October 4, 2014


Terechte bezorgdheid president over Ebola


October 4, 2014

De president van ons land maakt zich ernstig zorgen over een mogelijke uitbraak van het dodelijke Ebola virus in ons land. De regering heeft zich voor hulp gewend tot de Pan Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) en bevriende naties waaronder Brazilië, Frankrijk, de Verenigde Staten en Cuba.” De regering wil alle noodzakelijke voorzieningen treffen, om deze ziekte buiten haar grenzen te houden. De terechte bezorgdheid van het staatshoofd is begrijpelijk. De man heeft duidelijk gezien wat voor een poespas het BOG en het Ministerie van Volksgezondheid hebben gemaakt in de aanpak van Chikungunya. Al maanden vallen er slachtoffers maar de alwetende ge-zondheidsdeskundigen vonden dat er geen reden tot paniek was. Er was totaal geen voorlichting en bespuitingen vonden al nauwelijks plaats. Bijna de hele Raad van Ministers is erbij gehaald om de aanpak te doen. Op basis hiervan heeft president Bou-terse de nodige kopzorgen gehad en ziet hij nog meer gevaar bij een uitbraak van het Ebolavirus. In eerdere artikelen hebben wij al erop gewezen dat wij God moeten smeken dat deze ziekte geen voet aan wal zet op ons grondgebied. Wij hebben gezien hoe onze gezondheidsautoriteiten reageren bij een toename van Dengue gevallen. Nu met Chi-kungunya is dat nog erger. Het lijkt alsof men niet pro-actief is en alles op zijn beloop laat. De ontevredenheid bij de bevolking is enorm. De president weet dat en heeft dat ding een ‘zachte landing’ gegeven. Eigenlijk zegt het staatshoofd dat zijn gezondheidsmensen een brevet van ongeschiktheid verdienen. Het is wel opvallend dat een aantal landen in de regio reeds zichtbare stappen hebben ondernomen. In ons land zien wij he-laas niets concreets. In West Afrika zijn al rond de 3000 mensen gestorven aan deze ziekte die als kenmerk heeft hevige koorts met interne en externe bloedingen. Overdracht vindt via lichaamsvocht plaats. Wij hopen dat Suriname heel spoedig met een plan komt en wie niet deugt bij Volksgezondheid moet gewoon opkrassen

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249