PALU geeft startsein voor campagne in Coronie

De Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU), heeft op tweede kerstdag door de installatie van een kern te Ingikondre/ Inverness (ressort Welgelegen te Coronie) en de opening van een informatie centrum aldaar, het startsein gegeven voor de verkiezingscampagne in Coronie. In het bomvolle, nieuw geopende informatiecentrum, gaf Anton Paal aan dat de partij in de verkiezingstijd met van alles rekening moet houden. Zo wees hij erop dat een heleboel politieke partijen naar Coronie gaan komen en er ineens van alles kan gebeuren. De verkiezingstijd is “Guana ten, sref’ dagu e rij bromfiets, sref’ oto deng o rij”, zei de PALU-voorman. Hij riep de Coronianen op om zich vooral te realiseren dat zodra de verkiezingen voorbij zijn, het de Coronianen zijn die met elkaar samen verder moeten gaan. De PALU-parlementariër en partijondervoorzitter, Henk Ramnandanlal, die namens het bestuur de kern installeerde, gaf aan dat de PALU haar achterban nooit in de steek laat. Vanaf haar oprichting heeft de PALU zich ingezet om structurele groei en ontwikkeling te brengen in Suriname, de inzet van de PALU in Coronie is daar het tastbare voorbeeld van. Het kan daarom nauwelijks een toeval worden genoemd, dat de twee grootste verworvenheden van de regering Bouterse, namelijk de twee goudovereenkomsten, tot stand zijn gekomen mede door deskundige inbreng van de PALU, zowel bij de onderhandelingen, als later in De Nationale Assemblee (DNA). Maar ook vanaf de indiening van de eerste begroting van de regering Bouterse in DNA is door de PALU-fractie gepleit voor meer geld voor bijvoorbeeld de agrarische sector, dat extra geld is er ook gekomen op de begroting van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Uiteindelijk is het resultaat hiervan geweest het startsein voor de hernieuwde grootschalige rijstteelt in Coronie door de huidige minister van LVV eerder dit jaar. Dit project ondervindt helaas om allerlei redenen vertraging, maar het doel is nu om in mei 2015 1000 ha rijst in te zaaien. Ramnandanlal gaf aan het nieuwbakken kernbestuur de PALU benadering mee om toch vooral samen met de bewoners uit het gebied aan oplossingen te werken. Hij gaf als voorbeeld de eerder genoemde herstart van de rijstteelt in Coronie, zoals die nu is opgepakt samen met Coroniaanse boeren onder leiding van Johan Hooplot en Ewald Blankendal. Ramnandanlal beloofde er alles aan te doen en niets aan het toeval te zullen overlaten om te helpen het project succesvol te maken. Het bestuur van de PALU-kern Ingikondre, staat onder leiding van Cleandro Gefferie die bijgestaan zal worden door Ernie Bruining (pennigmeester), Andy Verwey (secretaris) en Urledys Dors-Anson (commissaris).

More
articles