MET JE GEZOND VERSTAND LAAT JE KINDEREN NIET IN EEN ONDERGELOPEN KLAS!

Afgelopen week werd via sociale media een filmpje getoond, waarop te zien is hoe leerlingen noodgedwongen in een ondergelopen lokaal les moeten volgen.

Deze trieste en ondoordachte handeling, werd ook nog trots vastgelegd door de desbetreffende leerkracht, die alles vanaf een afstand, staande in het water filmde. Volgens haar is dit de ontberingstoelage waar de leerkrachten recht op hebben, maar die niet aan hen wordt toegekend.

De vraag nu is of er werkelijk sprake is van ontbering of een ondoordachte handeling van de leerkracht en de leiding.

Je zou in dit geval niet op het ministerie moeten wachten om de opdracht te geven, de schooldeuren te sluiten tot nader order. Met jouw gezond verstand weet je dat je kinderen het ondergelopen terrein niet kan laten betreden. Je zult dan later rapporteren aan het ministerie.

Deze handelingen noemt men kordaat handelen.

En om het maar niet te hebben over de ouders/verzorgers die de kinderen bij de school afzetten, terwijl ze zien dat de hele zaak is ondergelopen.

En dan kan worden gesteld, dat mensen niet over een oppas beschikken.

Maar een dergelijke onhygiënische situatie kan wel leiden tot een ernstige ziekte, wat dan?

Als schoolbuschauffeur zijnde, zou je je eigen kind, nicht of neefje in een dergelijke situatie achterlaten?

Dat men pas overgaat tot het sluiten van de school, na opdracht vanwege het ministerie van Onderwijs, zegt veel over het huidige denkniveau van de schooldirecteuren. Wanneer alle leerlingen weigeren ondergelopen klaslokalen te betreden, dan mag de leiding op haar kop gaan staan, maar er zullen geen lessen worden verzorgd!

Dit is waar er eenheid moet ontstaan en niet alleen voor het eisen van een herwaardering.

More
articles