VANDAAG EN MORGEN

Hoewel het tempo waarin het kappen van het Surinaams bos voor mijnbouwactiviteiten niet alarmerend is te noemen, is het belangrijk dat de houtkap duurzaam gebeurt, zodat de bevolking niet alleen vandaag, maar ook morgen verzekerd is van een goed bestaan. De overheid moet bij het kappen van ons bos niet alleen denken aan het geld dat verdiend kan worden, maar ook ervoor zorgen dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het milieu. Dat betekent dat gekeken moet worden hoe geld te verdienen met het bos en daarnaast het milieu te beschermen. Vooral de in rap tempos toenemende kleinschalige mijnbouw moet in de gaten gehouden worden, omdat die op lange termijn fataal kan zijn voor het milieu. De kleinschalige mijnbouw is ongecontroleerd en kan uitgroeien tot grootschalige ontbossing. De overheid zou maatregelen moeten treffen, onder andere dat voor elke boom die gekapt wordt, er  tenminste een geplant wordt. Hoewel gecertificeerde hout- en andere bedrijven in de mijnbouwsector het milieu in acht nemen, kan dat niet gezegd worden van de kleinschalige mijnbouw. Bij deze vorm van mijnbouw wordt de bovenste laag grond die de voedingstoffen voor de groei van planten en bomen bevat, weggespoeld, omdat het goud aan de oppervlakte ligt, terwijl dat niet het geval is in de grote mijnen. Hierdoor wordt het moeilijker nieuwe bomen te planten voor de rehabilitatie van het bos. Hoewel de regering hiervan op de hoogte is, ontbreekt een streng controlemechanisme en wetgeving. Met een bosoppervlakte van 96,4 procent, behoort Suriname tot het groenste land ter wereld. De grote uitdaging voor de overheid is om het bos te behouden, maar tegelijkertijd dat ook te gebruiken voor het verdienen van geld. Het is aan de overheid om maatregelen te treffen voor het duurzaam ontplooien van mijnbouwactiviteiten. Er wordt sinds jaar en dag gesproken over ordening van de goudsector, maar concreet beleid blijft uit, terwijl de overheid wel op internationale conferenties aangeeft het bos te willen behouden. Het bos hebben wij niet alleen vandaag nodig, maar ook morgen. Hoe eerder men dit beseft, des te beter.