ECONOMISCHE VLUCHTELINGEN EN MENSENSMOKKEL

Er zijn op deze wereld landen die bij het willen opvoeren van hun productie, naarstig op zoek zijn naar werklustige werknemers. Het gaat daarbij meestal om vacatures die niet ingevuld kunnen worden, omdat lokale krachten niet langer bereid zijn dat werk dat minder betaald is, te doen. Zo zien we in Nederland dat er op bepaalde momenten in een jaar, seizoenarbeiders uit Oost-Europa, Nederland binnenkomen en er tijdelijk werken voor een lager loon dan de doorsnee Nederlander zou willen verdienen.

Ook op dit halfrond heb je dat er werkers van het ene land naar het andere trekken, om er tijdelijk of voor langere duur te arbeiden.

Op het ogenblik zien we dat bijvoorbeeld Guyana te maken heeft met onvoldoende werklustige en kundige mensen en dat men daarom aan het ronselen is geraakt in ons land, Venezuela, Trinidad & Tobago en Cuba. Ook Amerikaanse technici zijn er daar bezig in de olie-industrie. De overige werknemers komen er om in andere sectoren aan de slag te gaan. Dit zijn logische gevolgen, wanneer er een economische opleving plaatsvindt in een land. Gevolg is dat armoedzaaiers uit andere landen, gelijk legaal en illegaal het land binnenstromen.

Onder deze economische vluchtelingen kunnen capabele mensen zitten die echt wel voor welvaart en welzijn van een land kunnen zorgen, maar er zit altijd ook schuim tussen dat slechts komt om hun slag te slaan. Niet zelden zitten er criminelen tussen en daar zal elk land goed op moeten letten. Een niet nieuw fenomeen doet zich nu voor in zowel Guyana, Suriname als Frans-Guyana, en dat betreft het binnenkomen c.q. binnendringen van vreemdelingen uit bijvoorbeeld Venezuela en Cuba.

De Brazilianen zijn wij allang vertrouwd mee geraakt en met dat land onderhouden we zelfs een vliegverbinding. De Braziliaanse luchtvaartmaatschappij GOL, vliegt wekelijks vanuit Belem naar ons land. Ook via de zeeroute komen regelmatig Brazilianen ons land illegaal binnen. Waar onze Vreemdelingendienst en inlichtingendiensten meer op moeten gaan letten, betreft de mensensmokkel en ook de mensenhandel. Twee verschillende vormen van criminaliteit waar veel geld mee verdiend wordt door hier en in het land van oorsprong opererende criminelen.

Er zijn allerhande sluiproutes die momenteel worden benut om vooral vreemdelingen die hun land wegens erbarmelijke toestanden wensen te verlaten, te accommoderen. En daar wordt grof geld in vreemde valuta mee verdiend. Venezolanen, Cubanen en in mindere mate Brazilianen, worden de Guyana’s binnengesmokkeld.

Vliegondernemingen verdienen goed aan deze instroom van zogeheten migranten, die veelal tegen hoge bedragen op doorreis zijn of zich voor langere tijd in de Guyana’s wensen te vestigen. Weer andere zogeheten migranten die neerstrijken in de Guyana’s, hebben als eindbestemming Brazilië of andere Zuid-Amerikaanse staten. In bepaalde gevallen tracht men via een omweg, toch de Verenigde Staten van Amerika te bereiken. Vooral Cubanen doen er momenteel alles aan het eiland, waar vreselijk wordt gepienaard, te ontvluchten. Het is een bekend fenomeen dat de Cubaanse autoriteiten slechts een deel van een familie in de gelegenheid stellen te vertrekken.

Het deel dat vertrekt, wordt dan bijna verplicht gesteld geld te sturen voor de rest die op Cuba blijft. In  Guyana zijn reeds heel wat Cubaanse migranten oftewel economische vluchtelingen neergestreken, op zoek naar een beter leven. Ook Suriname zal over enige tijd met zijn olie-exporten aanvangen en dan zullen we zeker te maken krijgen met het binnenkomen van de economische vluchtelingen. Nu reeds hebben we te maken met mensenhandel en mensensmokkel en is het naar de mening van Keerpunt, de hoogste tijd dat we een gedegen bevolkingspolitiek gaan volgen om overspoeling van andere groepen te voorkomen. Momenteel is het gewoon een ’wild west’ en gebeuren er hier de raarste dingen, waaronder zeer criminele zaken, waarbij misdadigers bezig zijn.

De corruptie binnen de opsporing speelt daarbij een zeer grote rol. Als we er niet goed op toezien wie er allemaal dit land legaal en illegaal binnendringen, lopen we de kans over enige tijd niet de baas in eigen huis meer te zijn. We hebben zo vaak op een goed werkende bevolkingspolitiek gewezen, maar geen enkele regering heeft daar tot nog toe de juiste schreden toe gezet. We zullen pas wat gaan doen, wanneer we zien dat binnengekomen criminelen, ons het leven ondraaglijk zijn gaan maken. Maar dan is het wel veel te laat.

More
articles