Brandweercommandant Ceciel Waal ‘Er wacht werk op je’

“Er wacht werk op je”, zegt de brandweercommandant, Ceciel Waal, aan de personeelsleden die vandaag zijn bevorderd tot verschillende hogere rangen. Ook de gepensioneerden en de personeelsleden die 30 jaar, 35 jaar en 40 jaar hun trouwe diensten hebben gegeven aan het korps werden in de bloemen gezet. Het komend jaar heeft de brandweercommandant reeds 40 dienstjaren bereikt en zal de dienst vaarwel zeggen. Het gaat om vijf gepensioneerden, 26 leden die 30 dienstjaren bereikt hebben, 18 hebben 35 jaren lang hun krachten gegeven aan het korps en twee hebben reeds 40 jaar hun trouwe diensten gegeven. Het gaat om de bevordering van eerste klasse tot commandeur, hoofdbrandmeester tot hoofdbrandmeester 1ste klasse, adjunct-hoofdbrandmeester tot hoofdbrandmeester, brandmeester eerste klasse tot adjunct-hoofdbrandmeester, brandmeester tot brandmeester eerste klasse, onderbrandmeester tot brandmeester en hoofdbrandmacht tot onder-brandmeester. Ongeveer 50 personen zijn vandaag bevorderd tot de verschillende bovengenoemde rangen. Aan de jubilarissen gaf Waal mee hun kennis en de opgedane ervaringen te delen met de jongere medewerkers in het korps. “Als het moment komt om de dienst te verlaten en u medewerkers achter laat, zorgt u dat zij het werk op een vaardige wijze verder kunnen voortzetten”, aldus Waal. “Tot het personeel dat bevorderd moet worden: heb plezier in uw werk en in eigen kunnen en ook in zaken die gezamenlijk gedaan moeten worden. Dan kunt u de verantwoordelijkheid die met de bevordering gepaard gaat, dragen. De medewerker is mede verantwoordelijk voor de verrichtingen en het imago van de organisatie”, zegt Waal. “Laat u niet leiden tot eigen voordeel, maar blijft u presteren in onze organisatie ten nutte van onze samenleving”, aldus de brandweercommandant. Vandaag is de eerste dag dat vuurwerk afgeschoten mag worden, zowel Waal als de minister van Justitie en Politie, Edward Belfort, doet een beroep op de ouders en verzorgers er op toe te zien dat minderjarigen geen vuurwerk afschieten, maar ervan moeten genieten. Tot heden zijn er nog geen meldingen van vuurwerkslachtoffers.

door Melissa Achthoven

More
articles