Justitia Pietas Fides MMDCLXXIX

– Verkiezingsbelofte. “Als jij het niet doet of mag doen, dan wil ik nog het allerbeste voor je doen…, bij de permanente sluiting en resolute overdracht van Guantanamo aan het volk van Cuba…”, was getekend Raul Castro.

– ‘Somo e steiger’. Overheid moet investering terugbetalen? Grapje of zo!? Somo heeft toch zoveel getalenteerde juristen en adviseurs in de partij? Schreeuwt dat toch ook zo hard mogelijk van de rode daken? Sloeg toch waarschuwingen in de wind, dat die Jong Tjien Fa geen rechten kon ontlenen aan zijn marginale posities en gekalligrafeerde stichtingen? Of uit de goed gevulde emmerwater van “El Vene” die al lichtelijk overstroomde? Dan ook nog terreinen van een N.V. aan de SU-rivier, over kon/kan hevelen naar Trailblazer c.s.? Maar goed…, de zaak is nu bij de rechter en het lijkt wel zo wijs, dat Somo met de juiste juristen en adviseurs in de rode hangmat klimt om de zaak verder te doen ‘beoordelen’. Hoger Beroep vanuit de hangmat. Geen enkel probleem. Geldt overigens ook voor de occupatie van een uitgeleend terrein aan ‘Ballast Nedam’, voor en tijdens de bouw ener hoge brug. Maar straks is ook die ‘bigi broki’, door dan wel middels ‘natrekking’, in de eigendom van de N.V. Havenbeheer gevallen. http://www.nrc.nl/nieuws/2014/02/06/ook-omkoping-door-ballast-nedam-voor-bouwprojecten-suriname/ Wat een land, wat een leuke dinges en juridisch rijkelijk onderlegde mensjes.

– Ambassade. Het ziet ernaar uit, dat ondanks de terugtrekking van Harvey en zijn hinderlijk beperkte/geëvaporeerde reisarmslag, omdat verdachten van de 08 December 1982 – moorden niet langer via Nederland mochten/mogen reizen (…), de nonsensvestiging in Parijs opnieuw zal worden bijgetankt. Ene Reggy Nelson mag nu de honneurs namens de Republiek Suriname, hopelijk zonder verder aan te sturen schandalen en kleerscheuren, waarnemen tot de definitiever sluiting van dat verspilobject, dat door Lackin maatloos werd gepromoot en toch nog opengesteld.

– 08 December 1982 proces. Het strafproces, dat zich richt tegen moordenaars die op 08 December 1982 vijftien ongewapende ingezetenen, burgers en militairen om het leven brachten (…), zal op maandag 02 Februari 2015 worden hervat.

– Vijf jaar? Op de vrijdagmorgen geeft een schrijver aan, dat het om een vijfjarige Republiek Suriname ging die door een gewapende ‘revolte’ getroffen werd. Laat het ook voor de schrijver duidelijk worden, dat het nimmer vijf jaren was. 25 November 1975 tot aan 25 Februari 1980, geeft nauwelijks ietsjes meer dan vier jaren. Dat betekent ook, dat het gros van de coupplegers nog onder een geheimgehouden Koninklijk Besluit (KB) ‘Nederlander’, met andere woorden ‘Nederlands staatsburger’ was en onder leiding van hun baas de grenadierskolonel Hans Valk de misdaad operationeel verrichtten. Geen wonder zo prachtig, dat suppletiegerechtigde (Europese-) Nederlanders —in samenwerking met autochtone pajongwaaiers— nog ver na 25 Februari 1980, in open Nekaf-jeeps rondgingen en gewapend met mitrailleurs/bullenpees mediadirecteuren en anderen trachten op te halen en vernederend te verslepen uit hun respectieve onderkomens/woningen. Ontken ook dat nog maar eens, (trans-) nationale helden. Geen probleem om de namen te publiceren, van die misdadigers uit P’atata en nog levende lokalen. Vervolgens is de scribent niet genegen, de allereerste leiding van de 25 Februari Beweging “Stanvaste” te Ayoko (Zanderij) in Mei 1984 te (be-)noemen? Waarom niet? Op het podium werden geïnstalleerd: de revoltecommandant Bouterse als voorzitter, vervolgens Boerenveen als secretaris en Bhagwandas als penningmeester. Wat is daar nou zo moeilijk aan? Inderdaad, werden toen Palu, RVP en andere meer belanghebbenden linkse pioniers/pionnen terzijde geschreven/-schoven en ook daar gehouden. De RVP hield toen, als het allemaal niet verkeerd begrepen is(…), meteen op te bestaan. Onthoofd jawel…, maar dus helemaal niet de idee en ideologie die de ‘die hards’, zo lang als mogelijk, hadden onderhouden en gepropageerd. In 1983 de Cubanen eruit gegooid en in 1984 de RVP uit de weg gezet…, maar niet de ‘Volkspartij’ van golden boy ‘A Pauw’, waar vanuit een nog linkser volksgemeente, wat eerder was voortgekomen. Die mensen van de Keizerstraat hadden toch nog wat verkiezingsdrang en -gas, in de aderen vloeien. Mijnals had ‘A Pauw’ al eerder uit zijn agenda geveegd, toen die ‘geen premier’ meer wilde worden en ‘A Sen’ het wel genoegzaam namens zijn PNR-vrinden vastgreep. ‘A Pauw’ wenste als sociaal democraat, echt niet mee te doen aan een “coup d’etat” die vanuit de Nederlandse ambassade te Paramaribo werd voorbereid en ook nog fysiek in het operationele georkestreerd! Zou die verheven geest, ergens aan de Marowijnestraat ten tijde van geloofsgenoot Mitterrand op een willekeurige “14 Juillet” verklaren. Archieven uit Den Haag? Ach, wat hebben die nog meer aan de Surinaamse samenleving te vertellen of wijs te maken? Niet erg veel! Maar misschien het een en ander wel aan of ter bevestiging van…, wat ‘oom Maurits’ en ‘neef Jerry’ de samenleving nog even genoegzaam en kennisverheffend mogen bijbabbelen. In ieder geval, dat al die deelnemers aan de ‘revolte’ of welke zich revolutionair wilden noemen (…), nu één voor één multimiljonair/-miljardair zijn geworden. Met als uitschieters die exponenten uit de families B. en N. Moesten er daarom zoveel doden onder de Surinaamse bevolking vallen…, na de revolte en interne strijd onder megahypocrieten? Misschien mag de scribent daar nog wel even bij stilstaan. Juist ja…, die! Code bericht uit NL gekraakt? Wat een mop. Kan hooguit worden aangevuld door authentieker materiaal. Dat de Cubanen in het noordelijk gedeelte van Brazilie grote rotzooi uithaalden en de Venezolanen toen vanuit Caracas de friemels uit Havana spuugzat waren, hoeft in historisch perspectief, absoluut geen betoog. Dat Washington DC zich in 1983 muurvast met zware bombardementen had vastgezet in de Libanon en honderden mariniers kwijtraakte, blijft een heviger feit. http://en.wikipedia.org/wiki/USS_New_Jersey_%28BB-62%29 Grenada was eveneens een lichtverstorend aspect. Daarom Brazilië in ‘the picture’. Zij die Cubaanse zaak in Paramaribo, met genoegen en een knipoog van Reagan moest gaan oplossen, heeft niemand meer nadrukkelijker te bewijzen. Het is gewoon zo! Gekraakte codeberichten uit Den Haag? Waarom eigenlijk kraken. Het is allemaal al kraakhelder.

– Jeugdparlement. Er gaan geruchten, dat willige elementen uit het Jeugdparlement zijn aangezet, zich tegen Noreen Cheung’s besluiten af te zetten, om de vigerende NDP-fractie in De Nationale Assemblée ‘vaarwel’ te zeggen. Het zou eerder kies zijn, indien het Jeugdparlement en zijn leden als collectiviteit, zich eerstens lieten inlichten, waarom Noreen Cheung de woelige NDP – fractie verliet en wat haar heeft bewogen om nog steeds summier te vertellen, wat haar zo heeft benauwd tussen de gewraakte NDP-coryfeeën. Misschien dat men dan geheel anders wenst te piepen vanuit het Jeugdparlement. Ondertussen, zou het Jeugdparlement goed moeten kijken en luisteren (…), welke navrante uitspraken er gradueel uit de schuif van Doekhie, Panka en Misiekaba komen, ter zake het spoedvertrek van Noreen Cheung cq. Charles Pahlad uit NDP-verbanden en dan pas daarover een publiekoordeel vormen. Daar kan men in de samenleving dan wel wat mee.

– Studenten. Het is studenten, boeren, stagiaires, ook buitenlui die in het buitenland studeren/verkeren respectievelijk passagieren en de vele anderen die af en aan reizen wel degelijk geraden, goed op te letten, dat hun beltegoeden bij de telecommunicatieconcessionarissen zodanig zijn geregeld…, er geen schade wordt ondervonden of opgelopen. Het kan best zo blijken, dat men US$.100,— (honderd US-dollars), voor vertrek uit Suriname heeft getankt aan beltegoed en dat bij terugkomst er niets maar dan ook niets van over is. Simpel vanwege een schamel bekendgemaakte verkorting van de geldigheid voor het gestorte/ingebrachte beltegoed. Was het recentelijk nog een jaar geldig en met rust gelaten…, nu iets heel anders! In het verleden was er al geprotesteerd bij Tele-G (Telesur), dat cliënten die negen tot tien maanden wegbleven, hun beltegoed plotsklaps kwijt waren. Telesur nam toen de rijkelijke en hartverruimende beslissing om beltegoed een jaar onaangeroerd te laten. Wel wel wel…, het is daarmee nu weer afgelopen. Juridisch natuurlijk aanvechtbaar! Men gaat nu uit van de oudste tankdatum op een GSM – prepaidnummer en geeft dan een aantal maanden en dus niet langer een heel jaar, relatieve rust aan het beltegoed. Kijk dus goed uit, dat men niet begin Januari 2015 bij vertrek voltankt en dan denkt, dat wanneer men in December 2015 terugkomt voor de Kerstvakantie…, het beltegoed allemaal nog ter beschikking staat. ‘Dem man nyan na tori kande strak, yere…!’. “Juridisch aanvechtbaar…, tap na dek fu dem verrassing, yere…”. Eenzijdige beslissing/besluitvorming over eerder, genoegzaam beklonken, eigenlijk vigerende en ruiterlijk ervaren GSM-overeenkomst. Er is dus meer veranderd dan enkel die SRD3.30 naar SRD 3.35 voor US$.1,—. Overigens met het bijslepen, van de Centrale Bank wisselkoersen. “Check a tori bun, yere!”. En dan als je beltegoed hebt, wat geldig is tot bijvoorbeeld November 2015 en men gaat in op de bonusaanbieding van het heden…, wat er dan wel/niet gebeurt met de uiterste geldigheidsdatum van je beltegoed(-en) tot die voornoemde: ‘November 2015’. Of ook dat niet met maanden is verschrompeld, verdampt of in tijd gekort! ‘Check it all out…, baja!’.

– ‘India chopper’. De bouwpakketten voor helikopters uit India zijn vorige week aangekomen. Technici uit Suriname en van de fabrikant Hindustan Aeronautics Limited, http://www.hal-india.com/ http://en.wikipedia.org/wiki/Hindustan_Aeronautics_Limited zijn belast met deze samenstellende constructieoperaties.

– Opgeblazen kul. Negentienjarige student treedt NOS/NPO – studio binnen, met nepwapen in de hand. Massahysterie neemt gelijk over. Charlie Hebdo scenario’s en opgeklopte trauma’s razen door de breinen van de meest ‘lichte geesten’. Jinek compleet in de war, met een ‘tig aantal’ mensen en pseudospecialisten op de bank. Het kan niet op. Wat een heldenland! Prrrrrrt! NU.nl: ‘Dat donderdagavond een man met een nepwapen de studio’s van de NOS binnendrong was ‘’een ernstig incident’’ en een ‘’bizarre en angstaanjagende gebeurtenis’’. Premier Mark Rutte zei dat vrijdag na de wekelijkse ministerraad. Rutte zei dat de mensen bij de omroep angstige momenten moeten hebben meegemaakt. De beelden hadden bij de premier en naar hij vermoedt ook bij andere tv-kijkers impact. Door alert optreden van medewerkers van de NOS, beveiligers en de politie was de situatie snel onder controle. ‘’Het was knap te zien hoe een ieder zijn of haar kalmte heeft weten te bewaren’’. Volgens Rutte blijkt uit het incident dat we alert en waakzaam moeten blijven. Rutte had donderdagavond na het incident meteen overleg met minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof. Schoof zal ook overleg voeren met de burgemeesters van Amsterdam en Hilversum, waar veel media gevestigd zijn. Ook de journalistenvakbond NVJ zal daarbij aanwezig zijn.’. Voor de infantiel aandoende beelden: www.nos.nl

– Sebrenica. Ook in hoger beroep hebben twee sleutelfiguren van de massamoord op moslimmannen na de val van de Bosnische enclave Sebrenica in juli 1995 levenslange gevangenisstraf gekregen. De Kamer van Beroep van het Joegoslavië-Tribunaal veroordeelde vrijdag de Bosnisch-Servische kolonels Ljubisa Beara en Vujadin Popovic tot de hoogst mogelijke straf die het VN-hof kan opleggen. De twee werden in 2010 in eerste aanleg onder meer schuldig bevonden aan volkerenmoord, moord en uitroeiing na de val van de enclave die Nederlandse blauwhelmen niet hadden kunnen beschermen. Beara en Popovic wisten vanaf het begin wat de bedoeling was. Beara was “de drijvende kracht achter de moordoperatie”, die meer dan 7.000 moslimmannen en -jongens het leven kostte, stelden de rechters toen vast. Popovic was een organisator die “ferm deelnam” aan de organisatie van de moordpartijen, aldus het vonnis in 2010.

– Olie moni. Volgens de Saudische prins Alwaleed bin Talal is een olieprijs van $100 of meer verleden tijd. Dat zei de prins, die geschat wordt op een vermogen van $20 tot $30 miljard, in een exclusief interview met USA Today. Hij zei dat de olieprijs de afgelopen jaren kunstmatig hoog werd gehouden en dat die prijs niet marktconform is. Onder de huidige omstandigheden acht de prins een olieprijs van meer dan $100 ondenkbaar. Toen de olieproducerende landen eind november besloten de olieproductie niet te verlagen werd een ongekende prijsdaling in gang gezet die de prijs deed halveren tot minder dan $50 per vat. Deze prijsdaling werd al min of meer aangekondigd tijdens de G20 top, waar zowel Rusland als Saoedi-Arabië zeiden dat olie en gas niet gebruikt zullen worden als politiek instrument. De theorie dat de Verenigde Staten een daling van de olieprijs in gang hebben gezet om Rusland onder druk te zetten is volgens de Saoedische prins complete onzin. Dat zou niet in het belang van Saoedi-Arabië zijn. Sterker nog, Saoedi-Arabië en Rusland zitten volgens hem in hetzelfde schuitje. Wie wel en wie niet, in deze geopolitiek aan en in elkaar verweven economisch actieve aardbol. “US$ 100,— per barrel crude oil…? Never again…!”, says a billion dollar prince.

Justitia Pietas Fides MMDCLXXIX

More
articles