January 19, 2015


(foto: Johan de Randamie)

Prikactie nieuw vakbond LH


January 19, 2015

Een deel van het personeel in dienst bij het ‘s Lands Hospitaal (LH), heeft vanmorgen een prikactie gevoerd. De inzet is acceptatie van de nieuwe vakorganisatie, genaamd Bond Personeel Lands Hospitaal (BPLH), door de ziekenhuisdirectie en aandacht voor de kleding- en prestatietoelagen, waarop tot vervelends toe wordt gewacht. De bond, in februari 2014 opgericht als alternatief, omdat de eerdere vertegenwoordigers volgens de BPLH de belangen van het personeel niet (meer naar wens) behartigden. De nieuwe organisatie eist een positie als counterpart van de LH-directie op. BPLH-voorzitter Imro Edam, zegt in een vraaggesprek aan De West dat het ministerie van Volksgezondheid (VG) tot uiterlijk vrijdag in de gelegenheid is de bovengenoemde zaken aan de directie voor te leggen en met oplossingen te komen. De bond heeft eerder brieven gestuurd naar de waarnemend directeur van het LH, Bernhard Abia, maar een reactie is uitgebleven. Afgelopen week was er een algemene ledenverandering, waarbij deze prikactie als model is aangekondigd. “Wij kennen onze verantwoordelijkheid naar de zieken toe”, zegt Edam, vervolgend met: “Maar tegelijkertijd genieten de belangen van het personeel ook prioriteit. “De directeur van het ’s Lands Hospitaal was hedenmorgen nergens te bespeuren. De bondsvoorzitter zei dat hij vernomen had dat hij uitlandig is”. Volgens de voorzitter was de directeur gisteravond wel aanwezig in het ziekenhuis, en wist hij ook dat er vandaag een prikactie gehouden zou worden. De directeur was desondanks, noch voor de protesterende personeelsleden, noch voor de pers, bereikbaar. De verhitte personeelsleden, aangevoerd door de bondsvoorzitter, hebben als reactie daarop geëist dat minister Michel Blokland van VG ze wel te woord zou staan. Om hun eis kracht bij te zetten, vatten ze post op de achterstoep van het ministerie. Toen de minister beschikbaar was, heeft een verpleegkundige hem een petitie met de knelpunten waarmee de bond zit, voorgelezen. Er werd de nadruk gelegd op onder meer de legitimiteit van de bond en de uitbetaling van toelagen. In een reactie op de petitie, heeft Blokland gezegd dat deze kwestie een aangelegenheid is van de ziekenhuisleiding, althans iets waar de leiding van het ministerie zich niet in kan mengen. “Nu we op de hoogte zijn van de petitie, zullen wij er zeker aandacht aan schenken”, aldus de minister. Hij liet wel weten dat de minister zich hierover zal buigen met de ziekenhuisdirectie. De bond heeft voor vrijdag aanstaande opnieuw een algemene ledenvergadering in Ons Huis, waarbij de heikelpunten weer onderwerpen van gesprek zullen zijn. De voorzitter hoopt dat de prestatie- en kledingtoelagen nog voor die vergadering worden uitgekeerd. Edam voelt zich gesteund door het personeel. Hij zegt dat de BPLH 541 geregistreerde leden telt. “Het personeel staat 100 procent achter de bond”, aldus een zelfverzekerde voorzitter. door Melissa Achthoven

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249