Opknapbeurt Creola en RGD Tijgerkreek

In het district Saramacca, hebben de recreatiezaal Creola en de RGD-dienstwoning Tijgerkreek, een grondige opknapbeurt gekregen. De arbeiders van de Civiel Technische Afdeling van het Commissariaat Saramacca, zijn sinds het begin van deze maand bezig met de renovatiewerkzaamheden van de RGD-dienstwoning aan de Catharina Sophiastraat te Tijgerkreek in Saramacca. Dit is een project dat in samenwerking met de Regionale Gezondheids Dienst (RGD) wordt uitgevoerd. De RGD heeft de bouwmaterialen ter beschikking gesteld en de Civieltechnische Dienst Saramacca voert de renovatiewerkzaamheden uit. Na jaren heeft tevens de recreatiezaal van Creola aan de Creolaweg een grondige opknapbeurt gekregen. Ook het erf is voorzien van een omrastering. Aannemer Isrie heeft in opdracht van het ministerie van Regionale Ontwikkeling de renovatie werkzaamheden verricht. De districtscommissaris van Saramacca, drs. Ravin Jiawan, kreeg op zondag 18 januari tijdens een werkbezoek te Creola een rondleiding. Stand van zaken: renovatie dienstwoning RGD te Tijgerkreek. Uit Saramacca wordt verder gemeld dat het nieuwe gebouw, bestemd voor de Bestuurdienst Kampong Baroe, welke staat op het emplacement van het huidige BO-kantoor aan de Saramaccaweg, enkele dagen geleden is aangesloten op het elektriciteitsnet van de Energie Bedrijven Suriname. Vermeldenswaard is voorts dat de middelbare school op de hoek van de Saramaccaweg en de Mahostraat in Saramacca, vorige week maandag in gebruik is genomen. De school is gestart met vier klassen, twee op HAVO- en twee op VWO-niveau. Naar zeggen van onderdirecteur Naomi Samidin-Kromokario, zijn er voorlopig dertig studenten. Het bedrijf Nabo N.V., dat belast is met de bouwwerkzaamheden met betrekking tot de bouw van de school voor voortgezet onderwijs op seniorenniveau, is de afgelopen dagen drukdoende geweest met de bouw van een studentenruimte, een fietsenhok en een omrastering voor de school.

More
articles