Inter Guyanese Spelen weer op programma voor scholieren

Het directoraat Sportzaken heeft op zaterdag 12 maart, bezoek gehad van de directeur Sportzaken van Guyana. Het bezoek vloeit voort uit een eerdere ontmoeting tussen president, Chandrikapersad Santhoki en Irfaan Ali van Guyana, waarin deze kwestie aan de orde werd gebracht.

Bij het gesprek tussen de twee directeuren, Gordon Touw Ngie Tjouw van Suriname en Steve Ninvalle van Guyana, waren ook aanwezig enkele functionarissen van het stafbureau van directeur Touw Ngie Tjouw. Allereerst werd gesproken over de laatste keer, toen de Inter Guyanese Spelen (IGS) in 2017 in Suriname werden gehouden. Er zijn ook nieuwe voorstellen gedaan met betrekking tot de heropstart van de IGS 2023, waarbij rekening gehouden moet  worden met de Covid situatie.

Zo is door Suriname voorgesteld om de IGS gedurende het hele jaar te houden, waarbij de kosten en het logistieke aspect in ogenschouw worden genomen. Ook met betrekking tot de leeftijden is voorgesteld om in nadere gesprekken te bekijken in hoeverre competenties met andere leeftijden, zoals U-14 en U-17, onderdeel kunnen zijn van de IGS.

Directeur Ninvalle vond alle voorstellen prima en beloofde deze ter sprake te brengen in zijn kabinet wanneer hij terug is in Guyana.

Een nieuw voorstel dat buiten de IGS-competitie is gelanceerd, zijn de ‘border’ ga-mes waarbij de plaatsen die grenzen aan de landen, in schoolsportwedstrijden tegen elkaar uitkomen in diverse takken van sport. Er is ook kort van gedachten gewisseld over de Caricom Games die in de meeting van de twee presidenten besproken zijn. Beide landen zullen hierover concrete voorstellen doen voor de implementatie van deze spelen voor de regio. Met betrekking tot de IGS zal dit jaar een trial versie worden gehouden in Georgetown, Guyana.  Directeur Touw Ngie Tjouw heeft in de vergadering een werkgroep geïnstalleerd die de voorbereidingen en uitvoering van de IGS in 2023 ter hand moet nemen. Deze werkgroep wordt geleid door Wilfred Gallant, verbonden aan het stafbureau. Afgesproken is dat over twee weken de eerste virtuele meeting wordt gehouden over de trial versie van de IGS dit jaar.

More
articles