July 21, 2018


WAAR MOET HET VANDAAN KOMEN?


July 21, 2018

De afgelopen week meldde een lokaal medium dat de overheid met de Centrale van Landsdienaren Organisaties, CLO, in overleg is en wel met betrekking tot het aanpassen c.q. verhogen van salarissen van alle ambtenaren. De vraag die gelijk bij Keerpunt rees, is waar deze regering die al zo ernstig op zwart zaad zit en vrijwel niemand voor geleverde goederen en bewezen diensten betaalt, het geld vandaan zal halen om ambtenaren een beter loon te geven. De regering Bouterse bevindt zich al enkele jaren in de grootste financiële problemen en heeft zich tot nog toe staande te kunnen houden door zowel lokaal als internationaal honderden miljoenen in vreemde valuta te lenen. Vaak ook nog tegen onvoordelige rentes en heeft dus ook nog de plicht zich aan hele hoge aflossingen in vreemde valuta te houden. Haar inkomsten zijn de afgelopen jaren nog maar nauwelijks toegenomen en toch denkt ze tal van toezeggingen te moeten doen aan werknemers die allang niet meer uitkomen met hun maandelijkse salaris. De werkers die helemaal geen schuld hebben aan de huidige in ons land heersende crisis, verlangen terecht naar een beter bestaan en een betere financiële waardering. Maar deze overheid zit financieel helemaal klem en tracht tijd te winnen door tal van beloften te doen aan personen en instanties die naar meer geld vragen. De bonden die binnen de overheid fungeren, zullen er wel rekening mee moeten houden dat de overheid wederom zal grijpen naar haar verouderde oplossing van beloning aan strategische groepen, zoals Wijdenbosch dat deed tussen 1996 en 2000 en daarmede wordt het Fiso-systeem dan weer gelijk naar de schroothoop gebracht. Dit kabinet heeft om het glashard te stellen, dit land financieel en economisch naar de vernietiging geleid en zit nu met de gebakken peren. Ze zal daarom tot de verkiezingen van 2020, voortdurend een terging ondergaan van loontrekkers die meer geld wensen, geld dat ze gewoon niet heeft. Ze kan daarbij wederom grijpen naar de monetaire financiering en zal dan ook gelijk de inflatie verder aanwakkeren. Meer geld lenen bij de banken zal maar een tijdelijke remedie inhouden volgens in ons land gerespecteerde economisten en ook dat kan worden neergezet als verdere monetaire financiering. De CLO die tot nog toe alles heeft gedaan uit puur opportunisme van de leiding om deze regering een hand boven het hoofd te blijven houden, zal op een gegeven moment problemen krijgen met de leden die steeds verder verarmen. Nogmaals, het is totaal begrijpelijk dat werkers die in dit land door wanbeleid in de grootste financiële problemen zijn geraakt nu om meer geld vragen, echter moet de werkgever, in dezen de overheid, het kunnen ophoesten en dat is nu helemaal, gezien haar verdiencapaciteit, totaal onmogelijk. Hoe ze dit nijpende vraagstuk denkt op te lossen, is momenteel helemaal niet duidelijk. Dat het een zeer harde noot wordt om te kraken, staat buiten kijf. In september kan deze regering alvast op nog meer problemen rekenen met de vakverenigingen uit het onderwijsveld. Ook daar zal ze over de brug moeten komen. De problemen stapelen zich op voor dit kabinet en ze zit naar onze mening hopeloos financieel klem.