January 24, 2015


DE WEEK IN RETRO…


January 24, 2015

MEMORABILIA.

– “Wiki papi”. In dit geval niet direct wakker worden…, maar misschien ook wel in Angelsaksische zin. ‘Wake up call…’, voor de NDP. Een meneer die met paarse bovenkleding rondloopt in Commewijne, maar tegelijkertijd beweert grasgroen ondergoed rond de edele delen te hebben gesloten. Grapjas! – Wiki II. En dan na commissionair Tjallie Pahlad, had men daar Noreen. Die als ‘een stille kracht’, toch een ieder verraste met een uistap. Die onverzoenlijk maakte, naar een ‘eenvrouwsfractie’. De fantasie wordt daarbij natuurlijk geprikkeld. Extra als Somohardjo begint te dansen. Dit keer niet op een bekender ‘10 bij 10 tegeltje’, maar zowat hossend de zaak verwelkomt. Alsof hij er iets mee te maken heeft. Maar er komt nog minstens een bij, vanuit de NDP. En dat wordt zeer interessant. – Wiki III. Groot alarm vanuit de visvijvers van ‘Bravo’ aan de Lawa. Daar blijkt ‘bigi pa Bouta’, met veel hengel- en hobbelaars —in de delegatie— te zijn aangemeerd. Te beginnen aan de Lawa. Vervolgens dan om de Tapanahony en Boven Oelamarie te bevissen. ‘Brunswijk wrakel ini na tori, yere’. Want hij moest in vergadering bij tante Jenny komen, terwijl men bij zijn visgronden is aangeland met hengelstokken en een enorm ‘tjas net’. Landing…, ‘so bun’. Gefinancierd door de rondborstige BVD-er die maar niet begrijpt, dat men wel grijpt naar zijn vette portemonnee, maar nimmer voor hem zal stemmen. ‘A tan so, papi. A bubussi e wiki…, strak!’. – Wiki IV. Het is te hopen dat Gandhi van Cauwna zich netjes blijft gedragen en daar geen overspel speelt, met de stemmen die de VHP toebehoren. Geen gekke dinges doen, hor! Somo belooft een ‘clean sweep’ met de KTPI aan top. Lijkt wel het spelletje, dat Jopie ten gunste werd gemaakt met de zetel van Sewbarath Misser in Saramacca? Gevaarlijk spel! Het kan vriezen, dooien maar tegenwoordig ook hagelen. Somo speelt Russian Roulette en daar houdt Girja niet erg van. Die houdt van een stevig ‘Millennium wheel of fortune’ en heeft de pest aan, een ‘tjekre tjekre syndroom’ aan de Djamu boom. Rijmt ook nog. – Wiki V. Als men snel gaat baden en ‘battle dress’ op deze zaterdagavond ‘met spoed’ aantrekt…, kan men nog op tijd zijn in ‘HQ De Olifant’, waar het gaat spannen. “Erop of eronder…, NDP e go sjie na wonder…!!!”. Al bestellen ze honderden bussen om niet te rijden…, de Jagernath Lachmonstraat wordt veel te klein. “Luku san e go pesa…, beta! Oom Tjallie drape keba…”. Gauw naar de week in retro. – ‘Abandon ship’. Inderdaad werd door dit medium kort na de verandering van richting door Charles Pahlad zelf aangekondigd, dat er nog een NDP-er ‘uit’ zou stappen. Helaas voor de nieuwsgierigen, werd toen helemaal niet op de inmiddels met bloemen verwende Noreen Cheung gedoeld. Komt tijd komt nog meer raad. – Chikungunya. In naaste omgeving minstens twee verse gevallen van Chicungunya besmettingen. Wat zal het dan wel op landelijk niveau zijn en kijkt het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) nog steeds naar meldingsstatistieken of zijn er andere maatregelen in de ’pipeline…’! – Streken. In deze kan niet eens meer over ‘politieke streken’ worden gesproken. Enkel over ‘glibbertouw’ wat angstvallig nog wordt vastgehouden, maar met gerede snelheden door de vingers glipt. Dat is er de oorzak van, dat de regeringscoalitie —onder leiding van een lumineuze Ricardo Panka— ertoe kwam om spreektijdverkorting bij de Algemene Beschouwingen te vorderden. In eerste instantie gelukt het de Paraan, om deze streeksetting te volvoeren. Echter is het misschien ook wel zo, dat hij niets meer te vertellen heeft en de oppositie niet meer genoeglijk kan aanhoren. Verkorting van de spreektijd heeft twee effecten. De kiezer ziet de lafhartigheid waarmee de coalitie te werk is gegaan en het tweede gevolg, zal onherroepelijk ‘genoegzame wind’ in de rug van de oppositie kanaliseren. Alle zeilen en spinakers bijzetten. Misschien krijgt Somohardjo dan inderaad de ‘clean sweep’, vast in Commewijne voor mekaar. – Orga. De reorganisatie van het Korps Politie Suriname, zou stuiten op politiek verzet van ABOP? Hoe is dat mogelijk? Hoe was het überhaupt mogelijk, dat Justitie & Politie in handen viel van internationaal veroordeelden en door Interpol duogesignaleerden? Bij G. en in SU is weer van alles mogelijk. Er wordt echter in menig metropool, aantekening van deze wantoestanden gehouden. ‘25 Mei 2015, a sa kom keba!’. – Goud. Het komt de samenleving en volksvertegenwoordiging voor, dat alle goudverwerkingsbedrijven uit woonwijken per ommegaand moeten verdwijnen. Niet alleen uit de woonbuurten. Overal waar mensen leven en werken, moet het fenomeen goudverwerking verdwijnen. Geen enkel politieke concessies op dit vlak nog langer geduld. Het kan verder nooit zo zijn, dat een Chinese ondernemer een gifbank inricht die met kwik beladen lucht uitstoot boven onze wooneenheden. Is men dat in ons land komen doen of op een gezonde basis business bedrijven? Wat zeggen de bedrijven- en ondernemersverenigingen daar nou van? Onduidelijk! – Doekhie. Nog maar nauwelijks is de brief van Noreen Cheung uit, of Rachied Doekhie laat zich opnieuw van zijn beste zijde(-n) zien. Hij doet net alsof hij Noreen zal gaan missen, als men beluistert hoe de vogel uit Nickerie valse noten fluit en gekooid tekeer gaat. – ‘San we frede?’. Op de zaterdag 24 januari 2015 is het dan zover, dat de samenwerkende partijen alle touwen los gooien en in het Hoofdkwartier van de VHP, “HQ – De Olifant”, gaan laten zien wat de NDP cum suis de komende maanden te wachten staat. “Alle trossen los!”. Bem! – CH. Onder zware druk is de ‘Wet Constitutioneel Hof’ door De Nationale Assemblee aangehouden. Kon eigenlijk niet meer missen. Wat ‘niet goed’ is voor de rechtstaat en de internationale rechtsorde, heeft absoluut geen voorrang te krijgen. – DOE. Hoe is het mogelijk, of zat de man te slapen. Blijkt dat de eenmansfractie, gepersonifieerd door Carl Breeveld, heeft gestemd voor verkorte spreektijden in het parlement, tijdens de ‘algemene beschouwingen’. “Nou wordt ie helemaal moooooooi…!’. Op de kansel het hoogste moreelbeladen(-de) woord en in het parlement ‘voor’ een ernstiger vorm aan muilkorving van de volksstem zorg dragen? ‘San e pesa nanga Der Carlito? Was machen Sie nun…, vor quatsch?’. Elo! – OM. De waarnemend procureur-generaal en leidinggevenden bij het Openbaar Ministerie zullen dezer dagen bezoek krijgen, van een aantal assembleeleden die vermeende corruptie onderzocht en vervolgd willen hebben – Gandhi. Het is echt geen tijd voor schijnbewegingen en emotionaliteit vanuit Commewijne. Enkel ratio. ‘Coûte que coûte, dans le Cauna’. – Riyad. Bij de bekendmaking van het overlijden van koning ‘Abdullah van Saudi-Arabië’, werden meteen zijn opvolger en de nieuwe kroonprins benoemd. De 79-jarige Salman bin Abdul Aziz al-Saud is nu koning. Volgens de Saudische wet moet de koning een zoon of een directe afstammeling zijn van de stichter van het koninkrijk, Abdul Aziz al-Saud. Zowel koning Abdullah, als koning Salman en kroonprins Muqrin zijn dat. Salman was ongeveer 50 jaar lang de gouverneur van de provincie Riyad. Onder zijn leiding veranderde de hoofdstad van Saudi-Arabië van een kleine woestijnstad in een metropool. Toen de beoogde troonopvolgers, twee volle broers van de overleden koning Abdullah binnen een jaar na elkaar overleden, werd Salman benoemd tot kroonprins en kreeg hij de daarbij behorende functie van minister van Defensie. De laatste jaren nam hij tijdens ziekte van zijn broer, ook steeds meer taken van hem over. – ‘His master’s voice’. “Ondanks klappen, economie stabiel”. Het zou veel mooier zijn, indien de huidige bewindvoerder ook nog kon aangeven wat de (inter-) nationale bijdragen zijn(…), komende uit de ‘formele economie’ en hoe er hele gleuven worden aan-/ingevuld door de ‘informele economie’ die keer op keer mega-aanvallen uitvoert op de soevereiniteit van het land. En dan op welke termijn hij denkt, daar een glorieus einde aan te kunnen maken. – OM. Het Openbaar Ministerie maakt bekend op zeer korte termijn een grote, meer nog giga-hoeveelheid aan in beslaggenomen drugs te zullen vernietigen. Elke dag wachten, is er één teveel in dit door corruptie overspoelde land. Liever gisteren dan vandaag! – Orakel. Het orakel van Wanica, gepersonifieerd in een alomvattende ‘oom Theo’, is inmiddels knap nijdig geraakt, dat de oppositionele krachten wel over ‘s landsbegrotingen willen vergaderen in De Nationale Assemblee, maar niet ter zake een geagendeerd Constitutioneel Hof (CH), wat eigenlijk zou moeten worden ingesteld om gruwelmoordenaars –met hun amnestiepaskwil in de hand– te legaliseren. Triest is het eigenlijk om zo een hypocriet in het natuuronderwijs te hebben gehad. Ook andere agendapunten acht de oppositie pertinent van mindere importantie of dringende noodzaak. Eerstens een ordentelijke begroting en anders weinig of niets. Op gevaar af natuurlijk, dat men met het aannemen van een begroting wel de verkiezingen veilig stelt, maar gelijktijdig ook de kans loopt om het regiem van een ‘Bouterse Regering’, geheel ongewenst ‘deductief’ te verlengen. De dictatuur van Geerlings – Simons of de opdrachten die ze uit een kabinet van de Uitvoerende Macht aanvullend zal krijgen, mogen daarbij onvervalst als leidend worden gekwalificeerd. Gegeven de analyse die ook op ‘basja Panka’ werd losgelaten. – Parmessar. De bewindvoerder op het Ministerie van Openbare Werken heeft een dossier? Documentatie dat hij op afroep van zijn baas, naar het Openbaar Ministerie zal versturen? De pers heeft ook een lijvig accountants C-dossier, ter zake Parmessar’s handelen bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Parmessar heeft inmiddels wijselijk aangegeven, dat hij nimmer heeft gezegd ‘de zaken van Abrahams’ op het Ministerie van Openbare Werken, te zullen onderzoeken. Althans…, beweert een ochtendblad. Begrijpelijk, indien dat allemaal klopt. Twee handen op een resocialiserende en reconciliërende paarse buik. Wat niet betekent, dat er ook daarover dossiers zijn aangelegd. In de driehoeksverhoudingen kan het ook zo of worden, dat er een triangelgedeelte afvalt en een tsunamie aan bewijsstukken komen vrij te vallen. De tijd zal het wel weer leren. ‘Time always tells in time’. Lees goed “time”(…) en dus niet “Times”. – ‘The project’. Ketting- of rammelkast. “Baisigri Oesje” uit de meer corrupte fietshandel en industriële vormgever van de ‘tweewielersbizzz’, verklaarde dat ‘in nieuwe stijl’ en ‘format’ zijn ‘jowito-orga’ aan het groeien is en inmiddels geducht richting paarse “http.marktplaats.sr” stevent. Geen enkel probleem, in de perifere en marginale bazaarwijk van ‘the project’. Meer munitie voor de oppositionele schutters om met te vergelijken “takru pipa’s”, de bevrijdingsstrijd te prolongeren. – Samen. Het blijkt nu uitstekend te gaan en wel in een goede richting, binnen de onderhandelingen over ‘gewenste samenwerking’ van oppositionele politieke partijen. Geduld en stuurkunsten hebben gunstig resultaat gehad. – Huishoudelijk. De Huishoudelijke Vergadering uitgeschreven door de leiding van De Nationale Assemblee, heeft op de donderdagmorgen een aanvang gemaakt, doordat de oppositiepartijen en Charles Pahlad onder meer quorum hebben verleend. – Geen kant op! De Argentijnse president Cristina Fernandez de Kirchner denkt dat openbaar aanklager Alberto Nisman is vermoord. Tot nu toe gingen de Argentijnse autoriteiten uit van zelfmoord. In een verklaring op haar website zegt de president dat ze ervan overtuigd is, dat Nismans dood geen zelfmoord is. “Ik heb geen bewijs, maar ik heb ook geen twijfel…”, zegt Fernandez de Kirchner. Volgens haar is de aanklager om het leven gebracht om zo haar regering in diskrediet te brengen. Aanklager Nisman had bewijzen verzameld dat Fernandez de Kirchner betrokken is bij een doofpotaffaire. Ze zou de daders van een aanslag op een Joods centrum in 1994, niet willen vervolgen. Bij de aanslag vielen 85 doden. Iraniërs zouden achter de aanslag zitten, maar Fernandez de Kirchner zou hen niet willen vervolgen omdat ze een handelsovereenkomst met Iran wil sluiten. Ze heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Nisman werd maandag jl. dood in zijn woning in Buenos Aires gevonden, op de dag dat hij de bewijzen tegen Fernandez de Kirchner naar buiten zou brengen. Na zijn dood gingen duizenden Argentijnen de straat op om te protesteren. Uit forensisch onderzoek is gebleken, dat het pistool dat naast Nisman was gevonden, niet van hem was. Ook zijn er geen ‘kruitsporen’ op de handen van de aanklager gevonden. Iran en/of Hezbollah? De tijd zal ook dat leren. – 400 ‘plus’. Een 300 ‘zoveel’ werd bekendgemaakt. Toen weer 400 en nu gaat men erover heen met een getal van 430 kilo’s, aan zuivere en dus geen pastacocaïne. Wil men vervelend zijn, dan kan men zowat gerust secundaire gedachten gaan ontwikkelen. In ieder geval, is de veiligheid en soevereiniteit van Staat, danig aangetast. Van wie was dat spul en wie zijn de ‘veredelde heren onder de criminelen’ die een dergelijk transport konden (voor-)financieren. Ook mag men in deze situaties strakker onderzoeken, hoe het zo is gekomen, dat er een aantal megaondernemingen in Suriname opereren die met raketsnelheden ‘vermogens’ wisten op te bouwen. Ook in die hoek kruipen de vraagtekens, langs de zware machines omhoog. – ‘Aanvullend schelden’. Je mag niet schelden? Oh ja?! Je mag dus niet schelden als je echtgenoot, je partner, je verloofde, je zoon, je collega, het gezinshoofd, de kostwinner, je voorvechter, je vakbondsleider, je voetbalvoorzitter, de deken van de balie…? Als die heel gewoon worden vermoord, mag je zeker ook niet schelden, vloeken en het duivelse aan het geheel verfoeien. Terwijl de justitieel geïdentificeerde daders en verdachte uitlokkers, onder het genot van VSOP’s uit Frankrijk de samenleving met enige regelmaat trakteren op een grote mond en met een ‘getekende amnestiepaskwil’ in de hand, op terrasjes tussen de toeristen demonstratief ‘sopie’ nippen. “Bika unu no e libi na ini wan agu-staat…, yere!’. – Budget. Een aantal leden van De Nationale Assemblée heeft aan de huidige voorzitter gevraagd om de Begrotingsbehandeling 2015 aan te vangen. Voorafgegaan door de ‘Algemene Beschouwingen’. Er wordt daarna weer een supergewraakte agenda gepresenteerd, door de inmiddels armlastig geraakte voorzitter. Wordt het geen tijd om Jenny Geerlings – Simons bij enkelvoudige meerderheid af te zetten en op ordentelijke wijzen de budgetten, geschikt voor goed en veilig staatsbestuur, veilig te stellen? ‘Just a question!’. – ‘Que pasa. El condor pasa…’. Stressbestendig moet men wel wezen. Wie wel en wie niet, in onder meer Commewijne? ‘Hari trusu…’, of gaat men voor winst in de strijd. Onthoud wat de vijand aldoor maar roept, wanneer de nood aan de man komt. “United we stand…, devided we shall fall. Indeed…”. Men moet gewoon de zwakheden zelf erkennen en niet gaan voor iets, dat verdeeldheid onhebbelijk groot maakt. – Mop! Wat een mop. Een direct belanghebbende vertelt, dat het oerwoud van Suriname geen noemenswaardige aantasting geniet of (trans-)nationale alarmering verdient? Neemt daarbij een universiteit als bron die kaalkap in de regio, al gedreven heeft mogen meemaken en misschien ook nog heeft weten te gedogen. ‘In algemeen belang…’, zoals met of de te vergelijken ellende op Haïti. Het lijkt er veel op, dat men niet eens mag waarschuwen voor de algehele vernietiging van het bos en toegangswegen/infrastructuur omdat het belang van een SBB zwaarder weegt en dus voorop mag staan? Internationale organisaties en ‘milieu watchdogs’ waarschuwden met documenten en een ambtenaartje wenst in alle gemoedsrust te ontkennen? Wat een land wat een vernietigend “Paluisme”. – Pengel/Findlay. In de Arron-biografie van Peter Meel komt een zinsnede voor, dat de ‘familie Findlay’ niet zou weten, wat de permanente breuk tussen Findlay en Pengel in December 1953 veroorzaakte/teweegbracht? Laat het duidelijk zijn, dat duoroyement van Pengel en het lid Findlay uit de NPS, mede aan de basis lag van uitdrijving en dat Pengel aan de vooravond van het overlijden van Findlay’s moeder –op 31 December 1953– een onverkwikkelijk en niet te verteren zaakje toevoegde aan een familiedrama, tijdens het finale telefoongesprek met de oprichter van: – ’t Zoldertje, de Surinaamse Democratische Partij (SDP) en “A Tjek – 1955”. De menselijke waardigheid kwam daar, aan het einde van het jaar 1953 danig in geding. Soms komt men zaken in biografieën tegen die meer lijken op verdoezeling, dan de waarheid enig eer aan te willen doen. – Contract. Een contract met de Overheid, is heden ten dage klaarblijkelijk geschreven op stromend water. Zo ook bij de Nationale Vervoersbedrijven, waar bushouders onder contract stonden en plotsklaps geen verlenging in zicht kregen. – Paren. Vaker zegt men, dat ze ‘in paren’ gaan. Vertrekken naar het onbekende. Opgeroepen door hun Schepper. Zo ook in de afgelopen dagen. Zowat gezamenlijk, naar een ons onbekende wereld. – Opsluiten. Het huidige staatshoofd, heeft ingevolge de Grondwet van de Republiek Suriname en ook nog een aantal verankerde verdragsmatige verplichtingen “geen enkel recht of bevoegdheid” om te roepen, dat hij binnen de rechtstaat en aanvaarde democratische normen, waarden en verhoudingen burgers en in het bijzonder de helft van de VHP (…), zal kunnen of mogen opsluiten. Vrije burgers in een vrij land, kunnen dat rustig van zich afwerpen. “A pa e wani skreki dem libisma, leki na ini na prefuru revo styling. Dem sani ne waka so moro…, ini kontren’. – Nationalisatie. Naasting of nationalisatie van Suralco en eigendommen van de Alcoa? Niets anders dan populistische bluf, van een mandaatloze regering. Goed kijken welke moddergeesten positief reageren op dergelijke oprispingen. Tevens maar effekes over de grens kijken, welke miljarden US-dollars Nicolas Maduro moet betalen aan maatschappijen die Chávez wederrechtelijk naastte. Bem! – 11 mei 2015. Een ernstig vermagerde Donald Ramotar wist Guyana, de OAS, Unasur, het Gemenebest, Caricom en een ieder die nog iets van hem wil vernemen (…), te beloven –op 11 Mei 2015– algemene verkiezingen te zullen houden in het westelijk gelegen buurland. Er is gewoon geen ander keuze, binnen de internationale rechtsorde op dit halfrond. – Innerlijke beschaving. Op allerlei niveau kan men dat gestructureerd, door middel van de meer marginale uitingen tegenkomen. En daarbij moet er natuurlijk zicht- en toonbaar verschil worden aangedragen of gedetecteerd. Ver van het bed, maar ook steeds vaker weer heel dichtbij de schenen. Inflatie van norm en maatschappelijke waarden. Normvervagingen…, dus! Komt in vrijwel alle samenstellende gemeenschappen voor en steeds nadrukkelijker in dit land. Helaas! – Tamansari. ‘Sari tori…!’. De bedreigingen beginnen mondjesmaat, weer als verzetsvlooien door de paarse microfoons te kruipen. Een versleten uitspraak uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, wordt wederom waargenomen: “Don’t push a peacefull man too far…!”. Binnen- en buitenland registreren strak. En nog meer van dat soortement aan spul, wordt opgemerkt. Rabindernath daagt uit om aan te tonen, dat er corruptie plaatshad en plaatsheeft op Openbare Werken En wel onder Abrahams en nu onder Rabindernath’s bezielende leiding? Asies laat dan op de dinsdag gedocumenteerd zien, dat er alles behalve ‘sjofele/koshere zaken’ en aanverwante ‘dinges’ plaatsvinden (…), om in de terminologie van ene Abrikadabri te blijven hangen. Suriname bekijkt collectief, grensoverschrijdend en echt niet anders, dan wat op termijn ‘investwise & -safe’ qua ‘indebt information’ nuttig mag blijken: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27167 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27169 – OKB. De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, tevens advocate die Desi Bouterse in meerder zaak bijstond en waarvan haar kantoor de verdediging op zich nam/neemt in een vordering van weer Desi Bouterse, gericht tegen de voorzitter van de VHP en oppositioneel coördinator in De Nationale Assemblée, Chan Santokhi (…), gaf via ‘vingerwijzing’ publiciteitsmedia aan om op te treden cq. actie te ondernemen/voeren tegen burgers/politici die zich –volgens haar ethische opvattingen/norm– misdroegen/-dragen bij het uiten van meningen cq. ventileren van opgelopen/-opgekropte frustraties. Een knappe mondvol. Nu breekt er dus wel een kanjer…, van een boerenklomp! – Frustras. Netjes blijven hor! Je mag niet buitensporig schelden als je je baan kwijt bent en de kinders honger beginnen te lijden. Ook niet als je vanaf 1980 met tussenpozen als volk wordt gegijzeld of dat het zorgvuldig opgebouwd bedrijf failliet gaat, omdat Financiën je niet tijdig heeft uitbetaald. Ook moet je de schuif dichthouden, als men je bij inschrijvingen benadeelt en de kinderen of vriendjes van de bewindvoerder er vandoor gaan met de aanbestedingsorder. Je moet durven te kafferen op dat rijkelijk bedeelde jochie (…), als kledinggeld uitblijft of je salaris bewust door de ‘elite incrowd’ wordt bevroren dan wel afgebouwd. Je mag niet foeteren, als er links en rechts ontslagen vallen en je werkplek stiekem is verkocht. Ook dus niets zeggen als je energiebedrijf in handen valt van een ‘Berlusconi-clone’ of was het ‘-clown’, die aangedreven maling heeft aan het begrip ‘conflict of interest’. Je moet niettemin je snavel afgeklemd houden, als de verspilling zienderogen toeneemt. Of als je dagenlang moet wachten op een vliegveld in den vreemde, omdat men weer een SLM-verkeersvliegtuig uit de schema’s heeft getrokken en daarmee naar Afrika of China is afgereisd. Men als onschuldige passagier bij aankomst in Nederland, een 1000% controle krijgt te verwerken omdat de voorgaande vlucht met de ‘Airbus’ verdachte zaken aan boord zou hebben gehad of vervoerd? Vervolgens de zaken die in het buitenland moesten worden gedaan, door een te late aanmelding gewoon verzuipen en de schade nergens te verhalen is. Een vele malen herhaald fenomeen, omdat bepaalde mensen te bang blijken te zijn, voor de ‘internationale justitie’ en niet op een normale lijnvlucht durven ‘hun ding’ in het buitenland te gaan doen. Mensen denken intussen ook met showprojecten en het strooien van US-dollars je ziel, zaligheid en verkiezingsstem, schaamteloos te kunnen ‘kopen’ en daar mag men ook niet publiekelijk over schelden? ‘Yere no!’. Waarom heeft men het daar niet over? De beledigingen aan het adres van jonge vrouwen nog daar gelaten. “Je krijgt meer geld, als je me je gsm-nummer geeft…!”. Een waslijst aan zaakjes kan nog worden aangevuld om ontevredenheid, door middel van onbegrensde scheldpartijen te rationaliseren. Alleen maar negatieve publiciteit, krijgt het land Suriname en men mag dus echt niets onvertogens zeggen? Of alleen maar volgens de norm van Bouterse’s advocate? Men leze vandaag de dag, wat er met ons oerwoud gebeurt onder deze Bouterse-regering en wat ongebreidelde immigratie uit China of Brazilië in onze samenleving aanricht? Maar men moet de kop stijf dicht houden, terwijl alle wind of frisse lucht uit de gezinswoning wordt verbannen en een vette Chinees met een verdikte buidel aan geld je aan de poort opwacht en ordonneert om te vertrekken uit de vertrouwde woonomgeving. Houd je mond, hor! Nooit niet en nimmer, dus. ‘Take a hike…!’. 25 mei 2015, is het dan zover. Maar misschien al op goed vertoon…, de dato 24 januari 2015 allernaast het SLM hoofdkwartier. ‘I sabi toch?’. – Omgekeerd. Men moet straks niet verbaasd geraken, als er weer wordt ontdekt, dat van achteren naar voren is gewerkt. Men wil bruggetje tussen Suriname en Guyana? China gaat ook dat ding financieren? Maar waar zijn de juridische documenten gepresenteerd en neergelegd, gegeven het onomstotelijke en niet te vervreemden feit, dat de Corantijnrivier Surinaams grondgebied is en blijft. Een prettig vraagstuk, met betrekking tot de soevereiniteit en onschendbaarheid van het Surinaams grondgebied. – UNASUR. De regionale organisatie stuurt waarnemers naar Suriname om het verkiezingsproces te mogen volgen. Ook de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de Europese Unie (EU), mogen traditioneel kennis en vaardigheid aandragen in de periode naar 25 Mei 2015 toe. – Doneert. Niemand doneert aggregaten of grondgebieden vanuit de ambtenarij of bestuursdiensten. Niet ééen ambtenaar en ook niet één burger. De Staat haalt uit het volksvermogen en ook buitenlandse schenkingen, bedoelde zaken ten nutte van het volk. Waaronder de steeds vaker geëtaleerde goederen om die plichtmatig ten dienste van de burgerij af te geven, ofwel in te zetten. Niet één bewindvoerder of bestuurder geeft domeingronden aan burgers. Het land geeft de burgerij de mogelijkheid om een stukje grond legaal ‘te bezitten’. Men wordt geen eigenaar, maar het fenomeen “bezit” wordt onder voorwaarden aan grondhuurder overgedragen. Het afstaan van een stukje grond aan een staatsburger, is niet anders dan een dure plicht van de Staat en absoluut niets anders. Dat men politiek wil bedrijven/spelen/scoren met of bij ‘de afgifte’, geeft de geestelijke tekortkomingen en onvolkomenheden van bepaalde uitvoerders dan ook glashelder weer. – ‘Stalled’. Het vliegtuig van AirAsia dat op 28 december in de Javazee stortte, is neergestort door een fout van de gezagvoerder. Het toestel klom te snel waardoor het te veel snelheid verloor. Dat blijkt volgens de Indonesische minister van Transport uit radargegevens. Al direct na de ramp werd gespeculeerd, dat de gezagvoerder tijdens de vlucht van Surabaya naar Singapore over een zware onweersbui heen wilde vliegen en daarbij zijn Airbus A320 te snel had laten stijgen. Het vliegtuig verloor daardoor snelheid, viel stil en stortte in zee. Alle 162 inzittenden zijn omgekomen. http://www.pilotfriend.com/training/flight_training/fxd_wing/stalls.htm – Melk. Na een “…sports work out…”, blijkt ‘melk’ het meest gewenste enn nuttigste te moeten zijn…, zegt de wetenschap. http://time.com/3656660/workout-drink-milk/?xid=newsletter-brief – Strak. Het mag een ieder duidelijk worden, dat buitenlandse investeerders zich na 25 Mei 2015 zullen moeten onderwerpen aan een stringenter immigratiebeleid, waarbij niet langer geduld zal worden, dat buitenlanders ‘en masse’ binnenkomen en zorgvuldig opgebouwde samenlevingsstructuren komen vernietigen of de economie een destructieve wending geven. Het moet daarmee afgelopen zijn, is de boodschap in een ’nut shell’. – ‘Todo bere, nanga todo prasoro’. Een fenomeen waarmee de NDP blijkbaar gelukkig is. Eerstens een Palu en toen de ‘empty handedBVD van Dipo. Lege hulzen die zich binnendrongen en vervolgens wetmatig het ‘hek van de dam’ viel. Want wat nu “Marktplaats NDP” binnenstroomt is niet eenvoudig. Allerlei nieuwe partijtjes en pasteitjes. Met eenlingen aan het hoofd die denken de NDP te kunnen overspoelen. Komen botsingen van. Want waar waren die vogels allemaal daarvoor en in het verleden? Ze stonden op rij om vuil te smijten naar de NDP en aanhang. Nu komen ze ‘saka fasi’ aanmelden. Lege huls partijen die een belediging vormen voor alles wat enige beschaving in zich draagt, binnen het legitieme electoraat. – ‘Sweet sixteen’. Je bent ondeugend en gaat bij gelegenheid ‘joy – ride’ maken met andermans voertuig. Niet doen! Je wordt niet door een wetsdienaar opgebracht en ongewapend afgevoerd…, maar opzettelijk doodgeschoten door een getrainde staatsmoordenaar. Suriname wordt nationaal en internationaal van harte gefeliciteerd. ‘Sweet sixteen and being kissed by military bullets’. – ‘SU-Invest’. Boodschap aan internationale investeerders. ‘Times will always tell in time’. Volgens het ongelikte ontbijtblad van de Surinaamse Berlusconi en mega-energieonderhandelaar van Bouterse, zal de Suralco/Alcoa feitelijk genationaliseerd worden. Wie worden daar beter van, als de krachtcentrale van Alcoa/Suralco te Afobakka in handen valt van de lokale vertegenwoordiger ener Finse energiegigant? In een mandaatloze regeringsperiode? Wat een land, wat een populistische bedriegerij. – Bewijslast. Misschien moet Parmessar even wachten tot Santokhi de bewijslast voor corrupt handelen, door Abrahams op Openbare Werken, evenredig op het groene laken van de Rechterlijke Macht dropt. Het is een bekend gegeven dat Parmessar soms begint te ratelen, nog voordat een cerebraal gedeelte binnen de ‘kwab’ in werking is getreden. Zo was Parmessar vergeten, dat hij Nederlands staatsburger was en volgens informatie een NL-paspoort aangedreven kreeg in de buurt van Rotterdam en misschien wel de gemeente Dordrecht…, waar er voor een naamgenoot werd ‘gearbeit’. ‘Denki bifosi yu e taki…’. – Remy. Hij is zonder slag of stoot ‘Pikin Jopi Popie’ gedoopt, door ‘Pikin Ingi Boi’. Johan Adolf Pengel draait intussen met aangezwengelde booster, 360 graden aan omwentelingen per seconde in z’n graf, bij dit meest primitieve aan verraad. Intussen een hete ‘woestenij – brassa’ van Royke uit Ceuta-Marokko, welke ook nog maar net voor de Kerst 2014 Surinaams staatsburger, ‘overnight’ mocht worden en de baan van ‘mini-ster’ op het te creëren Ministerie van Informatie misschien moet gaan pakken en Limbo z’n nieuwe baas mag worden? Ja, zo gaat dat vaker, overwegend in het paars aangestoken Tamansari-lichtpuntje. Infantiel petje op en je maakt carrière. Speciale maten in aantocht, voor de enigszins wat vergrote en dus opgekookte schedelomvang. – ‘Pakslaag’. Cobi van de ‘groene partij’ wil de regering en leider van dat mandaat- en maatloze, een pakslag toedelen? Na wat er allemaal aan waanzin tussen 2010 en het heden is geconstateerd? ‘Huuuuuh, we kom frede yere…!’. Heeft Pedro A. die Cobi dat allemaal geleerd, op het terras van het Amstel Hotel in Amsterdam? Onder het genot van een dikke sigaar? ‘Pakslaag in politicis…’, zal de overmoedig geraakte Cobi misschien bedoelen. Wie neemt hij daarvoor eigenlijk mee? Hoogstwaarschijnlijk, de zeer gespierde secretaris. – 400. Vierhonderd kilo’s cocaïnepasta en de meest achterlijken in de samenleving beweren nog steeds hardnekkig, dat de soevereiniteit van het land Suriname niet in gevaar wordt gebracht of latent in gevaar is! ‘Luku san e bori kom, stupid’. – Waste. Energieverlies bij juridisch gebakkelei over wie nou gelijk heeft bij meningsvorming, ter zake een zogenaamd ‘mislukt bouwsel’, waar het ‘hoofdbureau van politie’ uiteindelijk al jaren geleden moest komen te staan. – ‘Inbeslagname’. Het confisqueren van een gsm-mobiel door de politie, kan inderdaad enkel en alleen wanneer er sprake is van betrokkenheid bij een misdrijf en bepaald niet anders. Ook zal het Parket toestemming voor de inbeslagname moeten aandienen en het communicatiezaakje als bewijsstuk mogen erkennen. Niet ene politieman of vrouw is daartoe bevoegd. Toch nog maar verklaren, uit hoofde waarvan de Amerikaanse regering bepaalde zaken toespeelt die nog niet met een aangepaste wetgeving kunnen worden gedekt noch ingezet. – AZP. De personeelsleden van het Academisch Ziekenhuis moeten volgens de bewindvoerder op Volksgezondheid ‘wachten’, op overmakingen van het Ministerie van Financiën om werkkleding te kunnen aanschaffen. Het land lijkt op een …! Wie wachten er niet of hoeven niet te vragen om belachelijk aandoende salarissen, uitgekeerd en overgemaakt te krijgen door een Sinterklaasachtig en verspillend staatsgebeuren? Juist ja! De om redenen omklede bevoorrechte elite. ‘25 Mei 2015, a sa musu keba!’. – Fysiek. Een leuke karikatuur om aan te geven, dat er best wel vragen zijn over de fysieke en ook psychische condities van wat men noemt, vooruitgeschoven presidentiële kandidatuur. In de USA een doodgewone zaak. – Edje. Die meneer Belfor laat op een manier zijn excuses aan Jhauw van Surishopping aanleveren die niet bevredigend zijn. Maar misschien kan Edje het niet anders aanpakken. ‘I sabi toch?’. Je had ook zo een die zei: “Rechter Von Nies, wil dat ik op zo en zo een manierje escusjes maak…’. Ach, laat maar waaien…, ze weten niet beter. – 60 jaar. Wie het breed heeft laat het net als ‘Momsie uit South Drain’ superbreed hangen, in zijn partijcentrum. Dan weet de gemeente ook meteen, waar alles aan ontwikkelingsmiddelen is gebleven. – ‘Dem man bigi, yere!’. Staatsolie laat weten niet te kunnen potverteren, al zou men geen geld in Merian hebben gestopt namens de Staat. Ook als dat niet was gebeurd, gaan de salarissen naar de diepvries. Want de olieprijs geeft kopzorgen. Schaliegas en olie zeker. Dat is nou het resultaat van geopolitiek op niveau. Wie niet wil luisteren, zal met Maduro in Caracas mee moeten voelen. ‘Simple comme bonjour!’. Geen ‘windfall fundcreations’? Dan ook geen verhoogde salarissen. Geen olietarieven in de lift, dan zeker niet potverteren. Geduld houden! Ook aan meneer Read geraden. Er komt een nieuwe regering die economieverantwoordelijk zal bezig gaan, op dit westelijk halfrond. En niets anders. ‘Na so a de…, na so a sa musu fu kom tan’. – Rassenhaat en etniciteit. Een schoolvoorbeeld van dat gegeven, kwam al naar voren in het verkiezingsjaar 1987. Toen de gedoodverfde NDP-leider op het podium klom, tijdens de campagnesluiting en alle aanhang confronteerde met de beruchte ‘ka-kare speech’. Lees 23/24 November 1987. Het is daarna eigenlijk nooit meer goed geworden, ook niet toen de Shankar-regering onder bedreiging werd neergehaald op 24 December 1990. Een analyse kan overal op het Internet worden gevonden en nu even te volstaan, met: http://www.debrussels.nl/infusions/newsarchive/readnews.php?readmore=6477 – DDB. Er is zorgvuldig gezocht naar en ook additionele bewijslast gevonden om ten overstaan van de rechter te repliceren, hoe de voorzitter van de VHP op zijn ‘deducerende gedachten’ is gekomen, aangaande de persoon van Desire Delano Bouterse, het operationaliseren van persoonshandelingen en wat deze als militair/burger dit land allemaal heeft aangedaan. Blijkbaar een absoluut niet te kwantificeren of te versmaden bedrijfsschadenresultaat. http://www.mijnwoordenboek.nl/synoniemen/repliceren – Hoger. Ze springen noodzaakgebonden, allemaal in een ‘samenwerkingsverband’. Hoogie gaat naar de NDP, met zijn nieuwe orga. Jairam zoekt het bij de NPS. Pollack wil zijn partij de NPS niet uitkafferen, maar zegt eigenlijk genoeg, door toch naar de NDP te gaan. Een paarse partij, vol met mensen die de NPS in het verleden zwaar hebben mishandeld. Jessurun van DA’91 en Castelen van SPA, trachten bij de gratie God’s te consolideren en te herpositioneren. Oom Willie van de KTPI, zit ook met dat probleem en de handen in het haar. Zal uiteindelijk wel in alle solidariteit worden omarmd, door Sapoen en Somohardjo. Solider elementen en entiteiten die op 26 Januari 2015 aan de massameeting van G7, V9 of Victoria 2015 samenwerkingsverbanden zullen deelnemen? In ieder geval in een epiloog. Binnen een post Front versus Bouta configuratie, is men doende zaken kranig op orde te stellen. Daar mogen ze zich wel komen meten aan de VHP, NPS, Beppie en dus PL. Dat staat duidelijk bovenaan de dukdalf, op de vaandels opgeplakt en aangegeven. Partijen met een zwemvest aan, moeten nog hard crawlen om de zaken te halen. Seeka piept naar ABOP en meneer Priesieri zal misschien nog enige lol beleven aan een paarse jockey. Want men begint nu te praten over ‘groen ondergoed’, dat straks met ‘djamoe’ moet worden bijgekleurd en meer van dat soortement aan ‘directoire spul’. PSV ‘plus’ van Marica, op E-bay in de aanbieding. Amazones in de slaapzak van een twijfelaar. Dat is een bedoppervlak, dat ligt tussen een eenpersoons en een tweepersoons. En dan heeft men nog de ‘maxi drie-persoons’. Als het maar allemaal wel met de aan te dragen nattigheid blijft drijven…, is nog maar de vraag. ‘Floating springs and the more less on space. Not so nice, bro!’. Fundamentele vraag: “Hebben die ‘todoprasoro organisaties’, wel een achterban of kan men spreken van onwelluidende bagassi?”. PDO’s Waldi Naïn heeft daaromtrent ongetwijfeld antwoord op. Gegeven het feit, dat ook die met opgeheven hoofd, vlag en wimpel, onderdak ging zoeken bij de paarse verzamelplek, marktplaats en muziekformaties. Ondertussen heeft Chan Santokhi, voorzitter van de VHP, de nog beweeglijke partners opgeroepen de rijen naar ‘redelijkheid en billijkheid’ zeer spoedig te sluiten. Yes!

Meer Retro op Maandag