Op 25 mei is de NDP in de oppositiebanken (2)

Enkele dagen terug heb ik een artikel geschreven met als kopstuk: ” Op 25 mei 2015 is de NDP in de oppositiebanken”. Ik heb met officiële cijfers aangegeven dat de NDP geen andere keus zal hebben dan op 25 mei 2015 plaats te nemen in de oppositiebanken. Zo werkt de democratie. “Een tijd van komen, maar er is ook een tijd van gaan”. Dit artikel heeft vooral twee bekrompen, weinig geschoolde, fervente NDP’ers waarschijnlijk zo diep geraakt dat zij niet geschroomd hebben om de inhoud van dat ingezonden artikel opzij te plaatsen en zich meer met de schrijver van dat artikel bezig te houden. Begrijpelijk, wanneer argumenten wegblijven vervallen bekrompen, fervente, blindstarende propagandisten van de Niet Denkers Partij (NDP) tot persoonlijke aanvallen, gepaard gaande door leugens en verzinsels om de inhoud van dat artikel een andere wending te geven. Als analist heb ik geen bezwaren dat mensen op mijn ingezonden artikelen commentaar leveren. Ik vind het juist een gezonde zaak dat propagandisten (vooral politieke opponenten) een andere zienswijze hebben met betrekking tot de uitkomst van verkiezingen van 25 mei 2015. Deze twee fervente NDP’ers zijn: “De president van Nickerie” en de televisiepresentator van Sangeetmala. Deze presentator staat bekend als meneer “Aloe Roti”.

De “President van Nickerie”
De “President van Nickerie”heeft het vermogen niet om zelf een ingezonden artikel te schrijven, maar hij zoekt altijd een journalist op om zijn gal spuwen op berichten die eerder in de pers verschenen zijn. Op zondag 4 januari 2015 zat ik bij een vriend van mij in de Mandja Veiraweg (Nickerie). Ik werd door een journalist opgebeld en die wilde graag een reactie van mij hebben op een reactie welke de “President van Nickerie” op mijn ingezonden artikel gegeven had. Mijn antwoord was heel simpel: “De president van Nickerie” moet op mijn ingezonden artikel op de zelfde wijze reageren door een bericht te schrijven en naar de krant te sturen. Om een lang verhaal kort te maken zal ik de bijzaken, die niks te maken hebben met de cijfermatige analyse van mij, overboord gooien, omdat het die meneer niet gelukt is met andere cijfers te komen om mijn artikel te ontkrachten.

De president van Nickerie hallucineert
Ik ben ervan overtuigd dat de NDP in Nickerie slechts één zetel zal behalen. Als de Groene Partij in staat is om de oude glorie van de NPS in Nickerie te herstellen, zal de NDP niet meer dan een zetel behalen. Ten overvloede haal ik de uitslag van verkiezingen van 2010 voor Nickerie weer voor de geest. De NDP behaalde op 25 mei 2010 in Nickerie 8.880 stemmen. Met het vertrek van Harriet Ramdien ( 1.559 stemmen), R.Wongsoredjo (910 stemmen), P.Lachman (2.235 stemmen) en het heengaan van dokter E.Abel ( 2.210 stemmen) heeft de NDP ruim 6.884 stemmen “verloren”. Meneer de “ President van Nickerie” behaalde slechts 1.996 stemmen. U kunt voor U zelf nagaan of de Niet Denkers Partij op 25 mei 2015 in staat zal zijn om hetzelfde aantal stemmen te behalen. De Samenwerkende Partijen hebben een groot voordeel dat de “President van Nickerie” de grootste propagandist van de oppositie is geworden door zijn scheldkanonnades en banale praatjes op het televisiestation van meneer Johnny.

Meneer “Aloe Roti”
Deze meneer komt heel vriendelijk bij mij over en geeft op zijn manier analyses over de sociaal-econmische, culturele en politieke ontwikkelingen in Suriname. Hij bekritiseert op een zeer geslepen/subtiele manier de huidige oppositie (samenwerkende partijen) bestaande uit de VHP, NPS, KTPI, PL, BEP, DA-91 en SPA. Meneer Aloe Rotie praat over historische onderwerpen waarvan de inhoud vaak bezijden de waarheid is. Ruim drie maanden terug heeft mijn vriend Aloe Rotie mij opgebeld en ook gevraagd om in zijn programma, “Door de bank”, te participeren. Ik heb hem bedankt voor het opbellen. Ik heb hem wel gezegd dat ik geen bezwaren heb om in zijn programma te participeren, maar hij moet eerst heel eerlijk op enkele vragen van mij antwoord geven. Ik stelde hem de volgende vragen:
Als eerste. Meneer Sammy D. (Aloe Roti). Over welke onderwerpen gaan wij praten? Hij zei o.a. het volgende: over de politieke geschiedenis van Suriname; over diverse politieke partijen; over het kiesstelsel en alles wat daarmee samenhangt; over het wereldgebeuren; over de culturele ontwikkeling; over de economische ontwikkeling in de wereld etc.
Als tweede: Meneer Aloe Rotie, ik zal de namen van enkele boeken opnoemen die wij als basis kunnen gebruiken om een goed gesprek te voeren in het programma “Door de bank”.
Als derde: Meneer Aloe Rotie, heeft U de volgende boeken gelezen:
a. “De geschiedenis van Suriname”, geschreven door J. Wolbers (850 pagina).
b. “Samenleving in een grensgebied, 371 pagina” geschreven door professor Rudolf van Lier.
c. “De Hindostaanse immigratie, 247 pagina”, geschreven door pater dr.CJ.M. De Klerk.
d. “De geschiedenis van Suriname, van Stam tot Staat” geschreven door drs.Hassankhan, drs.Dalhuyzen etc.
e. “De toekomst van ons verleden, 300 pagina“, geschreven voor dr.J.Sedney.
f. “Arm en rijk, waarom werd het westen rijk en bleven andere landen arm, 703 pagina” geschreven door professor David S.Landes.
g. “Een internationale culturele benadering, 507 pagina”, geschreven door professor Jean Claude.
h. Heeft U de drie politieke boeken van Hardeo Ramadhin gelezen (Met het oog op 2010; de dynamiek in de politiek deel 1 en deel 2). Meneer Aloe Roti was heel eerlijk. Hij heeft geen van die boeken die ik genoemd heb, gelezen.
Na al die nee’s gehoord te hebben, heb ik meneer Aloe Rotie netjes bedankt voor het opbellen, want wij hadden geen goede basis om een zinnig, wetenschappelijk gesprek te voeren in het programma “Door de bank “. Ik wilde niet in een “kip-ei” situatie belanden. Ik zou dit persoonlijk gesprek welke ik (Hardeo Ramadhin ) met Aloe Roti gevoerd had, niet in de publiciteit brengen, maar afgelopen zondag 4 januari 2015 heeft meneer Aloe Roti (in het programma “Door de Bank”), op een zeer ongepaste, onbeschofte en op insinuerende wijze commentaar geleverd op het ingezonden artikel van meneer Hardeo Ramadhin. Ik hoop dat mijn vriend Aloe Roti in het vervolg op een beschaafde manier commentaar levert en op de bal speelt en niet op de man.

Hardeo Ramadhin

More
articles