October 4, 2014


Geen PL maar dan ook geen NDP


October 4, 2014

Gordon Touw Ngie Tjouw is geen voorzitter meer van de NPS jongeren. In zijn brief aan voorzitter Gregory Rusland heeft hij keurig alles op een rijtje gezet, waarin hij zijn beweegredenen weergeeft. De inhoud van de brief werd via de media gedeeld en daar hebben wij goed nota van genomen. Een van de meest in het oog springende argumenten is dat PL-topman Paul Somohardjo, zich altijd chantabel heeft opgesteld en nooit zijn woord is nagekomen. Hij heeft vaker verraad gepleegd en zijn behandeling naar de gewezen voorzitter van de NPS de heer Ronald Venetiaan toen nog president van het land, zijn voor Touw Ngie Tjouw onacceptabel. Ook heeft Somohardjo zijn zegen gegeven aan de amnestiewet om later nadat hij uit de coalitie is gezet, sorry te zeggen aan de samenleving. En zo zijn er nog meerdere punten die de jonge politicus aanhaalt om zijn functie binnen de groene partij neer te leggen. Maar nu komt het mooie ervan. Het is niet duidelijk welke politieke koers de jonge meneer zal volgen. Misschien houdt hij het voor gezien of hij kiest voor een andere partij, waar hij zijn krachten aan kan geven. Het is zijn vrijheid en niemand zal hem beletten. De toekomst zal uitwijzen wat zijn volgende stap is. Echter moet Gordon het volgende niet vergeten. Als hij om de eerdergenoemde argumenten gekozen heeft om een samenwerking met de PL niet de ondersteunen dan moet hij ook niet richting de NDP opgaan. Geruchten doen de ronde dat hij zijn krachten zal geven aan paars. De voormalige voorzitter van de NPS jongeren zal anders als hypocriet overkomen indien hij dat doet. Want de voorzitter van de NDP is de initiatiefnemer van de amnestiewet. Dat is niet minder erg dan de persoon die hem ondersteund heeft. Wij gaan deze jonge meneer goed in de gaten houden. Wij hopen dat zijn volgende stap in de politiek wel overwogen is. Bovendien komt ook nog bijkijken, dat de NDP-voorzitter ook nog eens hoofdverdachte is in een zeer gevoelig stukje ge-schiedenis van ons land. En stukje geschiedenis waar 15 burgers zijn vermoord. Wij hopen niet dat Gordon het voorbeeld van een ex-VHP’er zal volgen. De man heeft zich voor de nationale televisie en radio ondertussen zeer belachelijk gemaakt. Voor de rest wachten wij het zaakje rustig af.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249