January 19, 2015


Goed boerend DSB herdenkt 150-jarig bestaan


January 19, 2015

Het gaat De Surinaamsche Bank N.V.(DSB), die vandaag haar 150-jarig bestaan herdenkt, bijzonder goed voor de wind. Deze grootste handelsbank in Suriname boekte over het eerste halfjaar 2014 een winst na belastingen van SRD 23,3 miljoen, een stijging van 23 procent ten opzichte van de eerste helft van 2013. De bank werd in 1865 opgericht door Simon Abendanon (1816-1870), die al vanaf 1861 hieraan had gewerkt. Het Surinaamse kantoor werd gevestigd in de Gravenstraat, waar het sindsdien is gebleven. Er was aanvankelijk ook een hoofdkantoor in Amsterdam. Op initiatief van dr. Samuel Sarphati, een van de grote pleitbezorgers en aandeelhouders, is Nicolaas Pierson directeur van het Nederlandse kantoor geweest. Sarphati was een leidinggevende arts, ondernemer, filantroop, grondlegger en lid van de raad van de Nederlandse Krediet- en Deposito Bank. De contacten tussen Abendanon en Sarphati resulteerden uiteindelijk in de betrokkenheid van de Nederlandse Krediet- en Deposito Bank. Deze bank boekte in 1864 het gewenste resultaat en Sarphati’s onderhandelingen met de Minister voor de Kolonies resulteerden in de verlening van een octrooi voor de oprichting van een circulatiebank in Suriname. In de periode van 1865 tot 1957 was de DSB de circulatiebank in Suriname, de uitgever van 1 coupures. Deze taak werd in 1965 overgenomen door de Centrale Bank van Suriname. Het werkkapitaal van De Surinaamsche Bank N.V. werd in 1865 vastgesteld op f 1.000.000, een bedrag dat geheel moest worden gefinancierd door particuliere bronnen. Het werkkapitaal was verdeeld in 4.000 aandelen van elk f 250. De Nederlandse Krediet- en Deposito Bank kocht 800 aandelen, de Nederlandse Handel Maatschappij verwierf 160 aandelen, terwijl het resterend deel van de aandelen in bezit van particulieren, zoals Sarphati en Abendanon kwam. Tenminste 390 van de aandelen werden door ingezetenen van de kolonie zelf gekocht. Met het passeren van de Installatiewet van 19 januari 1865 werd de bank juridisch eindelijk een feit. Sinds 2001 is de meerderheid van de DSB-aandelen in handen van het verzekeringsbedrijf Assuria.