ILLEGALE HOUTKAP

Velen hebben wel de luchtfoto’s gezien van grote kale oppervlakten die zijn ontstaan door de mijnbouw en houtkap in ons binnenland. Al enige tijd gaan er geruchten over illegale praktijken in de houtsector. Dit werd duidelijk, toen grote hoeveelheden hout langs de Afobakkaweg werden gesignaleerd, want die versterkten het vermoeden dat er al enige tijd sprake is van kaalkap. Hoewel onze autoriteiten voet bij stuk houden, dat ons regenwoud nog voor 93 procent in tact is, neemt het aantal houtconcessies in de afgelopen jaren schrikbarend toe. Onlangs bevestigden medewerkers van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), dat zij tijdens controlewerkzaamheden grote partijen boomstammen die illegaal gekapt waren in beslag hebben genomen. De eerste ontdekking werd gedaan te Moengo, waarbij arbeiders van een houthandelaar op heterdaad werden betrapt tijdens controlewerkzaamheden van SBB. De arbeiders waren boomstammen aan het inladen die niet waren gecontroleerd door SBB. Ook ontbrak alle verplichte informatie van de herkomst van het hout. Vervolgens werd er op de Oost-Westverbinding nog een partij rondhout in beslag genomen door SBB. Deze partij bevond zich op drie opleggers en was afkomstig uit Marowijne en de transporteurs beschikten niet over de vereiste documentatie. Het verdwijnen van grote arealen uit ons tropisch regenwoud is de afgelopen tijd meerdere malen al aangehaald door Keerpunt. De houtkap of kaalkap heeft hierbij verschillende negatieve gevolgen.

Het grootste nadeel van houtkap en natuurlijk ook de kaalkap is de ontbossing van grote uitgestrekte gebieden. Deze manier van kaalkap is te wijten aan de huidige regering en het vorige kabinet, omdat zij duizenden hectaren grond aan concessies hebben uitgegeven ten bate van de houtkap, die deels is omgeslagen in kaalkap en in bepaalde gevallen zelfs houtroof. Begrijpt de regering niet dat ontbossing verstrekkende negatieve gevolgen heeft? Dieren en planten verdwijnen en hele ecosystemen geraken ontregeld. Erosie is ook het gevolg van grootschalige houtkapactiviteiten. Ontbossing is de oorzaak van erosie en draagt bij aan de opwarming van de Aarde. Ons regenwoud vormt tevens ook de natuurlijke habitat van verschillende tribale leefgemeenschappen. Binnenland bewoners hebben al meerdere keren onthuld, dat er dag en nacht wordt gewerkt op concessies achter hun dorpen, met als gevolg dat er op die plekken binnenkort geen bos meer staat. De bewoners merken de consequenties nu al. Deze ontbossing leidt ook tot overstromingen van rivieren. De wortels van de vegetatie die het regenwater vasthielden doen dat na ontbossing niet meer. Hierdoor zal het water direct langs de hellingen naar de rivier toe stromen. Als er veel regen valt, kan de rivier deze grote hoeveelheden aan water niet meer verwerken en zal de rivier verder stroomafwaarts buiten haar oevers treden. Bovendien neemt de hoeveelheid verdamping af, omdat water meteen wegstroomt. Als gevolg hiervan kan ook de neerslaghoeveelheid afnemen. Door afwezigheid van bomen wordt, wanneer het hard en langdurig regent, zal ook de dunne bovenlaag van vruchtbare grond worden weggespoeld. De grond wordt dan niet meer vastgehouden door de vegetatie en haar wortels. Ook dit veroorzaakt overstromingen, omdat de weggespoelde grond de rivierbedding opvult. Het uiteindelijke resultaat hiervan is een kaal, rotsachtig landschap, waar bijna niets meer kan groeien. Wanneer de klimatologische omstandigheden zich hiervoor lenen, is het zelfs mogelijk dat er woestijnvorming optreedt. De onderdirecteur van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), zegt dat Suriname in de veilige zone zit, omdat van elke uitgegeven hectare bos slechts 25 procent gekapt mag worden. Van de 15.2 miljoen hectare bos die Suriname bezit, is 2,5 miljoen uitgegeven aan houtkaprecht. Het SBB heeft beloofd regelmatig te controleren en streng op te treden tegen illegale houtkap. Wat ook gebeurt, is dat Surinamers hun concessies doorverhuren aan Chinezen die grootschalige houtkapactiviteiten ontplooien. Houden deze Chinezen zich wel aan de regels of denken ze alleen aan winst maken? In ieder geval is de situatie alarmerend genoeg en moet men absoluut alerter zijn om te voorkomen dat kaalkap niet plaatsvindt. Corruptie en vriendjespolitiek kunnen wel maken dat er veel meer wordt gekapt dan SBB voor ogen heeft en controle op hun uitoefenen. Suriname is namelijk een heel corrupt land geworden, waar criminelen in veel sectoren huishouden.