ZIJN VERSTOPTE RIOLERINGEN NATUURVERSCHIJNSELEN?

Het onderlopen van delen van Paramaribo bij zware neerslag, heeft te maken met de verstopte rioleringen en kanalen die niet opgehaald zijn en ook nog overwoekerd geraakt. Is dit fenomeen ook een natuurverschijnsel?

Een simpele smoes waarmee men zich tevreden moet stellen, terwijl vele woonhuizen, erven en buurten al langer dan een maand blank staan.

Wie zal ooit bekennen dat er fouten worden gemaakt?

Hier is duidelijk sprake van gebeurtenissen die door leidinggevenden over het hoofd worden gezien. Het is een feit dat je geen water kunt sparen, wanneer je in de komende perioden hevige regens verwacht.

Ben je niet in overleg getreden met de Meteorologische Dienst?

Het is dus ook logisch dat wanneer er zware regens worden verwacht, de kanalen opgehaald hadden moeten zijn. Men had de bermen ook moeten onderhouden en de kuilen in de wegen moeten dichten. Maar zoals we het niet anders kennen in dit land, zal men pas de put dempen als het kalf verdronken is.

Een wie checkt de rioleringen?

Eenieder plaatst maar duikers, maar niemand let op de diameters. In sommige gevallen gaan mensen zelf ertoe over de goten gewoon dicht te gooien, zonder het plaatsen van enige duikers. Wie controleert zulke zaken?

Het ministerie zit vol met ambtenaren en zelfs mensen die thuis zitten en ook nog normaal worden betaald.

Stuur deze mensen op pad! Het is de hoogste tijd dat er efficiënt wordt gewerkt, in plaats van een ploeg te sturen, bestaande uit vijftien man voor het lappen van een straat en dit alles ook nog vastleggen om te wijzen aan de buitenwereld hoe goed er gewerkt wordt. Internationaal worden we betiteld als belachelijk!

More
articles