STRAFFELOOS BLIJVEN? ON KAN!

We weten al jaren dat er in dit land klassenjustitie heerst en dat mensen die de juiste en noodzakelijke contacten hebben binnen delen van de Trias Politica, kans zien bij de ernstigste strafdelicten ongestoord en ongestraft blijven rondlopen en wel decennialang. Voorbeelden hoeven we daarbij niet te noemen, die zijn genoegzaam bekend. Heb jij of je familie de juiste contacten, dan is het reeds bij de opsporing zo, dat zaken worden ‘geregeld’, zodat de vervolging geen poot heeft om op te staan.

Opzettelijke fouten maken in dossiers, waardoor de rechter niet verder kan en de strafpleiter en de beklaagde in hun vuistjes lachen.

Er lopen ‘tig’ figuren in dit land rond die ernstige strafbare feiten, waaronder platte moord, hebben begaan en tot nog toe straffeloos zijn gebleven. In bepaalde gevallen is de zaak verjaard en ook dan komt zo een verdachte niet meer voor de groene tafel en doet vaak dan ook nog, alsof hij of zij niets kwaads heeft begaan.

Waar wij in een eerdere editie ook op hebben gewezen, betreft het straffeloos blijven van lieden die onder zware invloed van alcoholhoudende dranken, achter het stuur van een auto, bus of truck kruipen en anderen op de openbare weg dood rijden. Het vreselijkste bij deze verkeersongevallen is, dat de veroorzaker van het dodelijke ongeluk vaak niet vervolgd wordt, laat staan een gevangenisstraf wordt opgelegd.

Voor Keerpunt is het in ieder geval zo, dat wanneer je dronken achter het stuur van een voertuig gaat zitten, of je nu wel of niet over een geldig rijbewijs beschikt, en iemand op de openbare weg dood rijdt, dien je vervolgd te worden en indien schuldig bevonden door de kantonrechter, veroordeeld. Maar wat zien we gebeuren? Door allerlei foefjes die worden uitgehaald, vaak reeds bij de opsporing, ontspringen deze onverantwoordelijke deelnemers aan het verkeer de dans.  Je familielid of -leden worden gewoon de dood ingereden en de bezopen veroorzaker gaat vrijuit. Recentelijk nog knalde een bezopen agent van politie aan de Twee Kinderenweg met zijn Ford Ranger pick-up, met hoge snelheid op een Honda CRV van een bejaarde vrouw. De vrouw werd daarbij uit het voertuig geslingerd en was vrijwel op slag dood. Je kan dan wel stellen dat de vrouw een verkeerde verkeershandeling heeft gepleegd, maar de agent van politie kwam met een heel hoge snelheid aanrijden, waardoor hij niet meer kon stoppen of uitwijken en knalde bovenop de CRV.

Maar de agent van politie was dronken, reed veel te hard over de Twee Kinderenweg en kon daardoor niet snel genoeg reageren om de botsing te voorkomen. In ons corrupt Suriname, overladen van vriendjespolitiek en klassenjustitie, verdwijnt zoals gebruikelijk, deze zaak in de doofpot. Een ander geval deed zich voor in Commewijne op de Oost-Westverbinding ter hoogte van de Orleanekreek. Daar reed een automobilist, die naar verluidt niet over een rijbewijs beschikt en daarenboven bezopen was, twee jongemannen hartstikke dood. Deze man dient onmiddellijk ingesloten te worden en vervolgd. Of dit gebeurt, is niet duidelijk. Wel zou deze onverantwoordelijke figuur wel zijn aangehouden.

Maar Keerpunt blijft erbij, dat mensen die dronken achter het stuur van een auto kruipen en anderen dodelijk aanrijden of zwaar letsel bezorgen, onmogelijk straffeloos kunnen blijven. Nabestaanden wier familielid op een dergelijke wijze uit het leven is gerukt, kunnen op basis van artikel 4 van het Wetboek van Strafvordering, een beklag doen bij het Hof van Justitie, inhoudende het niet vervolgen van strafbare feiten. Artikel 4.-1 luidt als volgt: ‘Beklag bij het Hof van Justitie – Wordt een strafbaar feit niet vervolgd of de vervolging niet voortgezet, dan kan  de belanghebbende  daarover een beklag doen bij het Hof van Justitie. Het Hof kan dan de Procureur-Generaal opdragen te dien aanzien verslag te doen en kan voorts bevelen, dat de vervolging zal worden ingesteld of voortgezet.’

Tot zover artikel 4.-1 uit het Wetboek van Strafvordering. Keerpunt wenst de nabestaanden van het slachtoffer of meerdere slachtoffers, stappen te ondernemen, indien ze merken dat de veroorzaker van het dodelijke verkeersongeluk, niet wordt vervolgd. Al was het maar om de bevrediging van het rechtsgevoel.

More
articles