GEEN NATIONALE ROUW MAAR BERECHTING

De huidige regering van Suriname onder leiding van president Desiré Bouterse – die hoofdverdachte is in het 8 december moordenproces en die de leiding had over het Nationaal Leger tijdens de Binnenlandse Oorlog – heeft gemeend 29 juni 2017 als Dag van Nationale Rouw af te kondigen voor “alle slachtoffers van politiek geweld”. Volgens de regeringscommissie die met de geplande rouwceremonie belast is, zijn zowel de slachtoffers van de op 8 december 1982 gepleegde politieke moorden, als de slachtoffers van de oorlogsmisdaden gepleegd na 1986 tijdens de binnenlandse gevechtshandelingen, gezamenlijk slachtoffers van “politiek geweld”. Laten wij de verschillende obstakels bekijken die Bouterse heeft opgeworpen met als doel het strafproces te stoppen:
– 4 april 2012 aanname van de Amnestiewet in De Nationale Assemblee. Echter heeft de Krijgsraad deze wet naast zich neergelegd.
– Eind november 2015: De organisatie van de buitengerechtelijke valse getuigenis van de hoofdverdachte Desi Bouterse, met als voornaamste doel om de op 8 december 1982 vermoorde 15 mannen valselijk te beschuldigen dat zij staatsgevaarlijk bezig waren en om te pogen te bewijzen dat de heer Bouterse niet schuldig is aan de moorden.
– Februari 2016: De ondersteuning van de oprichting van een vermeend Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld, waarvan de voorzitter heeft verklaard dat zijn comité tegen voortzetting van het 8 Decemberstrafproces is.
– 29 juni 2016: Het bevel van de regering aan de procureur-generaal, krachtens artikel 148 van de Grondwet, om het 8 Decemberstrafproces te doen stopzetten, omdat de rechterlijke macht volgens de regering staatsgevaarlijk bezig zou zijn.
– 13 juni 2017: De omzetting van het burgercomité in een officiële ‘Regeringscommissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld’, met dezelfde voorzitter als van het vermeende burgercomité, die wederom expliciet verklaart dat ook de regeringscommissie tegen de berechting van de 8 december moordverdachten is.
– 23 juni 2017: De overhaaste afkondiging van een Dag van Nationale Rouw op 29 juni 2017 voor alle slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld, zonder ook maar enige consultatie van De Nationale Assemblee.
Dankzij ons geloof in onze onafhankelijke rechterlijke macht, zijn wij ervan overtuigd dat het recht zal zegvieren. De obstakels die de hoofdverdachte tracht op te werpen, geven alleen maar aan dat hij bang is voor berechting. Zichzelf amnestie verlenen is het bewijs dat Bouterse de moorden heeft gepleegd. Waarom amnestie als hij onschuldig is?