Grote vraag naar bouwkavels

De vraag naar bouwkavels in Suriname is momenteel enorm groot. Dit blijkt uit het aantal mensen dat zich online heeft geregistreerd om in aanmerking te komen voor een perceel. Dinotha Vorswijk, minister van Grondbeleid en Bosbeheer, zei onlangs in De Nationale Assemblee, dat er momenteel bijkans 175.000 personen zijn die zich geregistreerd hebben.

‘’Hoewel de groep enorm groot is, zal eenieder die zich geregistreerd heeft in aanmerking komen voor een bouwkavel’’, zei Vorswijk. De personen die zich online geregistreerd hebben zullen volgens de minister, eerder aan bod komen voor een bouwkavel dan degenen die eerder, in sommige gevallen al jaren geleden, een bouwkavel hebben aangevraagd. Het ministerie werkt volgens Vorswijk er wel aan, de aanvragen die eerder gedaan zijn, zo snel als mogelijk af te handelen.

Op vragen van assembleeleden over de registratie, zei Vorswijk dat niet opgemaakt kan worden, wat de achtergrond en of het beroep van de geregistreerde is. ‘’In alle districten zijn vrije domeingronden geïdentificeerd en gepresenteerd aan de regeringstop, dus alle groepen komen aan bod. De online geregistreerden zullen door de overheid geaccommodeerd worden. We zoeken zelf de percelen op en plaatsen de mensen daar. Meestal zijn het collectieve projecten. Wij werken wel eraan dat zij die al jarenlang een aanvraag hebben lopen, dat wij dat ook afhandelen‘’, aldus Vorswijk.

More
articles