INSTELLING ONDERZOEKSCOMMISSIES, MAAR NOOIT VERSLAG

We kunnen ons sinds het aantreden van deze regering geen schandaal herinneren, waarbij er naderhand een onderzoekscommissie door de president werd geïnstalleerd. Er zou onderzoek worden gedaan naar de verdwenen middelen van de Naschoolse Opvang tot het ontslag van de ex-minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB).

Echter is in geen enkel geval sprake geweest van een rapportage naderhand. Er werd toch ook binnen grote staatsbedrijven onderzoek gepleegd?

Wat is het resultaat hiervan geweest?

Was het een middel om bepaalde mensen thuis te zetten of om de vorige regering te bekladden?

Dit was toch ook het geval op een bouwkavelproject van de vorige regering, waarbij er geen beschikking kon worden gegeven, omdat men zogenaamd bezig was met een onderzoek!

Wat is het resultaat geweest? Want de minister van GBB verklaarde, dat de beschikkingen binnenkort zullen worden uitgegeven. Dat wil zeggen dat het onderzoek is afgerond. Is men bang dat het het inslikken van eigen braaksel wordt?

Of is het een manier om vrienden en familie te accommoderen?

Want de mensen die zogenaamd dit onderzoek moeten doen, worden wel keihard betaald. Waar is de beloofde transparantie gebleven?

Misschien moet er door middel van wetgeving vastgesteld worden, dat zodra er een onderzoek plaatsvindt er gerapporteerd dient te worden en wel binnen een bepaalde tijd en dat de gemeenschap hierover uitvoering wordt ingelicht.

Per slot van rekening is de burger de beste controleur voor de gemeenschap.

Of probeert de president de regering, of zijn positie te redden, door zaken niet uit de doeken te doen?

Want in de kwestie van Pokie zouden er percelen aan Abop-topfiguren zijn toegewezen. Tracht de president het zaakje rustig te houden en de goede vrede te bewaren?

More
articles