Nieuw Jaar, Nieuwheid

Het einde van het kalenderjaar nadert en het begin van het nieuwe jaar staat voor de deur. Dit betekent voor velen een periode van uitbundigheid, verwachtingen en hoop op een betere toekomst. Voor anderen staan reflectie en evaluatie van de afgelopen periode voorop, de hoogte- en dieptepunten passeren de revue en vormen de basis voor herstel en het maken van nieuwe plannen. Sommigen daarentegen ervaren deze periode van het jaar als onaangenaam, omdat ze meer dan ooit datgene her-beleven waarin ze gefaald hebben. Het Nieuwe Jaar telt drie honderd vijfenzestig nieuwe dagen en biedt dus meer dan één bepaalde dag de gelegenheid, om op een nieuwe manier de dingen, die zich aan ons opdringen, te zien.
Nieuwheid begint bij onze attitude, de diepere overtuiging dat geen twee momenten hetzelfde zijn, dat alles aan verandering onderhevig is en dat er in alles wat gebeurt een geheim – een levensles – verscholen ligt. Op een positieve, constructieve en creatieve manier denken brengt frisheid met zich mee. Frisheid geeft vernieuwd enthousiasme, waardoor nieuwe deuren open gaan en nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen, zich aandienen. De tweede stap is dus aandacht te schenken aan de kwaliteit van mijn denken. Als derde is het belangrijk om datgene wat ik doe, leuk te maken voor mezelf. Hierdoor geef ik zwakheden geen gelegenheid om mijn acties aan te sturen, maar worden de toegevoegde deugden en kwaliteiten ook een bron van inspiratie voor anderen. Door te werken aan een oprechte relatie met de Allerhoogste wordt dit ook versterkt, waardoor negatieve beïnvloeding minder en minder wordt. Dus… , beperk jezelf niet tot die ene dag in het hele jaar, maar maak het Nieuwjaarsfeest tot een nieuwheidsfeest. Maak iedere dag, elk moment, opnieuw en opnieuw gebruik van de drie grote geschenken die Hij ons aanreikt: Vrede, Geluk en Voorspoed.

BRAHMA KUMARIS SPIRITUELE ORGANISATIE

More
articles