October 4, 2014


Regering presenteerde geen begroting maar wonderlamp


October 4, 2014

Ingezonden In het bekende verhaal vindt Alladin een lamp waar een geest in huist. Deze geest vermag wensen te vervullen. Helaas gebeuren deze dingen slechts in sprookjes. En dat is jammer genoeg precies hetgeen de president heeft gepresenteerd in zijn jaarrede. Alle wensen en wonderen waren in dit sprookje vervat. Treinen, ziekenhuizen, ambassades in de meest vreemde en exotische landen, welvaart en welzijn voor een ieder, infrastructurele- en ontwateringshoogstandjes, enz, enz. Een goede recente vriend van de president heeft vaak gezegd : ”In de verkiezingstijd moet je dromen verkopen want daar trappen ze altijd in”.De reeds achterhaalde dromen kennen we al : de tienduizenden volkswoningen, duizenden nieuwe banen, fly-overs, 6 baanswegen, diepzee havens, mega bruggen, enz. De nieuwe zijn slechts een aanvulling op dat lijstje. De vraag rijst dan ook: ”denkt men dat het volk werkelijk zo naief is, of drijft men gewoon de spot met de intelligentie van onze bevolking. Want hoe wil men dit alles gaan realiseren en met welke financiële consequenties voor burger en staat danwel ons nageslacht ?  Honderden aannemers en ondernemers kunnen nu al jaren niet betaald worden voor hun diensten, ziekenhuizen, sociale instellingen e.d. worden constant geconfronteerd met financiële problemen door het uitblijven van hun subsidie en overheidsbetalingen, boeren moeten letterlijk bedelen om wat subsidie, enz. Maar het gegeven antwoord is duidelijk . Meer dan 30% van de begrote uitgaven zullen worden gedekt uit onbekende inkomsten, terwijl voor een begrotingstekort van bijkans SRD.670 miljoen nog een oplossing moet worden gezocht. En wat gebeurt er als deze geheimzinnige inkomsten die zeer angstvallig worden verzwegen uitblijven? Indien het om leningen gaat zou dat immers een verhoging van de binnenlandse schuld met 100% betekenen.Of gaat het om een verdere uitverkoop van onze natuurlijke hulpbronnen. Opvallend is ook de roekeloosheid van grootschalige plannen waaraan volgens de verklaring nu al een start zou zijn gegeven. Maar zijn de effecten van het spoorwegenproject welke plots uit de lucht komt vallen ooit aan de samenleving voorgehouden ? Moesten zij, de stakeholders, er niet bij worden betrokken ? De belangen zijn immers bijzonder groot en de effecten verstrekkend. Denk alleen maar al aan de bushouders, taxi’s en anderen die er hun emplooi vinden in die sector. Kortom deze begroting is het schoolvoorbeeld van een verkiezingsstunt. Persdienst DNL D.K. Mungra

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249