November 12, 2018


Goed nieuws of niet?


November 12, 2018

Na te zijn ontvangen door leden van de regering, lijkt de Bond belangen Behartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, BBGO, een nieuwe periode te zijn ingeslagen. Voor hen lijkt er eindelijk licht in de tunnel te zijn. Na het gesprek met de president en de directeur van het Kabinet van de President, Eugène van der San, heeft het bestuur van BBGO duidelijkheid gehad over de uitbetaling van de verhoging die de ambtenaren en leerkrachten al hebben ontvangen. Met de president is afgesproken dat het Pensioenfonds de gepensioneerden in fasen zal uitbetalen. In de eerste fase zal 55 procent van de gepensioneerden op 15 november uitbetaald worden. Om te weten als dat inderdaad gebeurt, moeten we nog even geduld hebben. Het ligt volgens de regering in de bedoeling dat de tweede groep, bestaande uit 25 procent van de gepensioneerden, op 15 december hun gelden ontvangt en de laatste groep, bestaande uit 15 procent, uiterlijk maart 2019 uitbetaald wordt. Dat het met de financiën van staat triest gesteld is, blijkt wel hieruit. De laatste groep moet nota bene nog vier maanden wachten voor zij haar gelden ontvangt. De BBGO heeft een lange strijd moeten voeren hiervoor. Het pleit beslist niet voor deze regering dat de gepensioneerden die hard gewerkt hebben voor ons land, zoveel moeite hebben moeten doen om te krijgen waar zij recht op hebben.  De BBGO is blij dat de regering  nu eindelijk over de brug komt, maar gezien het nog niet duidelijk is hoe de regering van plan is de twk aan deze groep uit te betalen, kan de bond beter nog even wachten met feest vieren.