President moet geheimzinnige houding achterwege laten

De oppositieleden die gisteren uit de Nationale Assemblee (DNA) zijn gelopen, nadat Desiré Bouterse de nieuwe begroting zou presenteren, hadden meer transparantie verwacht. Zij hebben graag dat hij zijn geheimzinnige houding achterwege laat en concreter op de ernstige problemen ingaat. Dit zeiden ze gisteren na de jaarrede bij een persconferentie in de fractiekamer van het Nieuw Front, met het doel uitleg te geven waarom zij zijn weggelopen uit de DNA. Zij hebben de presentatie gevolgd in de fractiekamer. Tijdens de persconferentie zouden de oppositieleden van Nieuw Front, BEP, Pertjajah Lahur en een fractieleider één voor één hun problemen hebben aangekaart.

Nieuw Front-woordvoerder Chandrikaper-sad Santokhi jammert dat Bouterse steeds de zelfde zaken elk jaar aanhaalt. ‘Gisteren had de president de gelegenheid om met oplossingen te komen over de ernstige zaken die gaande zijn in Suriname, te noemen, de Chikungunya- virus-verspreiding, energievraagstuk, veiligheid, de koers die onder zware druk staat, de criminaliteit, ordening in de goudsector, corruptie etc.. Maar kiest ervoor om over treinen te praten wat helemaal geen prioriteit is in tegenstelling tot de eerder genoemde vraagstukken. Ook geeft hij een overzicht van de kosten die het land zal maken binnen enkele maanden en dat zodoende voor de volgende regering een groot financieel schuldprobleem wordt gecreëerd. De oppositie die een controlerende taak heeft, zou zeker meer willen communiceren met de president, die jammergenoeg alle gesprekken negeert en niet durft om een debat aan te gaan. Het zou Santokhi ook wel storen dat Bouterse de samenwerking met Nederland negeert. NPS- ondervoorzitter Ruth Wijdenbosch was helemaal niet onder de indruk van hetgeen Bouterse gepresenteerd had. Zij vond dat de president van de hak op de tak sprong wat de onderwerpen betrof, kort gezegd een chaos. Dat vele burgers nu kunnen genieten van hun eigen woning vindt Wijdenbosch prima. Maar het is niets nieuws. De mensen betalen het zelf. De oppositie noemt ook wel goede dingen die deze regering doet, zoals de Naschoolse Opvang, maar vindt dat zij het toch wel beter kunnen.

Alcoa/Suralco

Bouterse vertelde gisteren dat er over enkele maanden een intentieverklaring met Alcoa getekend wordt. Santokhi zei dat de oppositie achteraf zou zijn geïnformeerd, dat de regering een afkoopregeling met Alcoa/Suralco heeft geregeld en jammert dat de president besluiten neemt zonder eerst het parlement of het volk te informeren. Door gesprekken met deskundigen gevoerd te hebben is de oppositie er achter gekomen dat er milieuschade zal ontstaan als Alcoa vertrekt.

door Kimberley Fräser

More
articles