Justitia Pietas Fides MMDCLXXV

– ‘Venturini vintage(-s)’. Cubanen onder leiding van Osvaldo Cardenas in Paramaribo en hun inlichtingengeneraals in Havana, op 08 December 1982 in Suriname? Geen geheim! Peloton van Bouterse-getrouwen, in een Fort te Mariel-Cuba ten tijde van de Grenada invasie? Geen geheim gebleken! Ook de onderlinge ruzies niet. Graanoogst vond Cuba, maar een groot concentratiekamp? Ook niet tot geheim verworden. Sandinistas in Managua – Nicaragua vierden feest met revo-figuren uit Paramaribo? In de nacht werd er in en rond de gastenvillawijk geschoten en gevochten? Een ‘must’ aan openbaring. Sovjet-diplomaten en Cubanen, richtten een recreatieoord in tegenover de ABN-bank aan de Heerenstraat in Paramaribo? Een strak gegeven. De Mossad nestelde zich stilletjes in de Malebatrumstraat, allernaast IPS van Naarendorp? Absoluut publiekgeheim, hor. Wat is het toch leuk…, dat men interessant wil gaan doen en zich nu eindelijk quasi interesseert voor de zogenaamd ‘geheime archieven’ die Nederland wederom opportuun en op het juiste moment volgaarne gewenst weet los te laten. Wel wel wel! Alles wat erin staat of nog komt te staan, was hier in ons eigen land allang bekend. De ervaringsleer, -cijfers en geheugenopslag, staan daarvoor meer dan garant. De importante posities die Bouterse voor en na 1980, ten dienste van de intriganten en coupdirecties uit Den Haag had…? Bekender talenten reeds lang verwoord en publicitair tentoon gezet. Men kan ze nu overal terugvinden met mutaties op het Internet. Denk daarbij ook maar nog even, aan de spoedreizen van Wijdenbosch. Ook nog eens als president om de lonten uit bekender kruitvaten te trekken. http://www.volkskrant.nl/politiek/justitie-wilde-bouterse-in-brazilie-laten-oppakken-kok-steunt-van-mierlo-in-beletten-arrestatie~a478301/ http://www.nrc.nl/handelsblad/van/1997/augustus/20/kwestie-bouterse-op-de-agenda-van-mierlo-treft-wijdenbosch-7364644 http://retro.nrc.nl/W2/Nieuws/1997/08/20/Vp/01.html In ondermeer een innig samenspel met zijn oude vrind Hans van Mierlo…! Was er echter ook maar één Amerikaan ofwel US-citizen in Fort Zeelandia op 08 December 1982 vermoord, was Bouterse nu Ao. 2015 echt geen staatshoofd. Laat dat allemaal wel duidelijk zijn. Dat de voorname rol van Bouterse bij de KVP-exponenten Van Agt, Lubbers en ander tuig aan verraders in stand werd gehouden —met allerlei kulsmoezen— een weetje vanaf de jaren tachtig. Zullen het maar bij kulsmoezen houden en niet dat andere, meer gangbare aan formulering inzetten. Dat Bouterse als gewillige ‘jojo’ heen en weer werd geslingerd, tussen onder meer: – Cuba, Grenada, Brazilië, de USA en weer Nederland…, ach daar moet je je in een overlevingsstrijd maar voor kunnen oplijnen en lenen. Hoe noemde men in de Nederlandse en Surinaame pers dat weinig rechtschapen fenomeen? Inderdaad, ‘…waka man poli poli…’. Anderen weer de ‘survival poli poli’, van een opgejaagde. Laat Mahabier toch maar een nieuw onderwerp vinden, dat dit medium niet decennia geleden publiceerde, in die zogenaamd uniekbevonden ‘declassified archives’ uit “het Haagje”. Meer nog van/over Valk en de overstegen beide Castro’s. De internationale crimineel/wapenhandelaar en Lockerbie terrorist Gadaffi, in broederconclaaf met ene Herrenberg? Bishop/Berny & Phyllis Coard geflankeerd door gevangen bewaarder Austin in Fort Rupert – Grenada. De presidenten, Carter/Reagan of vp Bush en MinBuza Schultz. Dan weer de Braziliaanse connectie met een door de gruwelmoord op zijn buurman, ersntig getraumatiseerde Nestor dos Santos Lima. De invoer en het per ommegaand invliegen van Deputy Chief of Brazilian mission Luis Felipe Lampreia vanuit Washington-DC in de derde week van Februari 1983. Na enige maanden het bericht uit de ‘Estado de São Paolo’ over Braziliaanse troepen aan de Surinaamse zuidgrens te Poso Tirios en meer van dat spul, samengetrokken op de noordelijk gelegen militaire vliegvelden! Interventiewaarschuwingen van Garacho/Venturini/ Figueredo/ Lampreia-II? Nu volledig ambassadeur voor Brasilia in Paramaribo. “We did Bouterse an offer he could not refuse…”, in diplomatieke woorden vervat te Albina. “Waka waka eh eh eh…”, werd nog gewilliger ter overleving gevolgd. Niet gebonden landen en dan weer wel gebonden bewegingen? Lampreia te Ayoko in de stromende regen van Mei 1984, over de 25 Februari Beweging ‘Stanvaste’: “…this is the resurrection of a fascist party…”. In de spil van ook nog een bezoek aan Pyong Yang door Horb voor zijn gewelddadige dood in Februari 1983, niet om te vergeten. ‘Poti Horb…’, werd eerder voor CIA-mannetje uitgemaakt. Nooit enig authentiek bewijsstuk geleverd. Het was een ‘waka waka tripje’ wel…, wat nu eindelijk aan een eind lijkt te worden gedraaid. Waarbij het landsbelang zal prevaleren boven het onlosmakelijk gebleken individueel belang. Als de huidige kandidaten voor een nieuw bestuur, tenminste mogen worden geloofd. De zogenaamd nieuwe, ontluisterende en ontsluierde archieven met onomstotelijk de vuile dubbelrol die Den Haag met dit land Suriname wist te spelen, mogen inmiddels van deze zijde worden afgezonken —onder groottoezicht van curator Mahabier— waar de zon inmiddels nooit niet heeft willen opkomen. Allemaal de zaken die bekend waren en nog steeds mogen zijn. Steeds meer op het Internet tegen te kunnen komen. En dus niets meer, aan waanzinnigs te declassificeren. Allen in Suriname en daarbuiten inderdaad “alert blijven”. Ook over wat voormalige/huidige ambassades en/of solistische ambassadeurs in de zin hadden, nog hebben en aan kul wensen te rapporteren. Vaker grotere egotrippers dan wat anders in ‘de dienst’. De goede en eerlijker in het ambt, niet te na bespreken. Grappenmakers intussen weer wél. Let op! Ook al een kwestie van smaak…, wat ‘einer botschaft’ nog effe te bieden heeft in dit aangekondigde naspel van wat aan ‘waka waka poli poli’ eens furore wist te maken. Natuurlijk, exclusief ten dienste van een zichzelf vernietigende eenling. De geschiedenis herhaalt zich keer op keer. Heeft nimmer missen. ‘Les histoires des dictateurs les plus pourris, se répètent tous en même catégorie de curiosité inferieur…’. Voor de welwillend belangstellende natuurlijk. Hier en overzee. Zie toch maar even…, in ‘Andere Tijden’: http://www.npo.nl/andere-tijden/02-12-2012/NPS_1204170 http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/73019/Andere_Tijden.html

– V7. Victory 7. Zeven zegeningen. Zal mogen blijken wanneer de algemene en geheime verkiezingen van 2015, voor De Nationale Assemblee en alle andere volksvertegenwoordigende organen gunstig worden ingevoeld en ook ingevuld. Geen regering zonder NDP? Kijken wat Panka daarvan nu te zeggen heeft, na proclamaties en buitengewoon verrassende volumes die de toen nog naamloze combinatie van politieke partijen, naar de Jagernath Lachmonstraat riep te willen komen om buitengewone steun te geven en te bekennen(…), aan wat allemaal snoeihard heeft meegewerkt; met de VHP in geleide speerpuntfunctie(-s). Het werd V7. De kwaliteit van de toespraken kunnen nu achtergelaten worden, voor wat die allemaal waren. Sommige dingen mogen blijven hangen, weer andere mag/moet men maar gauw vergeten. Euforie ontstaan door een giga-verrassing en de daarop aansluitende massaresponse, wil bij sommige sprekers wel het een en ander los laten/maken. Bij weer anderen komt juist de rust terug en grijpt men uiteindelijk minder naar de verdiensten van mensen die helaas allang niet meer leven of waarvan de kiezers denkt/vinden, ‘…laat die maar in de geschiedenisboeken blijven staan, maar wij jongeren willen nu wel verder…’. Desnoods met de twee hoogbejaarde coaches in het spel, maar niet al te nadrukkelijk in het voorspel van de overspelige. De groep van V7, kan wel door Suriname en grotere delen van democraten in de wereld worden gefeliciteerd. Maar het werk begint nu pas voor oud en jong om het goede in “V7 styling” nu wel en onvoorwaardelijk in plaats van het kwade te kunnen/mogen stellen. Per slot van rekening, zal de collectieve inspanning vanuit de stemlokalen, het stemhok en de ‘ballot box’, de almachtige stembus, moeten worden gerealiseerd. Somo heeft wel degelijk gelijk, dat er entiteiten zijn die niet anders dan door ‘een coup’ —gewelddadig of administratief— aan de macht konden/kunnen komen. Alertheid in heel Suriname en de bevriende democraten daarbuiten, blijft nadrukkelijk geboden. Alertheid mag niet verzwakken of overgaan in groot alarm. Nooit niet en dus nu ook weer niet. De wereld kijkt inmiddels mee, wat Suriname op dit vlak en westelijk halfrond weet neer te zetten. Prolongatie van het kwaad of afdoende introductie van “alles” wat beter kan. Victorie voor veiligheid en vooruitgang. In een ‘nut shell’! Het is aan jong en oud om een misdaadelite gedreven te zetten, op de juister plaats die hen toekomt. Een plek die altijd met bepaalde intimidatie- en geweldssignatuur werd verdedigd. En dat armoedig geraakte aan wapenfeit(-en), zal hopelijk na 25 Mei 2015 weer en dan permanent tot het verleden gaan behoren. Het kan nou eenmaal niet anders, in dit reeds enige tijd aanvaarde millennium! Waterberg had de meute eigenlijk moeten toevoegen, in onvervalst Sranan: “Tek yu tai tai, dan yu e grati safri…’. Waterberg zei helaas: “Tek yu bundel en gwe”! Vervelend als een aantal van de bedoelde megacriminelen, het woordje vertalen in ‘geldbundel’, alsnog gegrepen uit het reeds verkrachte volksvermogen, wat nog enigszins rest. Kan Waterberg nooit hebben bedoeld.

– Els. Zij kwam naar Suriname als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering op de 25e. verjaardag van de Republiek Suriname. Recentelijk werd ze in haar garage vermoord teruggevonden. Nederland is vandaag in rep en roer, want: ‘De politie heeft een 38-jarige Rotterdammer in beeld in de zaak rond de moord op Els Borst. De man kwam op de radar van de politie door een DNA-match uit een andere zaak. Hij is nog niet formeel aangehouden in de zaak Borst’. http://www.nu.nl/binnenland/3980022/38-jarige-man-in-beeld-in-zaak-els-borst-dna-match.html

– Mensenrechten. Met de massale spionage die de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden onthulde, schenden Europese landen onder meer het recht op persvrijheid en privacy van hun burgers. Ook Nederland gaat in de fout en moet openheid geven. Dat blijkt maandag uit onderzoek van de Raad van Europa naar aanleiding van de onthullingen van Snowden, dat NU.nl al heeft ingezien. Ook de mensenrechten godsdienstvrijheid en het recht op een eerlijk proces staan onder druk. Het rapport is opgesteld door een internationale commissie onder leiding van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die gedurende zijn onderzoek de klokkenluider diverse malen hoorde. http://www.nu.nl/politiek/3979996/europese-landen-schenden-inderdaad-mensenrechten-met-spionage.html

– Weer. Putin zoekt weer ruzie. Het Oekraïense leger is in essentie een ‘NAVO-legioen’ dat niet de nationale belangen van Oekraïne verdedigt, maar Rusland wil beteugelen. Dat zei de Russische president Vladimir Putin volgens het staatsmedium “Russia Today” maandag tegen studenten in Sint-Petersburg. De topman van het NAVO – bond-genootschap, Jens Stoltenberg, ontkent dat echter. Het Oekraïense leger is volgens Putin geen leger, “…maar een buitenlands legioen. In dit geval een buitenlands NAVO-legioen”. “We zeggen vaak: het Oekraïense leger, het Oekraïense leger. Maar wie vecht daar echt? Er zijn inderdaad wat officiële legereenheden…, maar over het algemeen vechten daar zogenoemde vrijwillige nationalistische bataljons…”, aldus Putin. Die bataljons zouden onderdeel uitmaken van het NAVO-legioen. “Helaas weigeren de officiële autoriteiten in Kiev het pad van een vreedzame oplossing te volgen. Ze willen de crisis niet met politieke middelen oplossen…”, aldus Putin. Tot zover de wereldpers. De grilligheid en veelzijdige agenda’s van Putin, zitten een politieke oplossing knap in de weg. Waar ziet men dat nog meer? Inderdaad in de nadagen van een ‘waka waka e e e poli poli’. Kan gemist worden als kiespijn.

Justitia Pietas Fides MMDCLXXV

More
articles