Rechterlijke Macht smacht naar meer onafhankelijkheid

Rechter Iwan Rasoelbaks, waarnemend president van het Hof van Justitie (HvJ, heeft opgeroepen de Rechterlijke Macht (RM) zowel bestuurlijk als financieel onafhankelijker te maken van de regering als Uitvoerende Macht. Hij deed de oproep vanmorgen tijdens een buitengewone openbare zitting in de Congreshal ter installatie van vijf nieuwe vaste magistraten die eerder als plaatsvervangers waren aangesteld bij het HvJ en nieuwe leden-plaatsvervangers die na de vijfjarige Rechterlijk Ambtenaren in Opleiding (RAIO) goed zijn bevonden. De tien werden begin deze maand door president Desiré Bouterse beëdigd. Te veel zaken die de RM regarderen, zouden nog onnodig afhankelijk zijn van de goodwill van de regering. Voorafgaand aan de oproep had Rasoelbaks erop gewezen dat de RM aan slagvaardigheid voor organisatorische ontwikkeling inboet, mede vanwege de enge inrichting waarin ook de afhankelijkheden van de staatsmachten zijn verankerd. “Ik roep derhalve de architecten van de rechtstaat op om de in de constitutie gemelde checks and balances tussen de Rechterlijke Macht en de Uitvoerende Macht verder inhoud te geven door  al is het in enige mate – de Rechterlijke Macht financieel te verzelfstandigen, zodat de normhandhavende en normbevestigende instituten in deze samenleving snel, efficiënt, competent en onafhankelijk kunnen inspelen op norm-deviante ontwikkelingen tussen personen en rechtspersonen in de samenleving”, aldus Rasoelbaks. Hij voegde eraan toe dat dit zal blijken te zijn in het belang van de rechtstaat en voor alle rechtssubjecten in de samenleving, maar meer nog voor de ontwikkeling van de natie. In een nadere toelichting zei de Hofpresident: ‘Het Hof realiseert zich dat de financierder van de rechtspraak de samenleving is en de aangewezen beheerder van de staatsmiddelen, de uitvoerende macht is. In ons rechtsbestel zijn de beheerders van de organisatie van de rechtspraak daarentegen de uitvoerende macht en de rechterlijke macht.” Om de afhankelijkheid van de RM jegens de regering te schetsen, vertelde hij dat het HRM-beleid van griffiers en personeel van de RM ligt bij de minister van Justitie en Politie, casu quo de regering en het Hof samen. Echter, liggen alle andere onderdelen van de rechterlijke organisatie, waaronder automatisering, kwaliteitsbevordering, apparaatkosten en onderhoud bij de minister en de regering. De vijf nieuwe plaatsvervangende rechters bij het Hof, zijn: Audrey Nooitmeer – Rotsburg, Jane Jensen, Silvana Bradley, Sabitrie Nanhoe – Gangadien en Iswarpersad Sonai. De vijf plaatsvervangers die een opwaardering hebben gekregen als permanente leden bij het Hof, zijn: Maytrie Kuldipsingh, Danielle Karamat-Ali, Sieglien Wijnard, Marie Mettendaf, Rewita Chatterpal.

More
articles