June 29, 2020


Beëdiging nieuwe parlementsleden aangevangen


June 29, 2020

Vandaag om 10.00 uur werd een aanvang gemaakt met de beëdiging van de nieuwe parlementsleden van De Nationale Assemblee (DNA) en later op de dag het verkiezen van de voorzitter en vicevoorzitterschap van het hoogste college van staat.  Soewarto Moestadja die het oudste lid van DNA is in jaren, werd kort daarvoor beëdigd door president Desiré Bouterse als fungerend voorzitter van het parlement beëdigd. Hierdoor kon hij de bijzondere Openbare Vergadering van De Nationale Assemblee openen. Nadat de gekozen leden beëdigd waren, werd de vergadering tijdelijk door Moestadja geschorst en zou later op de dag in een Openbare Vergadering de nieuwe voorzitter en vicevoorzitter worden gekozen. Op de voormelde vergadering werden de gekozen leden in drie groepen, 2 van 17 en 1 van 15, ter beëdiging verdeeld. De beëdiging vond in alfabetische volgorde plaats. De eerste 17 leden waren: Sergio Akiemboto (NDP), Ronnie Asabina (BEP), Marinus Bee (ABOP), Edward Belfort (ABOP), Sham Binda (VHP), Melvin Bouva (NDP), Ronnie Brunswijk (ABOP), Radjinder Debie (VHP), Cheryl Dijksteel (VHP). De beëdiging van alle leden is vlot verlopen. Ook vicepresident Ashwin Adhin was aanwezig in DNA, hij is ook gekozen als lid. Hij zal naderhand toetreden tot de volksvertegenwoordiging. Minister Stephen Tsang van HI&T en Moestadja treden toe tot DNA, omdat Bouterse en Jennifer Simons, niet hebben bewilligd voor deelname aan DNA. De nieuw gekozen parlementariër en tot nog toe voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), Reshma Mangre, wordt nu reeds via sociaal media getipt als de nieuwe minister van Arbeid. Ze zei in gesprek met de pers na haar beëdiging, dat ze openstaat om het land te dienen op elk niveau. In de afgelopen jaren heeft Mangre vanuit de BvL/ALS zich beijverd over de ontwikkeling van het onderwijs te bevorderen. “Inderdaad heb ik me ingezet voor heel wat hervormingen in het onderwijs en dat men mij liever op dat gebied ziet opereren. Echter, moet gekeken worden naar het bredere plaatje”, aldus Mangre. Nadat de gekozen volksvertegenwoordigers beëdigd waren, volgde de buitengewone openbare vergadering. In verschillende groepen zijn de geloofsbrieven van de nieuwe wetgevers onderzocht, waarna de toelating plaatsvond. Hierna werd de zittingsperiode van De Nationale Assemblee 2015-2020 afgesloten en het nieuwe zittingsjaar geopend.  Naast Moestadja en Tsang, treden ook de huidige demissionaire ministers André Misiekaba, Rabin Parmessar en Sergio Akiemboto tot het college toe.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249