BRENGT SCHOOLVOEDINGSPROJECT DE NODIGE VERLICHTING?

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), is onlangs begonnen met een pilot Schoolvoedingsproject. Momenteel wordt dit project nog door het MinOWC zelf gefinancierd. Het project houdt in, dat het ministerie twee keer week fruit zal verstrekken aan 42 geselecteerde scholen. De scholen zijn geselecteerd op basis van de behoefte. Het project is wederom in het leven geroepen, omdat het schoolleiders is opgevallen dat sommige leerlingen op school, niets te eten hebben. Het lijken maar 42 scholen, maar dit is het bewijs dat veel ouders zich geen voeding voor hun kinderen kunnen permitteren. Lettende op de sociaal economische situatie, lijkt dit project te slagen. Alleen wordt de vraag gesteld of het MinOWC wel over de capaciteit beschikt het te continueren. Veel ouders zijn momenteel blij met de introductie van dit project, vooral omdat veel ouders het zich momenteel niet kunnen permitteren hun kinderen met voeding naar school te sturen.

Lettende op de prijzen van brood en andere voedingsmiddelen in relatie tot de inkomsten, is het voor sommigen niet mogelijk een broodje mee te geven. Het is fijn, dat ouders zich twee dagen in de week geen zorgen hoeven te maken over wat de kinderen zullen eten. De vraag naar schoolvoeding is in de afgelopen tijd flink toegenomen, wij hopen dus niet, dat er wederom met dit project gesjoemeld zal worden, zoals bij het project Naschoolse Opvang. Het is zeker niet de bedoeling dat het budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld, in zakken van derden terechtkomt of dat de leveranciers die hierbij betrokken zijn, aan zelfverrijking gaan doen. Het gaat in dezen erom dat het MinOWC ouders tegemoet komt. Het zal er niet goed uitzien als dit project na een paar maanden wordt gestopt, omdat de middelen zijn gestolen.

More
articles