October 1, 2014


BOG geeft meer uitleg over Chikungunya in Suriname


October 1, 2014

Het BOG tracht met gedegen, feitelijke informatie de bevolking te informeren over actuele gezondheidsproblemen. Rekening hou-dend met de behoeften van de (totale) gemeenschap en bestaande wetenschappelijk bewezen methoden kiest het BOG, aan de hand van beschikbare mogelijkheden, voor de meest strategische aanpak ter bewaking en bescherming van de gezondheid van de bevolking. Wat weten we van de muskiet die Chikungunya overbrengt? De muskiet die het Chikungunya-virus in Suriname van mens op mens overdraagt, heet Aedesaegyti en is dezelfde muskiet die het denguevirus kan overdragen. Al vele decennia er is sprake van een nationale bestrijding van deze muskiet door het Ministerie van Volksgezondheid. Om te weten waarom de bestrijding zo moeilijk is, is het belangrijk meer te weten over de muskiet. Zoals bij alle muskieten ontwikkelt de larve van de Aedesmuskiet zich in water. Pas na de verpopping komt de volwassen muskiet tevoorschijn die op het land leeft. De Aedesaegypti muskieten zijn gespecialiseerd in het leggen van eieren in broedplaatsen die door de mens zijn gemaakt. Vooral in emmers, regentonnen en durotanks die niet goed zijn afgesloten, maar vooral ook in rondslingerende cups, portiebakjes, verfblikken en autobanden en in niet schoongemaakte dakgoten. Zij broeden niet in groot water zoals kanalen, goten en kreken. De ontwikkeling van ei tot volwassen muskiet duurt ongeveer een week. De muskieten leven daarna nog enkele weken. Gedurende die tijd gaan de vrouwtjesmuskieten op zoek naar een bloedmaaltijd voor de ontwikkeling van hun eitjes. Als ze voldoende bloed van verschillende mensen hebben gezogen, leggen de vrouwtjes zo’n 100-200 eitjes. Dit herhaalt zich in de rest van hun leven nog 3 tot 4 maal, dus per vrouwtje kunnen zo’n 800-1000 eitjes worden gelegd. De eitjes komen pas uit wanneer ze in kontakt komen met water. Zonder water kunnen de eitjes tot 9 maanden lang overleven. Als de nieuwe muskieten uitkomen zijn ze niet besmet met een virus. Pas als de vrouwtjes bloed zuigen bij iemand die het Dengue of Chikungunya virus in zich heeft, raakt de muskiet besmet. Het duurt dan nog enkele dagen voordat de muskiet zelf in staat is om het virus over te dragen op de volgende persoon of personen waar zij bloed gaat zuigen. Deze muskiet steekt gedurende de hele dag, maar vooral in de ochtend en vooravond. Wat moeten wij doen om deze muskiet te bestrijden? Onderzoek van de afdeling Entomologie van het BOG, uitgevoerd in verschillende districten, heeft aangetoond dat er ontzettend veel broedplaatsen zijn in de woonomgevingen, oplopend tot gemiddeld 200 tot 350 broed-plaatsen per 100 huizen. Elke broedplaats heeft meerdere larven, soms wel honderden. De belangrijkste broedplaatsen zijn op de eerste plaats de waterreservoirs, zoals emmers en tonnen, en op de tweede plaats het klein en groot afval dat op het erf, op straat, in de goot en op de bermen ligt. De welbekende BOG bespuiting werkt slechts op de volwassen muskieten. Een belangrijk deel daarvan zal doodgaan. De duizenden eitjes en larven in de broedplaatsen gaan echter niet dood en ontwikkelen zich in de loop van de volgende dag en tot volwassen muskieten. Het effect van bespuiting is dus beperkt tot de volwassen muskiet en kortdurend. Een regenbui na bespuiting breekt het effect af en veelvuldig intensief bespuiten kan ongevoeligheid van de muskiet veroorzaken. Vermindering van de muskieten populatie zal pas gebeuren als naast bespuiting ook de broedplaatsen worden opgeruimd en je voorkomt dat de (vrouwtjes) muskiet je steekt. Want dan pas doorbreek je de levenscyclus van de muskiet ! Wat kunnen wij allen doen? * Deponeer afval in daartoe bestemde tonnen, dus niet op het erf, in de goot of op straat. * Zorg dat muskieten geen toegang hebben tot emmers, watertonnen en durotanks, dus dek alle wateropslag goed af (met muskietengaas). * Controleerhuis, kantoor, school, werkplaats, sporthal en erf elke week op aanwe-zige broedplaatsen en verwijder deze. * Voorkom dat de muskiet kan schuilen onder hoog wied; houd uw grasveld of berm kort gemaaid en ontdoe erf, goot en kanaal van onnodige begroeiing. * Bescherm Uzelf tegen muskieten-steken; draag dus lange mouw en lange broek, sla die lastige muskiet dood, gebruik de klamboe ook overdag, smeer repellent. Met het oog op de veiligheid en gezondheid van de burgers, en met name onze jonge kinderen, raadt het BOG ongecontroleerd en ondeskundig huishoudelijk gebruik van malathion af. Toch Chikungunya? Heeft U toch Chikungunya opgelopen, dan is het belangrijk dat u voorkomt dat de muskiet u steekt en het virus overdraagt aan uw huisgenoten. Door gebruik van klamboe, beschermende kleding en repellent, beschermt u zichzelf en uw omgeving. Kan ik meerdere keren Chikungunya oplopen? Neen, het is gebleken dat mensen die besmet zijn geraakt met het virus langdurige, misschien wel levenslange immuniteit oplopen dat hen beschermt tegen aan andere besmetting met dit virus.