VCB presenteert nieuw product aan AW&J

De Volkscredietbank (VCB) heeft in het kader van een potentiële samenwerking met het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), een presentatie gehouden. De presentatie bevat meer informatie over hun nieuw product/dienst “VCB basisbetaalrekening” ter ondersteuning van startende ondernemers. Het doel hiervan is de toegankelijkheid voor startende ondernemers (micro- en kleine ondernemers), die voldoen aan de gestelde voorwaarden, tot betaalbare financiële diensten van de bank te vergroten. De presentatie heeft plaatsgevonden op dinsdag 18 januari 2022.

Consuela Prade en Nathalie Aalstein, medewerkers van de VCB, hebben aan Naomi Esajas-Friperson, onderdirecteur Arbeidsmarkt, en het team van de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE), het product van de VCB gepresenteerd. Hiermee wil de VCB het voor de startende, kleine of middelgrote ondernemingen (KMO’s) makkelijker maken om een bankrekening te openen en op die manier een relatie op te bouwen met de bank. In een eerdere ontmoeting heeft minister Rishma Kuldipsingh aangegeven dat de kleine of middelgrote ondernemingen (KMO’s) de ruggengraat zijn van de economie en dat het voorstel van de VCB een stimulans zal zijn naar onder andere de jongeren richting ondernemerschap. Verder is er ook gesproken over een potentiële samenwerking tussen de VCB en de SPWE, die mogelijk zorg zal dragen voor de begeleiding van deze doelgroep om te komen tot een businessplan. Het team van de VCB staat open om  deze startende ondernemers middels presentaties de nodige informatie te verschaffen.

More
articles