January 16, 2015


Tolken hebben bijzondere verantwoordelijkheid


January 16, 2015

Directeur Adjaykoemar Moensi van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa), heeft vanmorgen drie tolken en vier tolkvertalers beëdigd. In een toespraak, na het afleggen van de eed, zei Moensi ook dat een goede beheersing van taal niet alleen een belangrijke rol speelt in de maatschappij, maar dat onder meer bij juridische procedures de taalbeheersing en de vaardigheid om een taal in een andere taal juist weer te geven, onmisbaar is. “Ook in de samenleving is het onvermijdelijk dat er personen zullen zijn die een taal niet of slechts in beperkte mate beheersen”, aldus de directeur die het belang van het werk van de tolk en de vertalers schetste. Moensi heeft de nieuwe tolken en vertalers opgeroepen zich in de uitoefening van het beroep integer en onberispelijk op te stellen en daarbij niet uit het oog te verliezen dat zij in aanraking zullen komen met vertrouwelijke gegevens waarbij er een geheimhoudingsplicht van kracht is. De beëdigde tolken zijn: T. Ramdin (Portugees-Nederlands/Nederlands-Portugees); Chui Lam en Qian Zhang (Chinees-Nederlands/Nederlands-Chinees). De beëdigde tolkvertalers zijn: E. Brahim-Tjen A Kwoei en Bibi Rozenberg (Engels-Nederlands / Nederlands-Engels); B. Ilahi-Badulkhan (Spaans-Nederlands/Nederlands-Spaans) en S. Jaeger-Zondervan (Spaans-Engels/Engels-Spaans, Portugees-Engels/ Engels-Portugees, Nederlands-Engels/Engels-Nederlands).

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249