Onnodige stagnatie bij inklaring goederen

Uit betrouwbare bron vernemen wij dat er momenteel onnodige stagnatie in de Nieuwe Haven ontstaat bij het inklaren van goederen die bestemd zijn voor de lokale markt. Op het drukste moment van de dag, wanneer bescheiden ingediend door inklaarders, door de douane moeten worden gefiatteerd, gaat men vanwege de leiding van dit korps, in vergadering. Dit heeft tot gevolg dat de inklaring van goederen enorme vertraging ondervindt. Als stukken tegen het einde van de werkdag alsnog worden verstrekt aan de verschillende inklaarders, wordt men niet meer geholpen door Havenbeheer. Frustratie op frustratie en tijdverlies zijn het gevolg van de hinderlijke vergadermomenten van de douanetop. Volgens onze bron vertrouwt de huidige leiding slechts weinigen binnen het korps en geschiedt de fiattering daarom door enkele bevoegde douaniers. Door de vele stukken die behandeld dienen te worden, treedt de vertraging bij de afhandeling op. De vergaderingen van de douanetop werken daarenboven zeker niet bevorderend voor een vlotte afhandeling van de documenten en het inklaren van allerhande goederen.

More
articles