January 16, 2015


‘Fly All Ways’ en ‘Backtrack’ missie Guyana


January 16, 2015

Het verlenen van een vergunning aan een tweede Surinaamse luchtvaartmaatschappij in Guyana, te weten ‘Fly All Ways’ en het formaliseren van de zogeheten ‘Backtrack route’, zijn enkele speerpunten tijdens de besprekingen die een Surinaamse handelsmissie voert met Guyanese beleidsmakers. De handelsmissie heeft donderdag de Corantijnrivier overgestoken en zal tot en met zondag er naar toewerken dat de bilaterale handel tussen de twee buurlanden wezenlijk wordt gestuwd. Met name op de toerismesector wordt de focus gelegd en in dat kader werd gisteren bekendgemaakt dat het Surinaamse ‘Fly All Ways’ een verzoek heeft ingediend een vliegverbinding met Guyana te willlen onderhouden. De hoop werd voorts uitgesproken dat in de komende maanden vruchtbare onderhandelingen zullen plaatsvinden, daar er een grote behoefte is aan betere vliegroutes tussen Guyana en het Caribisch gebied. De Guyanese minister van Buitenlandse Zaken, Carolyn Rodrigues-Birkett, toonde zich donderdagavond voorts voorstander van het formaliseren van de zogeheten ‘Backtrack route’ en meende dat daarbij ook ondersteuning van Suriname nodig is. “In order for us to fix the back track, it has to be done simultaneously on both sides because if one fixes it and the other side doesn’t, it wouldn’t work and so we have been working with our Surinamese counterparts to see when we can do this at the appropriate time because we also have to remember that everyone using there must have all their documentation as well”, aldus de minister. De Guyanese president, Donald Ramotar, wees er donderdagavond wel op dat de smokkel tussen de twee buurlanden stringenter moet worden aangepakt. Door Rodrigues-Birkett werd eveneens de handelbalans tussen Suriname en Guyana gekenschetst. In de periode 2010-2014 werd van Guyana naar Suriname voor Guy$ 5,3 miljard uitgevoerd, hetgeen in schril contrast staat met de Guy$ 31,8 miljard die ons westerbuurland uit Suriname importeerde. De bewindsvrouw vond dan ook dat Guyanese exporteurs meer zouden moeten profiteren van de toegang tot de Surinaamse markt. Naar Guyana zijn vanuit Suriname zo’n veertig vertegenwoordigers van organisaties van het bedrijfsleven en beleidsmakers gegaan, en de delegatie bestaat onder meer uit de minister van Handel en Industrie, Don Tosendjojo, alsook de voorzitter en de ondervoorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), respectievelijk Henk Naarendorp en Anil Padarath.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249