Felle discussie in DNA over lange vergadertijden

Tijdens de begrotingsbehandeling is er een felle discussie ontstaan over de lange uren die er vergaderd worden. Melvin Bouva (NDP) haalde tijdens zijn spreekbeurt aan, dat hij eerder op het verkeerde been was gezet door de voorzitter van DNA. De voorzitter zou volgens hem hebben aangegeven, dat de vergadering van afgelopen vrijdag afgerond zou worden, maar het parlement is toch nog uren doorgegaan met de vergadering. Asiskoemar Gajadien (VHP), haakte in op de opmerking van Bouva en zei: ‘’Ze zijn hier om het werk van het volk te doen.’’ Bouva zei daarop dat het werk van het volk gedaan zal worden en dat Gajadien niet daaraan hoefde te twijfelen. Hij haalde aan dat Gajadien met ‘’zijn zogenaamde gezag’’ niet moet denken te bepalen wat er in DNA gebeurt. “Misschien kunt u bepalen voor de leiding van DNA, maar niet voor de NDP-fractie. Want er was bepaald dat er zou worden verdaagd, maar Gajadien rent naar de leiding en zet ze onder druk.

En onder die omstandigheden moeten we hier werken en geconcentreerd blijven. Niemand denkt aan het personeel van DNA”, stelde Bouva.

Hij gaf aan dat hij een bericht heeft ontvangen van een medewerker waarin wordt aangegeven, dat het personeel zonder veiligheid naar huis moet rijden met alle gevaren op de weg voor vrouwelijke medewerkers. Mahinder Jogi (VHP) reageerde door te stellen dat de stoel wordt besproken. Hij haalde vervolgens aan, dat onder de vorige leiding, het parlement ook urenlang vergaderde. “Er waren dagen dat we acht uur ‘s morgens begonnen en de volgende ochtend om twaalf uur en vijf uur in de middag naar huis gingen. Toen bekommerde u zich niet over de werknemers. Toen wij bij de Brokopondo-overeenkomst aangaven, dat de wijze waarop het eraan toegaat niet goed was, deed men niets. Deze zelfde mensen willen vandaag de stoel bespreken. Voorzitter, ik heb bewondering voor uw tolerantie”, zei Jogi. Dew Sharman, ondervoorzitter van het parlement, die op dat moment de vergadering leidde, zei dat Bouva als geen ander weet hoe het hoort en dat hij de stoel niet zal bespreken.

Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP, zei daarop dat de stoel niet besproken wordt, maar de afspraken met de voorzitter. “En ik ga niet in de geschiedenis over wat er toen is gebeurd. Ik heb het over nu. Er zijn afspraken gemaakt en die zijn tot drie keer toe niet nagekomen.” Hierna reageerde Bouva en zei dat bij de Brokopondo-overeenkomst beseft en verstaan moet worden, dat het parlement aan een deadline gebonden was. “We zijn vandaag gebonden aan deadline, waarbij u vindt dat u de eerste ronde vandaag wilt afronden. Dat kan. Dat is goed, maar u moet daarover eerlijk communiceren. Ik bespreek de stoel niet, maar de voorzitter dient zich te houden aan de artikelen van het ordereglement en als dat niet gebeurt, kan elk lid daarop wijzen”, aldus Bouva.

-door Priscilla Kia-

 

More
articles