October 1, 2014


Badresein Sital veegt vloer aan met eigen NDP


October 1, 2014

Badresein Sital laat in de oktobereditie van Parbode geen spaan heel van de Nationale Democratische Partij (NDP), waar hij nog steeds lid van is. Hij is woedend over de gang van zaken binnen de paarse partij. “Het gaat ernstig fout. De partijtop kan de weelde van de regeermacht duidelijk niet verantwoord dragen.” In een exclusief interview stelt hij dat veel partijgenoten allang door hebben dat er van eenheid binnen de NDP, helemaal geen sprake meer is. Sital is zelf al maanden een van de hoofdrolspelers in een interne machtsstrijd in Saramacca. Het rommelt binnen de gelederen van de paarse partij in het landbouwdistrict, waar twee groepen openlijk strijden om de macht. Het gaat om het kamp van Sital en hoofdbestuurslid Clifton Koorndijk, dat lijnrecht staat tegenover een groep onder leiding van voormalig assembleelid Robby Malhoe. Volgens Sital is de ordinaire machtsstrijd binnen de NDP Saramacca echter vooral een symptoom van veel grotere problemen, waaraan de grootste regeringspartij van het land lijdt. Dat hij naar eigen zeggen zelf aan de basis van die partij stond, maakt het voor hem allemaal nog stukken erger. “De NDP verkeert ideologisch overduidelijk in een vrije val. Beslissingen die binnen de organi-satie op democratische wijze zijn genomen, worden niet langer door de top gerespec-teerd. Terwijl de NDP van oorsprong de partij is met de grootste mate van interne democratie. Ik weet waarover ik praat, want ik heb al die structuren tijdens de jaren tachtig zelf mee helpen opzetten! Wat er nu in Saramacca aan het gebeuren is, is slechts één voorbeeld van die neergang.” Sital meent dat zijn partij is overgenomen door het individualisme. “De lifestyle van de leiding is er eentje van leugens, waardoor onze partij niet meer functioneert. De NDP is zodanig overwoekerd door hebzucht en corruptie, dat het wel lijkt alsof het een politieke sekte is geworden, een oligarchie. De idealen van tijdens de revolutie zijn helemaal verkwanseld. Als de overgrote meerderheid van de personen in de directe omgeving van de hoogste gezagsdrager van het land een omstreden verleden heeft, als de president dagelijks samenwerkt met een aantal personen waarover sinds hun aantreden structureel wordt gezegd dat ze corrupt zijn, dan is er iets ernstig mis. “De samenvloeiing van kapitaal met eigenbelangen en politiek heeft gevaarlijke niveaus bereikt.” Parbode trok voor deze jongste editie ook naar West-Suriname en concludeerde dat de Bosontsluitingsweg naar Apoera sinds mensenheugenis niet in zo’n goede staat is geweest. En wie onderweg zijn ogen goed de kost geeft, kan zich ruim driehonderd kilometer lang prima vermaken. Nu het nieuwe schooljaar weer op het punt van beginnen staat, vraagt de redactie zich af wanneer het nu eens afgelopen is met de lijfstraffen die leerkrachten uitdelen aan de kinderen. Anno 2014 komt dit nog steeds voor. Parbode spreekt de wens en hoop uit dat de school ingaande dit jaar echt een veilige plaats is voor alle kinderen. Verder onder meer een interview met stijgende ster Typhoon, de in Nederland wonende poëtische rapper met Surinaams bloed, die in hoog tempo furore heeft gemaakt. “Ik wil heel graag weer naar Suriname”, zegt hij. “Omdat ik haar mis. Het is een thuis waar ik al te lang niet ben ge-weest. Mijn liefde voor Suriname gaat heel diep. Ik mis mijn meisje.”