Grootgebruikers betalen per 1 januari meer elektriciteit

De grootgebruikers zullen per 1 januari meer betalen voor elektriciteit. “Grootverbruikers zijn: buitenlandse organisaties en –vertegenwoordigers, zoals ambassades, commerciële staatsbedrijven, financiële instellingen waaronder het bankwezen, de verzekeringsmaatschappijen, casino’s, hotels, de internationale commerciële diensten, zoals vliegmaatschappijen en telecommunicatiebedrijven”, zegt Willy Duiker, algemeen directeur bij de Energie Bedrijven Suriname, hedenmorgen tijdens een persconferentie op het hoofdkantoor. “Dat wil zeggen,” zei hij, “dat deze organisaties niet gesubsidieerd zullen worden door de overheid.” Tijdens deze persconferentie heeft de directeur het gehad over de aanpassing van de elektriciteitstarieven per 1 januari voor de speciale groep van de verbruikers. De technisch directeur, Marcel Eindhoven, is ingegaan op het beleid dat voor 2015 op stapel ligt , zoals hoe de middelen extra gegenereerd en besteed zullen worden. De mensen die de energie gebruiken per aantallen in 2014 zijn huishoudelijke, gevolgd door de commerciële en de industriële aansluitingen. Eindhoven keek vervolgens naar de verhouding van de verkoop van energie in kilowattuur. Het is gebleken dat de huishoudelijke 50% aansluitingen van de energie gebruiken ten opzichte van de commerciële en de industriële, maar in aantallen zijn ze kleiner dan de huishoudelijke. “In 2015 zijn er enkele lopende projecten die te maken hebben met de energie voorziening, namelijk het project van Staatsolie dat deze maand afgerond moest worden, maar vanwege technische en coördinatieproblemen niet opgeleverd is, het ligt in de planning om de oplevering in februari te doen plaatsvinden”, merkt Eindhoven verder op. De bouw van een nieuw energiestation aan de Marten Luther Kingweg die de buurt zal voorzien van energie, is in planning. Ook de IDB-projecten (de eerste fase) waarbij Powaka aangesloten zal worden op het netwerk, Atjoni zal voorzien worden van panelen en twee stations in de binnenstad die reeds 50 jaar oud zijn, zullen vernieuwd worden en een station te Noord zal ook vervangen worden. De offerten zijn al binnen, de materialen worden besteld en zodra het binnen is, zal de EBS aan de slag gaan, zegt de technisch directeur. Het Staatsolie project kost 16 miljoen US$, de IDB-projecten kosten 30 miljoen US$.

door Melissa Achthoven

 

More
articles