U.S.A: Suriname fiscaal niet transparant

Vandaag heeft het U.S State Department zijn jaarlijkse fiscale transparantierapport gepresenteerd. Het rapport beoordeelt of overheden die Amerikaanse hulp ontvangen, aan de minimale eisen voldoen wat betreft fiscale transparantie. Suriname was, volgens het U.S State Departement, een van de 50 landen dat niet voldeed aan de eisen van fiscale transparantie in het rapport van 2014. Suriname rapporteert niet volledig over de financiële handelingen van overheidsgerelateerde bedrijven en overheidsgerelateerde overboekingen. De uitvoerende macht faalt om de Rekenkamer van voldoende informatie te voorzien waardoor dit instituut geen volledig overzicht heeft. De overheid geeft geen openbaarheid over contracten en vergunningen die gesloten zijn met betrekking tot de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, tevens wordt er geen informatie gegeven over verstrekte vergunningen. Surinames fiscale transparantie zou naar een hoger niveau getild kunnen worden door de transparantie en verslaggeving van de natuurlijke hulpbronnen contracten te verbeteren, waarbij rapportage van staatsbedrijven en de auditfunctie wordt versterkt. Het ‘US State Department Annual Fiscal Transparency Report’ evalueert de substantiële volledigheid, betrouwbaarheid en publieke toegankelijkheid van de begrotingsdocumenten, alsmede de transparantie van de natuurlijke hulpbronnen, licenties en uittreksels.

More
articles