EENZIJDIGE BESLISSINGEN ZORGEN VOOR IRRITATIE EN ONBEGRIP

Momenteel hebben ouders van kinderen die in leerjaar 9 zitten, veel vragen over het nieuwe onderwijssysteem. Ouders snappen nog steeds niet waarmee de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), bezig is. Onlangs werden er enkele wijzigingen aangebracht binnen het beleid van het MinOWC, met name het doorstromen naar het volgende leerjaar. Veel ouders zijn nu van mening, dat het nieuwe onderwijssysteem een chaos is. Er wordt geklaagd dat de leiding van het MinOWC niet exact weet, waar ze naartoe wil met het nieuwe systeem, want het verloopt volgens veel ouders niet goed. Recentelijk hebben ook leerkrachten hun bezorgdheid geuit, omdat zij met het nieuwe systeem moeten werken. Leerkrachten verklaarden dat ze het systeem niet echt onder de knie hebben. Leerkrachten zijn voorts van mening dat de minister de veranderingen binnen het onderwijs, te snel heeft doorgevoerd. De wijzigingen moesten stapvoets ingevoerd worden, waarbij de leerkrachten ook getraind moesten worden. Doorstromen was volgens bepaalde leerkrachten en ouders niet nodig. Doorstromen zoals wij dit nu willen doen, kan volgens Keerpunt alleen succesvol zijn, als er sprake is van individuele begeleiding van het kind. Veel ouders vinden dat met doorstroming we de kinderen juist leren, dat ze niet hoeven te studeren en gemakkelijk naar het volgende leerjaar kunnen gaan. Dit nieuwe onderwijssysteem zal ze dus niet leren om harder te werken en zich in te zetten. Vernieuwing mag en moet kunnen, als we niet achter willen geraken met de rest van de wereld. Het is alleen de manier, waarop het nieuwe systeem geïntroduceerd wordt. Eenzijdige besluiten nemen en zaken per direct doordrukken, zorgt alleen maar voor irritaties en onbegrip. Volgens Keerpunt is er veel werk aan de winkel, zoals bijvoorbeeld de voorbereiding op weg naar die vernieuwingen. Ouders zullen ook betrokken moeten worden bij de vernieuwingen, omdat zij een belangrijke schakel zijn om zo hun kinderen beter voor te bereiden en begeleiden.

More
articles