MAS streeft naar optimale samenwerking

Wat betreft de doelen en vooruitzichten van het nieuwe jaar, streeft de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), naar eenheid, gemeenschappelijke inspanning en een optimale samenwerking tussen bond en directie. “MAS heeft zijn taken naar behoren kunnen uitvoeren. Desondanks zullen we nog verder moeten werken om partnerschap tussen bond en directie te versterken. De MAS is er voor de dienstverlening, en een optimale dienstverlening, daar zorgen directie en werknemers voor”, vertelt de voorzitter van de Bond Haven & Loodswezen, de heer L. Read. “Resul-taat behaal je niet zonder gemeenschappelijke inspanningen”, aldus de voorzitter. “Ondanks de goede resultaten ben ik niet tevreden, dus we gaan het beter doen het komende jaar”, vertelt president-commissaris David Abiamofo, aan de medewerkers. ‘Striving for excellence’, oftewel: streven naar uitmuntendheid. De branche waarin wij werken, is zeer dynamisch, stilstaan is dus geen optie. “Men moet bij zichzelf nagaan hoe die arbeidsproductiviteit naar een hoger niveau getild kan worden”, aldus Abiamofo. De directeur van de MAS, Michel Amafo, ziet de maritieme sector als één van de ontwikkelingspijlers van het land. “We hebben vorderingen gemaakt met betrekking tot de veiligheid op het water. We hebben toch wat minder incidenten gehad dan het jaar ervoor. We hebben voornamelijk geprobeerd om het aspect van reddingsvesten meer ingang te doen vinden op de veerboten, maar ook op de pleziervaarten. Het stukje onderwijs hebben we aangepakt, en we hebben enige workshops georganiseerd gezamenlijk met de internationale maritieme organisatie. We staan er niet bij stil wat feitelijk alles dat wij gebruiken in dit land, via schepen het land binnenkomt, en dat kan alleen als de waterwegen veilig zijn. Paramaribo heeft een rivierhaven die erg ondiep is en dus regelmatig gemeten dient te worden”, aldus Michel Amafo. “Momenteel zijn we bezig met een oud projectplan in samenwerking met de regering, namelijk; het introduceren van een Open Scheepsregister. In het kader van de ontwikkeling van de maritieme sector, kijken we tevens naar de mogelijkheden om een nationale scheepvaartassociatie op te zetten in Suriname. Zodat wanneer wij naar buiten treden, we één stem hebben als land. En dan heb je een platform, waarbij onderwerpen in een forum besproken kunnen worden.” Amafo noemt hierbij als voorbeeld het baggerproject van enige tijd geleden, dat het land veel voordelen zou opleveren, maar vanwege het ontbreken van maatschappelijk draagvlak werd besloten om het niet te laten doorgaan. De gestelde doelen en vooruitzichten voor het komende jaar zijn: het plaatsen van een vaarwegmarkering te Redi Doti en Klaverblad, de voorbereiding op het Staats Loodsexamen, het invoeren van een verplichte verzekering voor vaarvoertuigen en het verrichten van diverse opmetingen voor hydrografische doeleinden. Verder gaat de organisatie een campagne lanceren genaamd ‘Het reddingsvest, daar red je levens mee!’, om werknemers erop te attenderen altijd een reddingsvest te dragen op het water.

door Celina Yntema

More
articles