KNVB en Suriprofs schenken TAS vangnetten

Oud-voetballer Stanley Menzo afgelopen zaterdag namens de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) en de Suriprofs twee paar vangnetten overhandigd aan de voorzitter van de Sociaal Culturele Sportvereniging Tourtonne All Stars (SCSV TAS), de heer Jules Esajas. Door bemiddeling van Kenneth Jaliens, lid van de TAS, hebben de KNVB en de Suriprofs besloten deze netten te schenken ten behoeve van het nieuwe sportcomplex van de TAS. Voorzitter Esajas sprak via Stanley Menzo zijn dank uit aan het adres van de KNVB en de Suriprofs voor deze geste. Hij liet weten het heel jammer te vinden dat de overhandiging op het oud sportcomplex plaatsvond in plaats van op het nieuwe complex aan de Harry Jong Loystraat te Tourtonne III. De verhuizing laat namelijk op zich wachten, omdat de vereniging al maanden wachtende is op aansluiting op het elektriciteitsnet. Esajas zei verder dat het sportcomplex vooral voor de jeugd van de omgeving erg belangrijk is. Binnenkort start er daarom onder leiding van Jaliens een cursus voor jeugdtrainers. Aan die cursus mogen jeugd-trainers van de omliggende verenigingen en leerkrachten Lichamelijke Opvoeding (LO) van de scholen uit de buurt meedoen. De SCSV TAS herdacht op 6 oktober jongstleden haar 31-jarig bestaan.

More
articles