ontwerpt ook havensleepboten en hoopt daarmee een deel van de lagere vraag vanuit de olie-industrie op te vangen. “Voor havens en de wereldhandel is de lage olieprijs namelijk juist positief”. Brancheorganisatie IRO probeert het van de zonnige kant te bekijken. “Het ontmantelen van olieplatforms levert ook werk op voor onze leden. En op de langere termijn zal de wereldvraag naar energie toch toenemen, dus wij zijn niet somber over de toekomst”. Tot zover de buitenlandse pers. Het mes snijdt altijd aan twee kanten en de ene z’n dood blijkt de ander z’n brood op te leveren. – Sociaal verblijf. Komt men in de problemen en onder gezag van justitie/politie kan men er nu wel degelijk van op aan, dat er mishandeling zal volgen. Uit te voeren door politiemensen die hun ambtseed willig weten te schenden. Zo komt het nu voor, dat collega-agenten het teveel is geworden en zich terecht geroepen voelen te getuigen tegen ambtsmisdrijven van ontspoorde figuren die wet & recht eigenlijk hoog zouden moeten houden. Maar waar zou dat aan verval en die inflatoire tendens, nu toch aan kunnen liggen? Duidelijk dat het gehele ministerie van Justitie en Politie net als het gebouw waar men nog in zetelt, zal moeten worden opgeschoond van allerlei marginale verschijnselen. Fenomenen die zich achter het behang zijn gaan ophouden en het land Suriname een ongekend slechte naam en dienst bezorgen. Ongewapende burgers mishandelen, valt tegenwoordig in de categorie ‘heldendaad’? Of verdragsmatig toch nog weer helemaal niet. Check de aankomende internationale rapportages over de mensenrechtensituatie in de Republiek Suriname en rechtshandhaving, overwegende de internationale (rechts-orden die verdragsmatig werden afgesproken en geratificeerd. Ontkennen heeft echt geen zin meer. Ook bij bevordering niet! – ‘Tek wan waka’. ”Oh…, dus zo praat je tegen Bravo, als je niet met hem op een verkiesbare lijst wil, noh?”. Maar wie willen daarbuiten überhaupt nog zonder integriteitschade/-schande op te lopen, met Bravo en/of Bouta samen de ‘poli poli polka’ bespelen? . Ook Palu mag vooralsnog “betrouwbaar” in de wachtkamer en doorkookt blijven nasudderen. “We hebben geen haas…, hor”. – India-Suriname. Duidelijk dat New Delhi het zich er niet op zal laten zitten. Een handelsoffensief is in de maak tussen beide landen. Als het in diasporaverband tot wasdom komt of niet…, India heeft de relationele turbo aangezet. Liever te laat dan nooit. – Pesten. In de westerse landen een issue die meer dan normale aandacht krijgt/verdient. In Suriname leidt pesten nu tot ernstige geweldsdelicten, onder gedestabiliseerde jongeren. Er is niet één school te noemen, waar er in de pauze of na school geen pestgolven over en weer worden aangedreven. Totdat er een dodelijk incidentengevolg valt aan te melden. – Combinaties. Stembusafspraak? Wat een ernstig verschraalde mop! In combinatie wordt men er al na enige vrolijker tijd uitgewipt/-gegooid. Wat moet het nu worden? Volgens stembusafspraak, gewoon ‘gekatapult’? Na elke regeringsperiode komt men een ontbindingsverschijnsel tegen, waar toch wel even bij stil mag worden gestaan. Een allegaartje teleurgestelde en voorspelbaar aan de kant gezette randfiguren, tijdens de rit weggestuurd, weggejaagd, uitgevallen en van spoor gedrukt, wil het dan weer in de ‘poli poli’ komen proberen. ‘Tek mi no papi, mi wani yepi yu ook tu baka…, papi’. Niet in geringe mate om de opgelopen en snijdende frustraties, aan te kunnen pakken. Wat krijgt men dan voor pseudopolitici in de berooide fruitmand…? Juist ja! Weer te licht bevonden friemels en vervolgens al vlot bedankt, op de frustra-bank geplekt. Kniezend, dat ze belazerd werden? Maar het bedrog was toch al veel eerder ingezet? Denki 2010! Men krijgt daarmee weer mensen die echter al zeer revanchistisch waren ingesteld. Er opnieuw weinig genuanceerd op uit zullen zijn om ‘bekender misbruikmacht’, bij herhaling te vergaren en consolideren. In onbewaakte momenten, dan de ander die misschien veel meer talenten heeft ontwikkeld, een primitief aandoende hak te zetten. De samenleving moet heel goed uitkijken en onderzoeken, wat voor vlees en jompo-potpourri’s er nu aan combinaties –in de aanbieding– op het voorportaal willen belanden. Op de woensdagochtend ook nog een verzamellinkje. Wie niet op “ebay.sr” werd teruggevonden, kan altijd nog op “marktplaats.sr” een lustige poging wagen. Het is om het even. Brandhout blijft echter brandhout. – ‘Verjari’. Op de verjaardag van het Ministerie van Arbeid & T.M., welke laatste letterinitialen nooit afdoend werden ingevuld, hebben vakbondsmensen en hun leiders/lijders zich van hun allerbeste zijden laten zien. ‘Feti leki santi…’. Verbale gifstofwolken van onvrede en non-wellustigheid, werden solidair uitgeblazen. – ‘Sam sam’. Over solidariteit gesproken. Feit blijft staan, dat Brunswijk met zijn ABOP, bij het vrijwillige en onvrijwillige uittreden van ‘partners’ uit de NDP – ‘plus’ gemeenschap, zich nooit solidair heeft opgesteld naar de geëxcommuniceerde coalitieleden toe. Dat zal ook niet maken, dat men volgaarne met Brunswijk en zijn ABOP, nog in zee wil gaan. ‘The man is not watching your back, only his own ego…!’. Bovendien hebben Brunswijk en Bouterse een zaakje gemeen. En dat wordt onbetwist gevormd, door het beoefenen van: ‘…de niet te nuanceren wiloplegging…’. ‘Aksi Somo nanga dem trawan…, inclusief na busi-oso bachelor Bravo srefi’. – Uitspraak van de week. “Limbo wordt echt niet naar huis gestuurd…, hij wordt niveaugebonden conciërge op de Koendersschool…”. ‘Elo. Dati na wan bigi bigi bigi LoL!’ – NPK. Niet dat ding uit de jaren zeventig. Hier gaat het om landbouwmest, dat werd aangekocht/-schaft door padieboeren en wel voor een schappelijke prijs. Maar nu zijn de kopers wederverkopers geworden. De ene vertelt, dat hij eigenlijk ureum moet kopen met het opgebrachte geld en de andere zegt glashard, dat er sopie voor gekocht werd. Nickerie blijkt een hilarisch kleinood te willen en te kunnen doorstaan. ‘Cheers!’. – Corruptie. Woensdagochtend weer een bericht van een bewoner in Paramaribo Noord/Ma Retraite en wel aan de Gompertsstraat. De man gaat tijdens de activiteit van Chinese bouwvakkers naar Openbare Werken om zijn beklag te doen. Schade aan zijn onderkomen en eigendommen. Scheuren in zijn muren. Blijkt een vergunning af te zijn gegeven, voor een tweeverdieping-bouwsel. Men ging al stiekem naar drie en ook een vierde etage. Zonder toestemming? En dan nog wel weer een klassiek geval, wat nog voor de bouw bij Handel & Industrie werd aangemeld en bestreden. De vergunningaanvraag voor een winkelpand, dat nog niet eens was gebouwd. Nog niet een bouwsteen in verschiet. Bij bouw en onderzoek, bleek/blijkt de aanvraag te zijn gedaan op Openbare Werken voor een woonhuis. Ondanks monitoren, melding en onderzoek nog steeds gaande is, is er wel een winkel geopend in het betrokken pand. De leiding van Handel & Industrie praat over een ‘geslipte vergunning’ voor de winkelactiviteiten in een woonhuis? Ja ja…, zal wel! Neem nou ook maar mee, een paskwil aan de Corantijn- hoek Jagernath Lachmonstraat. Corruptie en fufuru…, valt nog steeds met de brede kant van de schuif te ontkennen? En dan “Connection bar, dancing, restaurant”? Een gebed zonder einde. Na 25 Mei 2015…, genoeg LBGO-scholen die een conciërge ontberen en genoegzaam kunnen worden geaccommodeerd. – Schadeposten. Gemier aan kabels van en door de EBS in de Mozartstraat, zorgt voor ernstige stroomschokken op het energienetwerk te Ma Retraite III, om 14.30 uur van woensdagmiddag. – Baas. Wie is de baas in SU. Zijn dat de verenigingen/associaties van de nieuwe Chinezen, de ambassadeur van de volksrepubliek China of is de traditionele bevolking van ons land, nog steeds de baas? In ieder geval, protesteert het totale Surinaamse bedrijfsleven opnieuw tegen allerhande, ook nog op etnische basis geschoeide vrije dagen. Het bedrijfsleven zal moeten tonen ballen te hebben en deze gang van zaken van zich af te schudden en op 19 en 25 Februari 2015 de deuren van hun bedrijven gewoon open te doen om de fragiele economie, draaiende te houden. Er zullen al genoeg arbeidsproductieve dagen verloren gaan, door ‘verloven buiten bezwaar’ in verband met de verkiezingen en de te voeren propaganda. Donderdag 19 Februari ‘vrij’? Betekent dat men ook ‘slimmig’ de vrijdag als verlof opneemt. Woensdag 25 Februari ‘vrij’, om een transnationaal bekend/erkend misdrijf te kunnen vieren? Betekent een week door midden gehakt, met voor of daarna vrije dagen op te nemen. Zodat er een koppeling van vier of vijf ‘luie dagen’ wordt bereikt. Wat een land! – Vrijheid. De mens heeft alle vrijheid in Suriname om invulling te geven aan zijn leven. Als een vakbondsman in de politiek zaken wil bereiken voor de werkende klasse, mag ook dat vanaf het socialisme werd uitgevonden/-gedokterd en er stemrecht voor een ieder verantwoordelijkheiddragende werd ingevoerd. ‘Hoogie’s law!’. In Suriname werd onder andere de SPA als zodanig, na wat eerdere voorspelen, opgericht door mannen en vrouwen uit de arbeidersklassen. Als een goed geschoolde mediawerker ook partijpolitiek actief wil zijn/worden, mag dat gedurfde in SU dus ook z’n beslag hebben! Zolang de werkgever daar contractueel of volgens arbeidsovereenkomst(-en) geen nadeel van ondervindt. Niemand kan ‘de vrije Surinamer’, op dat vlak echter de les komen (voor-)lezen of de pas afsnijden. Vooral niet degene die omhoog zijn gevallen/geparachuteerd, zonder een noemenswaardige en/of geïnstitutionaliseerde vooropleiding te hebben gevolgd, genoten dan wel afgerond. Hardeo Ramadin heeft meer dan gelijk. Teveel beunhazen die het verschil tussen Goebbelsiaanse misdaadnaderingen en vervaagde overheidspropagandastunts niet willen onderkennen. Gladiolen die zich ‘voorlichter’ noemen of ‘hypocrieten’, welk volksdeel zich genoegzaam aangedreven weet op te dringen. Daarnaast ook financieel in handen wisten te vallen van een vigerend en opleidingbehoeftige VP. Toentertijd zich ook nog haastten en weinig ordentelijk klaarstoomden om de politieke fantastillusionist Chávez te omhelzen en met een warmer tweesporige ‘puntbrassa’ vast te nagelen ten overstaan van…? Ach, laat zich ook wel raden. Let op Suriname…, zelfproclamatie, zelfbevrediging en absurdistisch aandoend verraad, durven genoegzaam elkanders wegen wederom te kruisen. Of was het eigenlijk kruisigen? ‘For the love of…?’. Yes! – Koeterwaals. “Misschien twijfelt men in mij?”. Of was het toch wel: “Misschien twijfelt men aan mij…?”. En dan is het nog niet helemaal zuiver. “Misschien twijfelt men aan mijn mobilisatievermogens…”. Misschien bedoelde Kensenhuis dat allemaal. Het semantische aan verschil van/in bovenstaande ‘zinnen’, kan bij elke leek enig electorale verwarring oproepen/-leveren. – ‘Reversing crime’. Is het taalarmoede of weer geheel wat anders? “Together we will turn back crime…”, zegt de illusoire linguïst van MinJusPol? Of was het “United we will reverse crime…”, dan wel: “Together we will reverse/diminish crime…”?. ‘Pick yr choice’.

Meer Retro op maandag