Verantwoorde ondernemer haalt product van de schappen na terugroeping

In de afgelopen periode heeft de ondernemer Choi’s, zelf het initiatief genomen om het product ‘Everyday Ontpitte Noordkrieken’ uit het assortiment van de winkel te verwijderen. Dit product is door de buitenlandse onderneming Colruyt Group teruggeroepen nadat er klachten door consumenten zijn gemeld, over mogelijke deeltjes glas in een aantal verpakkingen van de Everyday ontpitte noordkrieken. De afdeling Consumentenzaken (Coza) van het ministerie van Handel en Industrie (HI), heeft na een melding te hebben ontvangen van het Europese online meldpunt voor gevaarlijk voedsel en voer (RASFF), contact opgenomen met Choi’s. Na onderzoek door de unit Consumentenbescherming en begeleiding van Coza is gebleken dat het product al uit de schappen is gehaald en vernietigd is geworden. In de concept-Consumentenbeschermingswet die momenteel af is en bij de Raad van Ministers (RvM) ligt voor goedkeuring, is de verplichte terugneming van goederen (recall) ook geregeld. In de conceptwet is aangegeven dat ondernemers de minister van HI en de nog in te stellen Consumenten Autoriteit Suriname, onmiddellijk in kennis dienen te stellen van de goederen die letsel, verlies of schade kunnen veroorzaken aan de consument en een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Vooruitlopend op de instelling van de Consumenten Autoriteit Suriname, is Coza belast met de implementatie van het consumentenbeleid en bescherming van consumenten. In de afgelopen periode zijn er al succesvolle terugroepacties uitgevoerd door Coza in samenwerking met ondernemers in Suriname. De recall van Wicky framboos en Handy hapjespan zijn enkele hiervan.

More
articles