CTSS Plus 2014 belooft vuurwerk

Alle ingrediënten zijn aanwezig om te garanderen dat de vonken ervan af vliegen tijdens de CTSS Plus editie 2014, die van 24 oktober tot en met 8 november aanstaande wordt ge-houden. De hype rond het komende CTSS Plus Sporttoernooi is al voelbaar en duidelijk te merken. Volgens de CTSS Plus Commissie hebben alle deelnemers hun voorbereidingen erop zitten en op de vooravond van dit alom bekende groots sporttoernooi in Suriname is het slechts een kwestie om nog de puntjes op de ‘i’ plaatsen. Het tumult breekt dan los wanneer op vrijdag 24 oktober de 27ste editie van dit Centraal Toernooi van Sporten voor Staats-bedrijven (CTSS Plus), van start gaat. Bij deze editie gaat het om acht bedrijven, te weten: de Centrale Bank van Suriname (CBvS), de NV Energie Bedrijven Suriname (NV EBS), het Te-lecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur), het Staatsziekenfonds (SZF), de Staatsolie Maat-schappij Suriname, (Staatsolie), de Fernandes Group, de Surinaamse Luchtvaart Maatschap-pij (SLM) en Rosebel Gold Mines NV (RGM). Deze bedrijven zullen elkaar bekampen op de sportonderdelen voetbal, slagbal, basketbal, volleybal, troefcall, zwemmen, zaalvoetbal en CTSS-match. De vraag daarbij is of het de stroomleverancier zal lukken om de overall ti-tel voor de zoveelste keer in de wacht te sle-pen, want alle deelnemers zijn erop gebrand de ‘power-titelhouder’ dit jaar als overall-winner te vervangen. Ongetwijfeld zullen alle an-dere mededingers naar de titel daar een stokje voor willen steken. Dit past dan ook helemaal in het thema van dit jaar, namelijk ‘Companion-ship Through Sportsmanship and Solidarity’. Of de ‘lichtgevers’ deze solidariteit accepteren gedurende die periode moet nog blijken. Vastgesteld kan worden dat het CTSS toernooi met een bepaalde gedachte is ontstaan en de-ze doelstellingen die vanaf het begin zijn vastgesteld na 24 jaar nog recht overeind staan, namelijk “Het bevorderen én in stand houden van de relaties tussen de deelnemende bedrij-ven” en “Het stimuleren tot sporten ten behoe-ve van een goede geest en gezondheid, waarbij een grote mate van sportiviteit wordt betracht.” De CTSS Plus commissie verwacht niets an-ders dan maximale deelname en medewerking van een ieder en dat vooral de sportiviteit hoog in het vaandel blijft. Vooral omdat het bekend is dat ook de jeugdige sporters dit sporttoernooi op de voet volgen. Een ieder is uitgenodigd om twee weken lang zijn favorieten te komen aanvuren onder andere op de locaties zwembad Parima, het Dr.Ir. Franklin Essed Stadion, het Emile de la Fuente Sportcomplex, het Telesur Sportcom-plex, het Lala Rookhgebouw en de Ismay van Wilgen

More
articles