May 5, 2019


WAAROM WORDEN DE HEKTRAWLERS NIET VERWIJDERD?


May 5, 2019

Waar zit de belemmering voor president Bouterse om
opdracht te geven aan de Kustwacht en zelfs marine om de zes Chinese
hektrawlers die al maanden voor onze kust voor anker liggen, uit onze territoriale
wateren te verwijderen? Die vraag stellen velen zich vrijwel dagelijks, vooral
nu bekend is geworden dat een van de zes trawlers recentelijk gesignaleerd werd,
terwijl die zijn netten had uitgeworpen in het gebied voor de kust, gelegen
tussen de monding van de Coppename- en Marowijnerivier en dat een lengte van
210 km vertegenwoordigt. Na deze onthulling gaf de procureur-generaal bij het
Hof van Justitie, de opdracht aan de Kustwacht in te grijpen, hetgeen ook
geschiedde.  De boot werd geënterd en de kapitein in verzekering gesteld. Hoe lang
de vrijheidsbeneming van deze brutale Chinese kapitein zal geschieden, is niet
bekend.  Voor ons is het duidelijk dat er
in de affaire van deze zes hektrawlers, een enorme doti wordt gespeeld en dat
die doti is begonnen binnen het ministerie van Landbouw, Veelteelt en Visserij
en dat er tot nog toe geen duidelijkheid door de regering is verschaft in deze
onsmakelijke affaire.  Keerpunt is ervan overtuigd dat de
president met deze zaak in zijn maag zit, omdat de corrupte bende om hem heen
zeer vermoedelijk verstrekkende afspraken heeft gemaakt met de
vertegenwoordigers hier ter stede van deze schepen en het thans niet eenvoudig
is ze weg te sturen. Er wordt dus weer behoorlijk getalmd en er is misschien
wel sprake van tijd winnen om de corruptelingen en de vertegenwoordigers van de
hektrawlers toch nog aan een of andere fromu vergunning te helpen, wat tot
groot nadeel van Suriname en zijn visbestanden zal leiden. Deze fabriekschepen
zijn plunderaars en dat is internationaal bekend. Overal waar ze te werk zijn
gegaan, zijn visbestanden onherstelbaar vernietigd en dat moeten we hier
helemaal niet hebben.  Als men het er
voor over heeft vele duizenden kilometers van de thuishaven te gaan vissen, dan
geeft dat aan, dat men in de eigen streken de zaak al helemaal heeft vernietigd.  Men is momenteel bezig de kuststreken van andere
staten ver van huis te plunderen en Suriname is een goed mikpunt. Bouterse en
zijn kliek moeten er niet aan denken deze lieden alsnog een vergunning te
verlenen. Doen ze dat wel, dan zullen velen die alsnog op de NDP wilden stemmen,
in mei volgend jaar anders beslissen. Bouterse moet tonen boven partijen te
staan en het belang van dit land doen prevaleren. Hij mag als eerste burger van
dit land niet zwichten voor druk uit zijn eigen gelederen, noch voor die uit
een hier geaccrediteerde ambassadeur die alleen maar aan de belangen van zijn
eigen land denkt en steeds met een ‘win-win’ smoesje tracht  zijn eigen grote voordeel te behalen. Het
belang van Suriname moet te allen tijde voor gaan.