July 28, 2018


JEUGDPARLEMENT FUNCTIONEERT NIET NAAR BEHOREN


July 28, 2018

Normaal gesproken dient het Nationaal Jeugd Parlement, NJP, als instituut dat het recht heeft de participatie van de jeugd op bestuurlijk niveau tot uiting te brengen, waardoor het beleid van de jeugd gericht en doelmatig wordt. Dit orgaan dient als inspraakorgaan van de jeugd, waardoor de regering bij het formuleren van het jeugdbeleid, input krijgt van jeugdigen. Tevens is dit orgaan ook een bewakingsmechanisme van de jeugd ten aanzien van het jeugdbeleid van de regering. Helaas lijkt het alsof dit orgaan niet in staat is om optimaal te functioneren, dit is te merken aan het gebrek van het ontplooien van de vaste taken. Momenteel voldoet het NJP niet aan een aantal taken, waaronder het voorzien van informatie en inzichten over jongeren en het controleren/ bewaken van het jongerenbeleid. Verder is de bijdrage van het NJP minimaal wanneer jeugden een standpunt innemen met betrekking tot hun rechten. Het jaarlijkse Nationaal Jeugd Congres is sinds 2016 niet meer georganiseerd. Tot slot vergadert het NJP niet optimaal, omdat de parlementariërs financieel niet op tijd worden gecompenseerd door de regering. Waarom blijft dit orgaan bestaan, als het toch niet optimaal wordt ingezet? Waarom moeten deze parlementariërs worden gecompenseerd als zij toch hun taken niet naar behoren uitvoeren? Keerpunt ziet de functionaliteit niet in van die orgaan, wanneer het doel ervan niet wordt benut. Wordt het NJP misschien gezien als springplank om zich bij een grote politieke partij aan te sluiten, zodat zij hun eigen belangen bij de volgende verkiezingen kunnen behartigen? Heeft het NJP wel duidelijke richtlijnen waarvoor het in het leven is geroepen? Moeten de jeugdparlementariërs niet worden voorzien van een reglement, waarin staat wat de vereisten zijn van de kandidaat. Ook moeten er duidelijke richtlijnen zijn hoe de keuze en de voordracht geschiedt van een jeugdambassadeur, zodat er geen verwarring ontstaat bij de benoeming en verdeling van taken.