ZWAK EXCUUS

Afgelopen woensdag zijn de nieuwe ministers die samen met de president het land zullen regeren, benoemd. Zoals het hoort, heeft de president de voorgaande ministers bedankt voor hun krachten en de durf om ondanks de schaarse middelen, toch samen te werken om het beste te bereiken. Hoewel de president erkende dat zijn regering de afgelopen jaren wat sterke en zwakke punten heeft gekend, is zijn excuus voor het steeds wisselen van ministers nogal zwak te noemen. Tijdens de be√ędiging van de nieuwe ministers, maakte de president duidelijk dat zijn tweede zittingstermijn gekenmerkt wordt door het herschikken van zijn kabinet, omdat de tweede helft andersoortige deskundigen vereist. Hij heeft daarom besloten om ministers, raden van commissarissen, directeuren en anderen te vervangen of hen op andere posities aan te stellen. De deskundigheid van een persoon zijn lang voor de persoon aangesteld wordt tot minister, al duidelijk. Voorts moet het werk van een minister niet worden vergeleken met het werk van iemand die wel kennis heeft van de zaak, maar niet op gelijksoortig niveau heeft gediend. De afgelopen periode is het benoemen van personen meer gaan lijken op het accommoderen van politieke vrienden dan het vinden van deskundigen die goed invulling kunnen geven aan hun post als minister. Voorts is het alom bekend dat de president weliswaar de ministers benoemd, maar dat hij evengoed zelf op de ministeries had kunnen zitten. Ministers krijgen niet de gelegenheid zaken naar eigen inzichten uit te voeren. De president zei dat hij zeer tevreden is over de gewezen ministers, maar nu deskundigen, nodig heeft. Een vreemde reden voor ontslag. Maar kennelijk is de deskundigheid die de president thans vereist, zo speciaal, dat daarvoor nieuwe mensen aangetrokken moeten worden. Wij van Keerpunt, zijn zeer benieuwd naar de expertise van deze ministers.