Reeds SRD 100 miljoen inflatoir geld afgeroomd met CBvS-certificaten

De Centrale Bank van Suriname (CBvS, de Bank) heeft op donderdag 16 juni 2022 de eerste veiling van het Centrale Bank Certificaat (CBC) met een looptijd van zes maanden onder de algemene banken, niet bank-financiële instellingen en bepaalde rechtspersonen gehouden. Het aangekondigde CBC-veilingvolume bedroeg SRD 550 miljoen. In totaal is voor SRD 198,5 miljoen geboden voor het 6-maandse CBC. De Bank heeft conform artikel 18 lid 2 van het CBC-veilingreglement, het toegewezen bedrag vastgesteld op SRD 100 miljoen met een cutoff-rate van 49,8 procent. Het gewogen gemiddelde van de toegewezen rente bedraagt 29, 5 procent.

Directeur directoraat Monetaire Zaken & Economische Aangelegenheden, Harry Dorinnie, had afgelopen week gezegd, dat goed beheer van ons geld essentieel is voor de Centrale Bank en dat de CBC een aanvullend instrument is van het monetaire beleid ter ondersteuning van de reguliere OMO’s (veilingen van TD’s voor algemene banken).

Dorinnie benadrukte, dat wij in ons recent verleden situaties hebben gehad, waarbij er overmatig geld is gekomen in onze economie. Dit geld wordt onder de noemer inflatoir geld (ongedekt geld) geplaatst.

Dorinnie: “Dit ongedekte geld moeten we uit de economie halen. Daarom heeft de CBvS dit soort instrumenten moeten inzetten om het overtollige geld af te romen. We moeten deze maatregelen treffen, zodat wij het Surinaamse volk dienstbaar kunnen zijn en hierdoor het vertrouwen in de Centrale Bank herstellen. Te veel is niet goed voor een economie en te weinig geld ook niet, daarom is het belangrijk als Centrale Bank om te weten hoeveel geld er is in de economie onder deze omstandigheden. Wat er is gebeurd in de afgelopen jaren, is dat er te veel geld is gepompt in onze economie met alle gevolgen van dien. Deze gevolgen zijn gekomen in de vorm van inflatie en dit geld zocht dan een uitweg in de vreemde valuta markt, waardoor de wisselkoersen zijn gestegen. Deze situatie proberen we nu onder controle te krijgen met de OMO’s.”

Daniëlla Wondel van de afdeling Open Markt Operaties, zegt dat de CBC’s ingezet worden om structurele overtollige liquiditeiten voor een langere termijn af te romen, om zodoende de basisgeldhoeveelheid doelstelling voor dit jaar te realiseren. “Het doel dat wij hiermee voor ogen hebben is om de geldhoeveelheid beheersbaar te maken en om inflatie doelstelling te behalen door wekelijks/ maandelijks de CBC aan te bieden”, aldus Wondel. De Centrale Bank wil hiermee de bankreserves op peil houden, zodat die in overeenstemming zijn met de inflatiedoelstelling van de Bank. “De basisgeldhoeveelheid doelstelling die gerealiseerd moet worden voor de maand juni, bedraagt SRD 10,1 miljard”, aldus Wondel.

More
articles