Verklaring Burger collectief

Het Burger Collectief keurt de recente arrestaties met klem af. Wij eisen daarom ook de onmiddelijke vrijlating van onze strijdmakkers. De strijd die het BC voert is er 1 van…

Continue Reading Verklaring Burger collectief

De sittewasie

Slecht bestuur, wanbeleid, ondeskundig corrupt regeringsbeleid, zinloze praalzucht, hebzucht, geldzucht, graaizucht, geldverkwisting van machthebbers en gezagsdragers in het aangezicht van diepe armoede en schrijnende ellende van het volk hebben vanaf…

Continue Reading De sittewasie

Wij zijn armer geworden

Ingezonden Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), onderleiding van drs.Sno, is de afgelopen twee weken meerdere keren in de pers verschenen tegen de econoom drs. Anand Biharie. Ik heb…

Continue Reading Wij zijn armer geworden

De herschikking van het kabinet-Bouterse-II

De noodzaak om het kabinet Bouterse-2 te herschikken is goed beschouwd, niet aanwezig. Het geeft wel aan dat verantwoordelijken niet goed hebben gekeken naar de kwaliteiten en/of tekortkomingen van de…

Continue Reading De herschikking van het kabinet-Bouterse-II
Bouterse hét probleem en dé oplossing
Hamer uit de rechtzaal

Bouterse hét probleem en dé oplossing

Onlangs heeft de heer Sandew Hira, het eerste exemplaar van zijn boek ‘De getuigenis van president Bouterse’ aangeboden aan president Bouterse. Voor mij is het nu evident dat het bij…

Continue Reading Bouterse hét probleem en dé oplossing
Minister onderwijs gaat boekje te buiten
Robert Peneux, directeur Onderwijs

Minister onderwijs gaat boekje te buiten

De recente actie van de leerkrachten volg ik op de voet. Ik zal de actie ook moreel moeten ondersteunen,omdat het overduidelijk is dat het om een rechtvaardige strijd gaat. Als…

Continue Reading Minister onderwijs gaat boekje te buiten

Gebukt onder de Hollandse ziekte

De kaarten lijken geschud. Het was voor hem even wennenop het ministerie van financiën, na het vorstelijk presidentschap van de Centrale Bank, maar nu zit minister Gillmore Hoefdraad stevig in…

Continue Reading Gebukt onder de Hollandse ziekte
Platform seti SRnan: De Trump Uprising:  triomf of nederlaag van de democratie ?
Donald Trump brengt zijn stem uit tijdens de presidentsverkiezingen. De Republikeinse miljardair heeft tot verrassing van velen zijn tegenkandidaat, de Democraat Hillary Clinton verslagen. Trump volgt Barack Obama op.

Platform seti SRnan: De Trump Uprising: triomf of nederlaag van de democratie ?

De overwinning van Donald Trump in de Amerikaanse presidentsverkiezingen is een symptoom van een vastgeroest politiek systeem, waarin de rijken rijker en de armen armer worden. Opmerkelijk is dat dit…

Continue Reading Platform seti SRnan: De Trump Uprising: triomf of nederlaag van de democratie ?

Albert Aboikoni geen granman der Saamaka

Ingezonden Diep geschokt en zeer teleurgesteld hebben wij kennis genomen van de onvermoeide pogingen van Albert Aboikoni om te worden benoemd tot de Granmanschap der Saamaka. Deze teleurstelling werd nog…

Continue Reading Albert Aboikoni geen granman der Saamaka

De presidentsverkiezing in Amerika

Ik heb vanaf de Primary de verwikkelingen en perikelen rond de komende verkiezing in Amerika gevolgd. Traditiegetrouw gaat de verkiezing in Amerika in hoofdzaak tussen de Democraten en de Republikeinen.…

Continue Reading De presidentsverkiezing in Amerika

Na syatu fu bangi ….

De Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL)blijft solidair met de EBS-werknemers verenigd in de OWOS. Vooralsnog heeft zij haar eigen opvatting over het materieel punt, dat doorslaggevend is in deze…

Continue Reading Na syatu fu bangi ….

Santokhi over 6 jaar regering Bouterse

De VHP is een democratische partij. De partij kenmerkt zich door de strijd voor handhaving van de democratische principes verankerd in de Trias Politica, hetgeen wij gezamenlijk hebben afgesproken door…

Continue Reading Santokhi over 6 jaar regering Bouterse

Uitdagende tijden…

Aangeboden De precaire financiele en economische situatie in het land brengt voor ons allemaal serieuze en ongekende spanningen en uitdagingen. De depreciatie van de Surinaamse munt en de crisis- en…

Continue Reading Uitdagende tijden…
Terugroepwet nader behandeld
Hamer uit de rechtzaal

Terugroepwet nader behandeld

Geachte redacteur, Ondanks het feit, dat we kunnen spreken van een karakteristieke ”Babylonische spraakverwarring”, die z’n weerga niet kent, voel ik mij verplicht om het e.e.a. omtrent de zo verguisde…

Continue Reading Terugroepwet nader behandeld

Invoering 24-uurseconomie

Het invoeren van een 24-uurseconomie voor Suriname zou een belangrijke stap zijn in de richting om meer werkgelegenheid te creëren en de productie voor het land te verhogen. Zo worden…

Continue Reading Invoering 24-uurseconomie

N o o d k r e e t!!! Stop de afbraak van de Surinaamse bouw- en constructie sector

In de afgelopen vijftig jaren hebben  particulieren, Surinaamse technische ondernemers- investeerders, met grote inspanningen en doorzettingsvermogen, de nationale bouw- en constructiesector op hoog technisch  niveau weten  op te bouwen. Zij…

Continue Reading N o o d k r e e t!!! Stop de afbraak van de Surinaamse bouw- en constructie sector

Rond de Presidentiële Resolutie

Voordat ik het onderwerp in beschouwing neem(let wel niet de inhoud van de presidentiële resolutie),lijkt het mij juist om over het algemeen vast te stellen wat wij onder een resolutie,in…

Continue Reading Rond de Presidentiële Resolutie

De gecertificeerde analfabeet heeft gesproken…

Zo is hij ooit genoemd door de respectabele Ronald Venetiaan: ...”een gecertificeerde analfabeet...”, omdat hij  raaskalt. Schreeuwerig, veel woorden die allemaal hol zijn. Hij heeft weer gesproken in De Nationale…

Continue Reading De gecertificeerde analfabeet heeft gesproken…

Zoektocht naar US$

Op de website van Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) staat vermeld dat “In het proces van Money Laundering zijn vier fasen te onderscheiden.” Link http://www.mot.sr/index.php/wetgeving Ik zal het zoeken naar de…

Continue Reading Zoektocht naar US$
Het alternatief, ons doel, kies voor Suriname
Een betoger sluit zich aan met zijn protestbord bij de actiegroep ‘We zijn moe’. Dat er vanmorgen beduidend minder demonstranten waren dan de afgelopen week, deert actieleider Curtis Hofwijks niet. Hij gelooft dat de boodschap wel goed aankomt in de gemeenschap en dat steeds meer mensen zich er bewust van worden dat het land niet verder kan met een regering die zich kenmerkt door corruptie, bedrog en wanbeleid.

Het alternatief, ons doel, kies voor Suriname

Tijdens de meest recente straatactie was er duidelijk een sfeer van medebegrip voor de huidige situatie. Ook vanuit het publiek. De ham vraag was echter, wat is het alternatief? Wat…

Continue Reading Het alternatief, ons doel, kies voor Suriname
Protestbrief oppositie tegen convocatie Sapoen en Chitan
De Terugroepwet is een groot probleem. Het is een ongrondwettelijke wet en zit slecht in elkaar. Dit zegt de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Jennifer Geerlings-Simons, over de kwestie van de Pertjajah Luhur en de twee leden Diepakkoemar Chitan en Raymond Sapoen.

Protestbrief oppositie tegen convocatie Sapoen en Chitan

Aan de Voorzitter van De Nationale Assemblee, Mw. drs. J. Geerlings-Simons Paramaribo, 25 januari 2016   Geachte Voorzitter, Onze Grondwet geeft in artikel 52 lid 3 o.a. aan, dat het…

Continue Reading Protestbrief oppositie tegen convocatie Sapoen en Chitan

Een veilig Suriname: Yes, we can!

Er is een kind dood. Een jongen van zeventien jaar. Zaterdag 9 januari doodgeschoten na een beroving. Ik voel me geschokt en verdrietig als ik hierover hoor. Er zijn mensen…

Continue Reading Een veilig Suriname: Yes, we can!

Centrale Bank waarheen?

Voorwoord: Mij wordt vaak de vraag gesteld waarom ik steeds met mijn titels pronk. Mijn antwoord is steevast: met titels word ik al nauwelijks serieus genomen, met name door de…

Continue Reading Centrale Bank waarheen?