Justitia Pietas Fides MMDCLXV

– Denken. Is het een gladiolengedachte of een ‘maripa-denki’, het Ruth Wijdenbosch’ schuld is, dat de coalitie uit elkaar is gevallen en dat daarom men onvoldoende geesten en neuzen heeft om nog een publieke vergadering te houden in De Nationale Assemblée? Hoeveel dagen van het jaar 2014 was Ricardo Panka, zinvol en meer nog zinloos, in het buitenland? Zinloos aan het ‘travellen’ met foto-oppies bij en verhaaltjes aan Mahabier, dat hij nu vingerwijzingen richting oppositie durft geven? Panka begint zo langzamerhand de schande over heel Suriname aan te roepen en de Para –in het bijzonder– in diskrediet te brengen. Men leert het maar niet. Toen Soemita binnen ‘het Front’ publiekelijk werd beledigd, ging hij met opgeheven hoofd heen. Toen Somohardjo na enkele voorspelen en prologen, de animositeit opwekte, binnen de ‘mechanische orga’ van Bouterse, heeft men hem alle redenen en behoud van kleingeld gegeven, op te kunnen stappen. ‘Dem man yagi mi…! Me gwe ma mi e kom baka ini regering…, nanga pres Sapoen’. Misschien moeten de politiek onbekwame mensen, de boeken van Louis Couperus en/of Eduard Douwes Dekker nog maar eens nalezen of die van Pramoedya Anantatur of ene Mochtar Lubis als degenpolaire literatuur. Dan zal men uiteindelijk, misschien wel rekening kunnen/moeten houden met het feit, dat publiekelijke beledigingen, ook naar de megalover van Djokja toegericht, er bij sommige culturen absoluut niet ingaan. Maar ja, wat nog daarbij te denken!? De bibliotheek van Para Noord…, is misschien altijd gesloten geweest en ook zo statisch gebleken, voor een Ricardo Panka c.s. ‘Ruth no arki dem fudshicle man, yere skat…!’. Laat ze eerstens maar gaan lezen, voordat ze weer schuldigen buiten zichzelf zoeken, aan het sinds 1980 vertroebelde universum. http://nl.wikisource.org/wiki/Auteur:Eduard_Douwes_Dekker http://socialhistory.org/bwsa/biografie/douwes-dekker http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/19de/auteurs/lg19034.html http://www.louiscouperus.nl/over-louis-couperus/bibliografie/ http://nl.wikipedia.org/wiki/Pramoedya_Ananta_Toer http://en.wikipedia.org/wiki/Mochtar_Lubis http://www.absolutefacts.nl/biografie/data/lubismochtar1922.htm http://www.bol.com/nl/p/het-land-onder-de-regenboog/1001004005110149/ http://www.thejakartapost.com/news/2010/04/04/a-fresh-look-legacy-mochtar-lubis.html

– TELE-G. Het staatsbedrijf Telesur laat aan de samenleving weten, mee te zijn gegaan met de koersontwikkelingen op de ‘informele markt’ en stelt de US-dollarkoers nu op SRD3.35 voor een US$ 1.–, in plaats van 10/100e. SRD-cent daaronder. Vervelende ontwikkelingen. Hebben Bousaid en Makka dan toch gelijk, met betrekking tot het wel of niet monetaire beleid? Daar zal men vlot achterkomen.

– HR. De discussies lijken te zijn losgebrand. Wat moet Desire Delano Bouterse nu nog voor een weg bewandelen…, gegeven de situatie, dat de Hoge Raad zich voor een zoveelste maal heeft uitgesproken tegen de herzieningswensen van de veroordeelde. Bij goed verstand, zal men zich als leek niet hoeven te mengen in die discussie of de betrokken zaak. Voor een beetje belezen mens is het duidelijk geworden, dat de ‘case’ is uitgeprocedeerd en daarmee uitgekristalliseerd. Wie zichzelf nog wil vereeuwigen of belasten, door met voornoemde procedures te stoeien(…), moet dat maar doen. Of het allemaal windeieren voor een individu of ongelikte bemoeial zal leggen…, valt ernstig te betwijfelen. In ieder geval, zal er voor dit land en het nationale belang, nu de veel te lang verpakte notenkraker in werking moeten worden gesteld. Het is allemaal genoeg geweest.

– ‘Prenuptials’. De Calimero-partijen zijn zichzelf aan het categoriseren ofwel cosmetisch rangschikken dan wel smakelijk verlekkeren. “We willen met je samenwerken en staan open voor alles wat aangenaam en ook goed voor ons is…”. Want jij bent lekker groot en ik ben nog veel te klein. Wat een land, wat een ‘opo doro’ mentaliteiten, vliegen weer in het rond. Maar hoe groot is de te verdelen koek nou eigenlijk nog? Hopelijk zijn het dus geen “borologen” die over de schouders van traditionele werkers en denkers in de partijen willen klimmen en vervolgens op de voorplecht zaken wensen te ondernemen. Krijgt men ruzie van. ‘Hé yongu, g’im wan pesa no…, dribi boi…! Pe yu denki yu e go…? Bem wem bem’.

– 50. Er is aan de Staat Suriname weer een Indiase kredietlijn beschikbaar gesteld. Betekent dat men enkele goederen uit India met die lening kan voorfinancieren. Zo werden in het verleden een aantal legerhelikopters en piloottrainingen via een voorgaande kredietlijn besteld. Een bekend onderdeel, wat erg problematisch verloopt.

– EBS/Staatsolie. Er gaat een verhaal rond, dat Staatsolie afziet van het verder produceren van brandstofkwaliteiten die bij de Energiebedrijven Suriname (EBS) in gebruik en dus gewenst zouden zijn. Deze zaak wordt nader onderzocht, nu er spookachtige vertellingen circuleren, dat Staatsolie de leveringen aan de EBS stop zet. Een zeer vreemde zaak…, gegeven het simpele feit, dat Staatsolie zelf een krachtcentrale heeft te voeden en de opgewekte elektriciteitsenergie ter verdere distributie aanlevert vanuit Tout lui Faut. Ook een krachtcentrale initieel zou bouwen aan de Saramaccastraat. Een project, dat onder Hok op Natuurlijke Hulpbronnen, een vestzak-broekzak ‘setwasi’ kon gaan beleven. In deze toestand komt het wel weer voor, dat steeds opnieuw een leverancier/agent op de voor- en soms weer op de achtergrond z’n dinges doet. Na 25 Mei 2015 of veel eerder…, komt ook daarin een overmatige vorm aan transparantie.

– Begroting moet. Ricardo Panka vindt, dat de ingediende Begroting 2015 “moet” worden behandeld. Heeft de eerwaarde Panka nog wel in de gaten, dat de ingediende cijfers obsoleet zijn geraakt, in verhouding tot de inkomsten van Staat, de gewenste gov-take en met de internationale olie-/goudmarktontwikkelingen? Klessen en kletsen in de ruimte, zijn nog altijd een bezigheid, waar men zich eigenlijk ver vandaan zou moeten ophouden. Let op! http://www.dollarkoers.nl/goudprijs/ http://www.dollarkoers.nl/olieprijs/ Wat is de waarde van een vat ruwe olie vandaag?
Beweeg uw muis over de grafiek, voor dag-informatie. Meeste recente prijs: 45,960

Goudprijs 14 januari 2015
Goudprijs 14 januari 2015

– Tjallie. Het afscheid van Charles Pahlad uit de NDP, heeft zoveel troosteloze beroering gebracht, dat zelf een nieuwbakken staatsburger uit Ceuta (Marokko) en huismus van Desi Bouterse, de gewaagde flankaanval heeft ingezet om de eens zo geliefde oom Tjallie in diskrediet te brengen. Raadzaam om de pen goed nat te houden…, want de afvalligen van de NDP staan nu blijkbaar dik in de rij. Alleen het trompetgeschal moet nog luiden, zodat de troepen gelijktijdig en gelijkstandig gestemd, kunnen uit-/inrukken. https://www.youtube.com/watch?v=IsypUGOyhz4 of natuurlijk https://www.youtube.com/watch?v=xfSdTa-vKQ4

– Grote vraag? Moeten alle moslims plotseling kleur komen bekennen en terreurdaden veroordelen? Moeten alle katholieken kleur bekennen en de encycliek voor/tegen abortus en/of voorbehoedsmiddelen afwijzen / ondersteunen? In beide gevallen absoluut niet. Ieder mens bij goed verstand, zal buiten de religie om een terreurdaad tegen de mensheid gericht onvoorwaardelijk veroordelen. De eis van het hedendaagse CDA –onder gezag ener oenige Buma in Den Haag– om te eisen, dat moslims collectief en actief terreurzaken komen veroordelen, grenst aan dictatuur en is verwerpelijk in een democratie. Geen enkele moslim hoeft op basis van zijn/haar geloof zaken te komen steunen of af te wijzen. Enkel op basis van het mens zijn en dan uit vrije wil. Buma komt met de dag be-lachelijker over! Gevaarlijke jongen.

More
articles